Lokale politiek in gesprek met belangbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking

Gemeenten spelen een steeds grotere rol in de bevordering van kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel de gemeenten zich primair richten op de Wmo en de Jeugdzorg, heeft het beleid vaak ook gevolgen voor mogelijkheden in en na het speciaal onderwijs en voor mensen die zorg krijgen in het kader van de Wet Langdurige Zorg.

Belangrijke thema’s hierbij zijn de overgang van 18- naar 18+, de toegang tot en de kwaliteit van de zorg, en de uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Actieve belangenbehartigers

Overal in het land zijn mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verwanten actief in de lokale belangenbehartiging. In cliëntenraden van zorginstellingen, medezeggenschapsraden van speciaal onderwijs, adviesraden sociaal domein, in ouderinitiatieven en in afdelingen van landelijke cliëntenorganisaties. Veel van deze belangenbehartigers zijn vooral actief in de eigen organisatie en binnen het eigen domein. En met uitzondering van de mensen in adviesraden sociaal domein, is er weinig contacten met de lokale politiek.

Kennis en ervaringen uitwisselen
KansPlus en Sien zijn landelijke belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. We vinden het belangrijk dat lokale belangenbehartigers in verschillende organisaties en domeinen elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te kunnen delen. En ook dat er een actieve dialoog is tussen deze belangenbehartigers en lokale politici, waarin deze directe inbreng krijgen vanuit de ervaringsdeskundigheid van de belangenbehartigers.

Ontmoetingen tussen lokale politici en belangbehartigers
Daarom organiseren we dit najaar in een aantal regio’s in het land ontmoetings-bijeenkomsten voor lokale politici en belangenbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking. Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst bij u in de regio. Voor een goede voorbereiding van de bijeenkomsten is het prettig als u zich vooraf aanmeldt.

Alle bijeenkomsten zijn van 19.30 – 21.30 uur.
De volgende bijeenkomsten zijn gepland:

  • 22 oktober Het Veerhuis Nijemonde 4, Nieuwegein <<Aanmelden>>
  • 24 oktober Restaurant Balk De Gast 39, Zuidhorn <<Aanmelden>>
  • 25 oktober Wijkcentrum de Rekere Drechterwaard 16, Alkmaar <<Aanmelden>>
  • 29 oktober Stichting Zorgbelang Brabant Ringbaan-Zuid 44, Tilburg <<Aanmelden>>
  • 31 oktober Turfhoeve Midden Peelweg 1, Sevenum <<Aanmelden>>
  • 1 november Restaurant de Engel Heereweg 386, Lise <<Aanmelden>>


U bent van harte welkom,

Pouwel van de Siepkamp, Voorzitter landelijk bestuur KansPlus
Koos Spanbroek, Voorzitter landelijk bestuur Sien

 

gegevens

titel
Lokale politiek in gesprek met belangbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking
datum
maandag 22 oktober 2018
tijd
locatie

realisatie: christiaanhoogeveen.nl