OPsterk

OPsterk biedt meer!
OPsterk is een project van Platform VG en aangesloten organisaties. Het organiseert sinds 2009 bijeenkomsten rondom het ondersteuningsplan (ook bekend als zorgplan). Het doel is de versterking van de positie van de cliënt in de langdurige zorg bij het bespreken en opstellen van zijn of haar ondersteuningsplan.
Tot voor kort was OPsterk alleen op cliënten en vertegenwoordigers gericht. In korte tijd namen al meer dan 3000 mensen deel aan de OPsterk-bijeenkomsten.
Wegens dit grote succes van de OPsterk-bijeenkomsten heeft het ministerie van VWS besloten om OPsterk een aanvullende subsidie te verstrekken voor de periode oktober 2010 tot en met juni 2011.
OPsterk heeft hierdoor haar aanbod van bijeenkomsten en trainingen flink kunnen uitbreiden. Naast de bijeenkomsten (basis en vervolg) voor cliënten en vertegenwoordigers, is er nu ook een training voor medewerkers in de zorg die betrokken zijn bij het opstellen van ondersteuningsplannen: Samenwerking en dialoog rondom het ondersteuningsplan. Daarnaast is er een train-de-trainertraject om mensen die verbonden zijn aan een zorgorganisatie op te leiden tot  begeleider van OPsterk-bijeenkomsten. Beide trainingen worden regionaal aangeboden, aanmelding is vanaf nu mogelijk. Op onze website vindt u meer informatie over inhoud en data: www.opsterk.nl
OPsterk wordt gesubsidieerd in het kader van het landelijke kwaliteitsverbeteringtraject Zorg voor Beter. Onlangs kreeg OPsterk een Parel uitgereikt, voor de geboekte resultaten.
 
Voor meer informatie: www.opsterk.nl

realisatie: christiaanhoogeveen.nl