Visie & Missie

VG netwerken stelt zich ten doel om een poort te zijn naar informatie, contact en herkenning voor ouders na de diagnose van een zeldzame chromosoomafwijking.

We willen ouders, familieleden en ook de kinderen en volwassenen met een zeldzame genetische aandoening de handvatten bieden om hun weg in het leven verder vorm te geven. 
Onze activiteiten vertalen zich in het bieden van een netwerk van lotgenoten, vasthouden van ervaringskennis en verbinden van onderzoek en informatie.
Dit doet VGnetwerken door het organiseren van familiedagen voor alle leden en per netwerk, het uitgeven van het magazine Nieuwsbrief Zeldzaam, de website, social media, bijdrage aan projecten in het belang van de leden, ondersteunen van contacten met klinisch genetica en de leden van VGnetwerken.
 
 

 

realisatie: christiaanhoogeveen.nl