Actueel archief

 

 

 

dinsdag 24 april 2018
Therapie voor zeldzame ziektenÖ.een stip op de horizon. Er is dringend behoefte aan nieuwe methodes om efficiŽnter therapie te ontwikkelen voor zeldzame genetische aandoeningen. De onderzoeksgroepen van Kees Albers, Bert de Vries en Nael Nadif Kasri van de afdeling Genetica van het Radboudumc in Nijmegen maken de eerste stap met de ontwikkeling van een methode voor patiŽnten met Koolen-de Vries syndroom (KdVS).
dinsdag 24 april 2018
Door VGnetwerken, het Erfocentrum en het Engelse Unique zijn folders en een website ontwikkeld voor ouders/verzorgers, verwanten en zorgprofessionals van een kind met een zeldzame afwijking in ťťn van de chromosomen of genen.
donderdag 22 maart 2018
Bij DNA onderzoek, vooral bij zeldzame aandoeningen, wordt Whole Exome Sequencing (WES) onderzoek ingezet. In dit DNA onderzoek worden alle bekende genen in ťťn keer bekeken. Voor betrokken is er een speciale webpagina waarop genetisch onderzoek met WES wordt uitgelegd in vier filmpjes.
dinsdag 9 januari 2018
In dit project staan de broers en zussen van een kind met een chronische aandoening centraal. Naast het boek Broers en Zussen in en om het Ziekenhuis van Anjet van Dijken, komt er een symposium voor zorgverleners die te maken hebben met familiegerichte zorg. Het project is een initiatief van Stichting Kind en Ziekenhuis en wordt gesteund door Fonds Nuts Ohra.
dinsdag 9 januari 2018
Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen en/of onderwijs kunnen beroep doen op onafhankelijke cliŽntondersteuning.
woensdag 1 februari 2017
Sinds juli 2016 geldt ook in Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit betekent gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht je beperking of handicap. Maar wat betekent dit VN-verdrag in Nederland in de praktijk?
maandag 9 januari 2017
Nu te downloaden nieuwe Unique folders over zeldzame genafwijkingen. De folders zijn het resultaat van het project ´Over grenzen kijken maakt het verschil´.
zondag 1 januari 2017
CG-Raad en Platform VG hebben de politieke wensen van mensen met een beperking of een chronische ziekte helder op een rij gezet. Een toegankelijke samenleving. …cht passend onderwijs. Gelijke kansen op werk en inkomen. Betaalbare zorg en ondersteuning voor iedereen. Wat kan de politiek daar aan doen?
woensdag 16 november 2016
Voor en door ouders wordt in UMC Groningen onder leiding van o.a. Connie van Ravenswaaij onderzoek gedaan naar de chromosoomafwijking 6Q.
dinsdag 1 november 2016
Voor alle leden organiseert VGnetwerken de Familiedag Zeldzaam. Op dit moment is men druk bezig met het zoeken van een geschikte locatie en datum.
donderdag 25 augustus 2016
Samen met het Erfocentrum en Unique draagt VG netwerken bij aan het Project Over grenzen kijken maakt het verschil. Met dit project worden Engelse folders van Unique herschreven in het Nederlands. Ingewikkelde informatie over zeldzame genetische aandoeningen is nu in Jip en Janneke taal beschikbaar voor ouders, hun omgeving en medische professionals.
woensdag 11 mei 2016
ďLiefde, dat is toch het belangrijkste!Ē Voor een nieuw seizoen van het BNN-programma ĎThe Undateablesí zoekt de redactie vrijgezelle mensen tussen de 18 - 40 jaar met zichtbare en minder zichtbare beperkingen die open en eerlijk over hun leven en de liefde durven te praten.
woensdag 27 januari 2016
Geeft u veel geld uit aan zorg, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen? Heeft u door een handicap of ziekte bij uzelf of uw kind extra kosten voor kleding of vervoer? Volgt u een dieet op voorschrift van een arts of een erkende diŽtist? Zijn er andere zorgkosten?
donderdag 21 januari 2016
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. En dat is goed nieuws! Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking.
dinsdag 10 november 2015
Op de Zeldzaam Dag hield Dorien Kloosterman van Naar Keuze een presentatie over de WLZ en Jeugdwet en de veranderingen in de zorg.
donderdag 15 oktober 2015
Met het onderzoeksproject ďGroeicurven voor kinderen met CHARGE syndroomĒ is het doel zoveel mogelijk groeigegevens te verzamelen van personen met het CHARGE syndroom om specifieke groeicurven te kunnen maken. Deze groeicurven zullen zowel voor ouders als voor hulpverleners belangrijk zijn, om een goede indruk te geven van de groei van een kind met CHARGE syndroom.
donderdag 15 oktober 2015
In het project ďOver grenzen kijken, maakt het verschilĒ werken VGNetwerken, het Erfocentrum en Unique samen aan het bewerken en vertalen van informatie over heel zeldzame chromosoomafwijkingen.
donderdag 10 september 2015
Gemeenten moeten budgethouders toch voor 1 oktober duidelijkheid geven over hun situatie vanaf 1 januari 2016. Dat betekent dat budgethouders op 1 oktober een afgeronde herbeoordeling en budgettoekenning op zak hebben of op die datum een mededeling dat het huidige budget wordt verlengd tot 1 mei 2016, waarbij de herbeoordeling na 1 oktober plaats kan vinden.
donderdag 9 juli 2015
Staatssecretaris Sander Dekker stuurde 2 weken geleden de zevende voortgangsrapportage naar de Eerste en Tweede Kamer. Belangrijkste boodschap: passend onderwijs is goed van start. De komende periode werken we aan de verdere ontwikkeling van passend onderwijs. Op 30 juni sprak de Tweede Kamer hierover met de staatssecretaris. Onder meer de onderwerpen thuiszitters en maatwerk voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen (emb-leerlingen) kwamen aan bod.
vrijdag 3 juli 2015
In het project ďOver grenzen kijken, maakt het verschilĒ werken VGNetwerken, het Erfocentrum en Unique samen aan het bewerken en vertalen van informatie over heel zeldzame chromosoomafwijkingen.
woensdag 1 juli 2015
Nieuwsbrief Zeldzaam verschijnt drie keer per jaar. Leden van VGNetwerken ontvangen dit blad bij hun lidmaatschap.
woensdag 24 juni 2015
Op 16 juni vonden Rondetafelgesprekken plaats over de voortgang van Passend onderwijs. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil van onderwijspartijen horen hoe zij de invoering van passend onderwijs hebben ervaren. Op 30 juni volgt het debat met de staatssecretaris Dekker.
vrijdag 5 juni 2015
Onder coŲrdinatie van arts-onderzoeker en klinisch geneticus in opleiding Renťe Zwanenburg van het UMC Groningen wordt onderzocht welk effect insuline neusspray heeft op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen met het Phelan-McDermid syndroom.
donderdag 28 mei 2015
Ieder(in) krijgt regelmatig signalen dat kinderen geen Wlz-indicatie krijgen, terwijl ze wel voldoen aan de toegangscriteria voor de Wet langdurige zorg. Ook lijken er verschillen per indicatiesteller te zijn, bijvoorbeeld in de beoordeling van gebruikelijke zorg.
donderdag 21 mei 2015
De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met het nieuwe systeem voor het uitbetalen van pgb´s.
woensdag 20 mei 2015
Aan de vooravond van het debat over het pgb hebben Per Saldo en Ieder(in) nog een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin bevestigen we dat er inderdaad vorderingen zijn gemaakt bij het uitbetalen, maar dat het zeker niet zo is dat alle problemen inmiddels zijn verholpen.
dinsdag 21 april 2015
De Kamer heeft een aantal moties aangenomen om de problemen met zorg in het onderwijs te verhelpen. Zo wil de kamer dat er een loket komt waar alle ouders van leerlingen met een beperking terecht kunnen voor hulp en oplossingen bij de combinatie onderwijs, zorg en ondersteuning.
woensdag 1 april 2015
Donderdag 2 april krijgt het debat over de problemen met zorg in het onderwijs een vervolg. Ieder(in) heeft bij de Kamerfracties meerdere punten ingebracht die de problemen en bestaande onduidelijkheden moeten verhelpen.
woensdag 11 maart 2015
Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Scholen zijn hiermee verplicht om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Als uw kind ook (medische) zorg nodig heeft kan dit worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief. De zorg hiervoor wordt sinds 1 januari 2015 niet meer vergoed door de AWBZ.
donderdag 19 februari 2015
Promotieonderzoek geeft duidelijker beeld van kinderen met 22q11.2-deletiesyndroom
dinsdag 17 februari 2015
Veel mensen die vanaf 2015 zorg krijgen via de Wmo (gemeenten) hebben grote behoefte aan goede voorlichting en informatie over de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie. Dit blijkt uit bijna 200 interviews die cliŽntenorganisaties in twaalf gemeenten hebben gehouden. De cliŽntenorganisaties adviseren gemeenten om mensen desgewenst persoonlijk te informeren over de veranderingen.
maandag 10 november 2014
Het nieuwe pand van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is met talrijke aanpassingen volledig toegankelijk gemaakt voor medewerkers met een handicap. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst opende het op donderdag 5 november. Hij werd persoonlijk rondgeleid door de, de zogenaamde ĎKantoorbendeí (gehandicapte en niet-gehandicapte werknemers van de toekomst). Samen met Famous Friend van NSGK, Lucille Werner, overhandigden zij de minister íTien tips voor een toegankelijk kantoorí. Hij kan ze goed gebruiken bij het aanpassing van het Bouwbesluit en de plannen voor verbetering van de toegankelijkheid van gebouwen.
vrijdag 7 november 2014
Veel gemeenten schrappen zonder enig onderzoek de huishoudelijk hulp. Ieder(in) heeft gisteren bekend gemaakt dat ze hierbij op grote schaal de wet overtreden. Staatssecretaris Van Rijn bevestigt nu dat deze gemeenten onzorgvuldig handelen. Hij schrijft: ďHet is van belang en wettelijk bepaald dat de gemeente een besluit goed motiveert. Het enkele feit dat een gemeente minder budget tot haar beschikking heeft is onvoldoende motivatie."
donderdag 6 november 2014
De Eerste Kamer stemt op 9 december over het wetsvoorstel dat de vrijheid van burgers beperkt om zelf een eigen arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen. In advertenties in dagbladen deze week roept de beroepsvereniging voor artsen (VvAA) samen met Ieder(in), de Consumentenbond en Abvakabo FNV de Eerste Kamer op om een stokje te steken voor de afschaffing van dit fundamenteel recht van mensen.
donderdag 6 november 2014
Vanaf volgend jaar moeten mensen bij hun gemeente aankloppen voor ondersteuning. Gemeenten moeten de betrokken mensen hiervan goed op de hoogte stellen. Om gemeenten hierbij te helpen, stuurden negen landelijke cliŽntenorganisaties deze week een gezamenlijke brief aan de Wmo-wethouders en Wmo-raden. Daarin doen ze aanbevelingen voor de gemeentelijke voorlichtingscampagnes.
maandag 3 november 2014
Gemeenten hanteren steeds strengere regels voor het leerlingenvervoer. Kassa liet zaterdag zien hoe slecht dit kan uitpakken. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), gaf in de uitzending commentaar.
donderdag 23 oktober 2014
Onderzoek van MEE Nederland laat zien dat gemeenten onvoldoende prioriteit geven aan het regelen van goede cliŽntondersteuning. Ieder(in), de LCR en LPGGz maken zich hier grote zorgen over. De organisaties vragen staatssecretarissen Klijnsma (SZW) en Van Rijn (VWS) ervoor te zorgen dat cliŽnten per 1 januari kunnen rekenen op onafhankelijke en levensbrede cliŽntondersteuning. Zij vragen hierbij speciaal aandacht voor goede cliŽntondersteuning voor Wajongers.
donderdag 23 oktober 2014
Op 17 oktober is een compleet vernieuwde versie van www.regelhulp.nl gelanceerd. Regelhulp is de online wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning.
woensdag 22 oktober 2014
Wat heb jij nodig om mee te kunnen doen? Deze vraag staat centraal bij het Ik doe weer mee!-congres dat MEE in samenwerking met Ieder(in) organiseert op 18 november 2014.
donderdag 16 oktober 2014
Ieder(in) heeft een reeks van drie brochures uitgegeven over sociale veiligheid van kinderen met een verstandelijke beperking.
donderdag 16 oktober 2014
In het debat gisteren in de Tweede Kamer over de WMO2015 heeft staatssecretaris Van Rijn een aantal belangrijke toezeggingen gedaan die voor cliŽntenorganisaties van groot belang zijn. Mantelzorg kan niet verplicht worden gesteld door de overheid. Er komt een interventiepunt voor mensen die toch vastlopen in het systeem en de Kamer zal het verloop van de transitie van de zorg naar gemeenten scherp volgen.
donderdag 16 oktober 2014
Vandaag is de landelijke voorlichtingscampagne begonnen over de hervorming van de langdurige zorg via advertenties in kranten en spotjes op tv. Ieder(in) is blij dat de campagne nu echt is begonnen. Maar het is slechts een eerste stap . De volgende stap moet zijn, dat mensen ook echt concrete informatie krijgen over wat het voor henzelf gaat betekenen.
donderdag 16 oktober 2014
Met een goed gevoel kijken we terug op de Week van de Toegankelijkheid die dit jaar voor de 15e keer plaatsvond. Van 6 t/m 11 oktober zijn in het hele land activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd die belang, kansen, wenselijkheid ťn mogelijkheden van toegankelijkheid in de lokale samenleving laten zien.
dinsdag 14 oktober 2014
De ANWB past haar standaardpakket voor pechhulp per 2015 aan. Wie een aangepaste auto heeft en niet in standaard vervangende auto kan rijden, krijgt de kosten vergoed van openbaar vervoer 2e klas of een taxi vanaf de pechplaats naar huis.
dinsdag 14 oktober 2014
Op zaterdag 11 oktober overhandigden de drie consumentenorganisaties Ieder(in), VACpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond het onderzoeksrapport De gebruiker aan het stuur aan minister Blok van Binnenlandse Zaken. Het rapport bevat acht aanbevelingen om (toekomstige) bewoners en gebruikers van gebouwen en openbare ruimte meer invloed te geven op wat er gebouwd wordt en hoe er gebouwd wordt.
maandag 13 oktober 2014
Vanaf dinsdag is er een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wlz te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor de zogenaamde vergeten groep: mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen. Ook wel zorg zonder verblijf genoemd.
donderdag 9 oktober 2014
Het ministerie van VWS start in de loop van oktober een grote landelijke voorlichtingscampagne over de veranderingen in de langdurige zorg. Belangrijk onderdeel van deze campagne is de website Hoeverandertmijnzorg.nl. Maar ook op andere websites en bij andere instanties is informatie te vinden. Ieder(in) zet de belangrijkste op een rij.
dinsdag 7 oktober 2014
De zomervakantie ligt weer achter ons. Alle scholen zijn volop bezig met hun lesprogrammaís. Het stof van de aangekondigde wijzigingen is misschien al neergedaald. Komt passend onderwijs op stoom? Deze vraag kunnen de ouders en kinderen goed beantwoorden. Wat merkt u als ouder van de invoering van passend onderwijs? Is er veel voor uw kind veranderd? Is de ondersteuning nu beter geregeld en wat merkt uw kind in de klas? Zijn er ook zaken waar u zich zorgen over maakt of die misschien nu niet goed lopen. Zijn er echte knelpunten? Of wilt u uw school voordragen als goed voorbeeld?
dinsdag 7 oktober 2014
Staatssecretaris Van Rijn heeft vanmiddag laten weten dat de vergeten groep van tienduizend mensen toch rechtstreeks in de Wet langdurige zorg komt. Dit is heel goed nieuws! Hiermee komt een einde aan een periode van grote onzekerheid voor de betrokkenen.
maandag 6 oktober 2014
Zaterdagavond legde Illya Soffer in Nieuwsuur aan Twan Huys uit waarom de vergeten groep van 10.000 mensen in de Wlz thuishoren. Dinsdag zal de staatssecretaris hierover een knoop doorhakken.
maandag 6 oktober 2014
Onder het motto ĎWelkom bij de club!í is maandag 6 oktober de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid van start gegaan. Overal in het land zijn er activiteiten die het belang van toegankelijke verenigingen benadrukken.
maandag 6 oktober 2014
Onze zorg is te kostebaar om te verspillen. Verspilling van tijd, geld en middelen is zonde. Zeker nu de zorg onder druk staat en de kosten stijgen. Het is een zaak Ťn een taak van ons allemaal dat elke euro die we aan zorg besteden, goed terechtkomt. Bij het meldpunt Verspilling in de zorg kunt u alle vormen van verspilling in de zorg melden.
vrijdag 3 oktober 2014
Illya Soffer, directeur van Ieder(in), is de nieuwe, vaste blogger van de Skipr-website. In haar eerste blog waarschuwt ze, dat de hervormingen in de langdurige zorg kunnen uitmonden in steeds meer bureaucratie. Met desastreuze gevolgen voor de mensen die zorg nodig hebben.
vrijdag 3 oktober 2014
Op donderdag 30 oktober organiseert het College voor de Rechten van de Mens de bijeenkomst ĎLeven met een beperking in Nederlandí. Aanleiding is de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het College voor de Rechten van de Mens gaat toezicht houden op de uitvoering van het VN-verdrag.
dinsdag 30 september 2014
Aandacht voor iedereen (AVI) organiseert vier regionale bijeenkomsten over beschermd wonen. De bijeenkomsten zijn voor cliŽntenraden die te maken hebben met beschermd wonen. Hoe gaat de overheveling van beschermd wonen naar de gemeenten er uit zien? Wat betekent dit voor cliŽnten en voor de medezeggenschap?
woensdag 24 september 2014
Vandaag wordt de stelselherziening Jeugdzorg in de Tweede Kamer besproken. In haar brandbrief doet Ieder(in) een dringend beroep op Kamerleden om ervoor te zorgen dat de continuÔteit van zorg en ondersteuning voor kinderen niet in gevaar komt. De startdatum 1 januari 2015 nadert met rasse schreden en nog steeds zijn verschillende essentiŽle onderdelen niet duidelijk en helder geregeld.
dinsdag 23 september 2014
Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij - negen cliŽntenorganisaties - heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geÔnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.
maandag 22 september 2014
In het stadhuis van Almere is maandag 22 september de startbijeenkomst van het voorlichtingsprogramma Zorg Verandert. Ieder(in) is penvoerder van het programma, waarin tien cliŽntenorganisaties samenwerken. Het doel is om mensen wegwijs te maken in alle veranderingen in de zorg waar zij vanaf 2015 mee te maken krijgen. Zorg Verandert organiseert in 2014 en 2015 circa 500 bijeenkomsten verspreid in het land. Ook voert het programma een monitor uit naar de effecten van de veranderingen in de langdurige zorg. Het ministerie van VWS ondersteunt het programma.
maandag 22 september 2014
Maandag 22 september besteedde EenVandaag aandacht aan een Ďvergeten groepí mensen binnen het nieuwe zorgstelsel. Het gaat om zoín 10.000 kinderen , jongeren en volwassenen met ernstige beperkingen die thuis wonen. Het is maar zeer de vraag of zij de zorg zullen blijven ontvangen die zij nodig hebben en die voor hen vertrouwd is. Ieder(in) heeft begin augustus hierover samen met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de noodklok geluid. Het punt komt ook aan de orde in het vervolgdebat over de Wet langdurige zorg (Wlz) dinsdagavond 23 september.
woensdag 17 september 2014
De website Hoeverandertmijnzorg.nl geeft cliŽnten zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg.
dinsdag 16 september 2014
Er is veel onrust en onduidelijkheid over hoe gemeenten vanaf volgend jaar de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo regelen. De verwachting is dat veel gemeenten hierop fors zullen bezuinigen of zelfs de huishoudelijke hulp helemaal schrappen. Gemeenten hebben een grote beleidsvrijheid gekregen, elke gemeente vult het op zijn eigen manier in. Maar natuurlijk moeten de procedures wel zorgvuldig worden gevolgd. Weet daarom wat uw rechten zijn.
dinsdag 16 september 2014
De miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Velen gaan er honderden euroís op achteruit door de maatregelen van het kabinet. Hier bovenop komen in 2015 ook nog bezuinigingen in de eigen gemeente. De netto inkomensachteruitgang kan dan zelfs oplopen tot 4000 euro per jaar. Dat blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in opdracht van Ieder(in), het netwerk van chronisch zieken en mensen met een beperking.
maandag 15 september 2014
Ieder(in) krijgt veel signalen dat mensen ongerust zijn over de huishoudelijke hulp via de Wmo vanaf volgende jaar. Veel gemeenten willen hier fors op bezuinigen of de hulp zelfs volledig schrappen en onderbrengen in een Algemene voorziening. Wat veel gemeenten niet weten is dat VWS voor 2015 en 2016 75 miljoen euro per jaar extra beschikbaar stelt als toelage voor de huishoudelijke hulp. Ieder(in) adviseert belangenbehartigers en individuele burgers om hun gemeenteraad, wethouder en thuiszorgorganisaties zo snel mogelijk te wijzen op deze regeling.
vrijdag 12 september 2014
Veel mensen die thuis intensieve zorg krijgen, dreigen buiten de Wet langdurige zorg te vallen. Meerdere partijen in de Kamer zijn het hiermee oneens. Dat bleek tijdens het debat over de Wlz van de afgelopen dagen.
donderdag 11 september 2014
Voor de banenafspraak tussen werkgevers en overheid moeten volgens Ieder(in) alle mensen met een beperking meetellen. En niet alleen mensen die onder het Wettelijk minimum loon (WML) verdienen, zoals in het huidige wetsvoorstel het geval is. Gelijke behandeling en gelijke kansen zijn essentieel. Maandag 15 september organiseert de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een hoorzitting over de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
woensdag 10 september 2014
Ieder(in) en de VGN luidden onlangs de noodklok voor een grote groep mensen die buiten de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) dreigt te vallen. Het gaat om kinderen en (jong)volwassenen die dankzij veel steun van hun ouders en omgeving thuis kunnen blijven wonen. Bij de start van het debat in de Tweede Kamer over de Wet langdurige zorg, is dit probleem nog steeds niet opgelost. Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Van Rijn op 9 september aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
woensdag 10 september 2014
Het College voor de Rechten van de Mens vraagt u uw ervaringen over leven met een beperking in Nederland te delen. Waar loopt u tegenaan? Denk aan geen baan, niet naar school, zorg, geen toegang tot de bioscoop of winkel. Maar er is natuurlijk nog veel meer. Uw ervaringen zijn zeer relevant voor het werk van het College als toezichthouder en geven richting aan de werkzaamheden van het College.
vrijdag 5 september 2014
Hoe vind ik mijn weg in alle veranderingen in de langdurige zorg? Wat kan ik zelf doen? Hoe kan ik mijn eigen plan trekken? Hoe en aan wie vraag ik hulp? Deze en andere belangrijke vragen over zelf je zorg (blijven) regelen, staan centraal tijdens de provinciale bijeenkomsten van het programma Zorg Verandert. Op 22 september is de aftrap in Almere.
donderdag 4 september 2014
Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij - negen cliŽntenorganisaties - heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geÔnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.
woensdag 3 september 2014
ĎVoor ons is eigen regie voor cliŽnten het allerbelangrijksteí. Zegt Illya Soffer in Zorgvisie. En juist die regie is niet goed geborgd in het voorstel van de Wet Langdurige zorg zoals die volgende week in de Tweede Kamer wordt behandeld. De tarieven zijn bovendien te laag om zorg op maat in te kopen. Alleen met maatwerk kunnen mensen met een zware zorgvraag zelf kiezen voor zorg in een instelling of zorg thuis.
woensdag 3 september 2014
Gemeenten krijgen er veel nieuwe taken bij. Lokale belangenbehartigers dus ook. Een van de nieuwe beleidstaken voor gemeenten is het jeugdbeleid. Gemeenten moeten binnenkort een Beleidsplan Jeugd en een Verordening Jeugdhulp maken. Om hierin de belangen van kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders goed aan bod te laten komen, heeft Ieder(in) twee nieuwe handreikingen gemaakt. De handreikingen helpen lokale belangenbehartigers bij het in gesprek gaan met gemeente over het nieuwe jeugdbeleid.
maandag 1 september 2014
In de tweede week van september bespreekt de Tweede Kamer de Wet langdurige zorg (Wlz). Hoewel met de tweede nota van wijziging op die wet een aantal belangrijke verbeterpunten is doorgevoerd achten Ieder(in), CSO, Per Saldo, NPCF, LPGGz en LSR een bijstelling van de wet op een aantal cruciale punten noodzakelijk. Met onderstaande aanpassingen kan de wet aansluiten op de vraag van mensen met een beperking.
donderdag 28 augustus 2014
Heeft u een PGB waarmee u uw zorg zelf regelt? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2015 te maken met enkele veranderingen. Vanaf 1 januari ontvangt u uw PGB niet meer op uw eigen rekening. In plaats daarvan beheert de SVB uw PGB. De SVB verzorgt voortaan alle betalingen. Dit is het zogenaamde trekkingsrecht.
woensdag 27 augustus 2014
Directeur Illya Soffer stelt dat gemeenten duidelijk moeten aangeven hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij in het kader van de AWBZ hebben ontvangen. Ieder(in) heeft op BNR nieuwsradio aandacht gevraagd voor de privacy van mensen die vanaf 2015 hun zorg en ondersteuning van de gemeente zullen ontvangen.
zaterdag 23 augustus 2014
Illya Soffer, directeur van Ieder(in), spreekt in het Nederlands Dagblad van zaterdag 23 augustus haar grote bezorgdheid uit over de zorg vanaf 2015 voor thuiswonende kinderen met ernstige beperkingen. Nog steeds is niet duidelijk of hun zorg dan onder de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg valt, met gevolg dat niemand wat doet. Deze ívergetení groep dreigt de dupe te worden van de zorghervormingen.
maandag 18 augustus 2014
Het ministerie van VWS heeft Ieder(in) groen licht gegeven voor uitvoering van het programma ĎZorg Verandertí. Het programma informeert en helpt mensen, en hun omgeving, die (in de toekomst) zorg of ondersteuning nodig hebben. Op 22 september start het programma met een provinciale bijeenkomst in Almere, waarna tot half november nog elf bijeenkomsten volgen. Hierin praat Zorg Verandert Wmo-raadsleden, belangenbehartigers, cliŽntondersteuners, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers bij over de veranderingen en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. Inschrijven voor de bijeenkomsten kan vanaf nu.
woensdag 13 augustus 2014
Ieder(in) is afgelopen twee weken door verschillende van onze leden op de hoogte gebracht van de nieuwe benadering van de belastingdienst inzake de ANBI status. Ieder(in)begrepen dat de individuele ANBI status wordt ingetrokken vanwege de groepsbeschikking van Ieder(in). Dit vinden wij ontzettend vervelend en moet snel ongedaan gemaakt worden.
donderdag 7 augustus 2014
Wordt u of uw kind binnenkort 18 jaar en heeft u of uw kind mogelijk recht op een Wajong-uitkering, dan is het verstandig die aan te vragen voor 10 september 2014. Het UWV heeft bekend gemaakt aanvragen voor een Wajong die na 10 september binnenkomen, te behandelen volgens de Ė strengere - regels van de Participatiewet.
donderdag 7 augustus 2014
De netwerkbijeenkomst Welkom bij de club! in Bussum die gepland stond op 14 augustus is verzet. Dit is gedaan in verband met de vliegramp in de OekraÔne. De verwachting is namelijk dat veel verenigingen en mensen in de regio hieraan aandacht zullen willen besteden direct na hun vakantie. De nieuwe datum voor de netwerkbijeenkomst in Bussum is woensdag 8 oktober tijdens de Week van de Toegankelijkheid.
donderdag 7 augustus 2014
Nu de grote verhuizing van zorggelden van Rijk naar gemeenten bijna rond is, lijkt het erop dat een belangrijke groep zeer kwetsbare mensen vergeten wordt. Het gaat om kinderen en volwassenen met een grote zorgbehoefte, die dankzij extra zorg en ondersteuning vanuit ouders, familie en zorgaanbieders thuis kunnen blijven wonen.
dinsdag 5 augustus 2014
Illya Soffer - directeur van Ieder(in)- zoekt naar nieuwe manieren waarop mensen met een beperking zich hard kunnen maken voor zeggenschap en inclusie. In een persoonlijk interview in Markant vertelt ze wat hierbij belangrijk is: dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leven, dat belangenorganisaties van mensen met een beperking goed hun werk kunnen blijven doen en dat er goede wetten worden gemaakt. Soffer: ´In het huidige wetsvoorstel voor de Wet langdurige zorg zijn keuzevrijheid en eigen regie onvoldoende gewaarborgd´.
zaterdag 2 augustus 2014
Ze houden van reizen, maar even snel de koffers pakken en hup vertrekken, zit er voor hen niet in. Tamara en Judith (allebei 27) hebben Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) en dan vraagt op reis gaan om een zorgvuldige voorbereiding. Hoe kom je met een tas vol medicijnen langs de douane? Wat moet je doen als je in het buitenland ziek wordt? In een websessie van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting delen Tamara en Judith hun reiservaringen met andere cf-patiŽnten en geven tips. ĎVerdeel je medicijnen over meerdere tassen.í
vrijdag 1 augustus 2014
Een lid van Spierziekte Nederland vraagt bij Argonaut Advies (de keuringsinstantie voor Valys) een hoog persoonlijk kilometer budget aan. Zijn aanvraag wordt afgewezen: er zouden geen medische omstandigheden zijn waarom hij niet met de trein zou kunnen reizen. Als ook zijn bezwaar niets oplevert, schakelt hij het Juridisch Steunpunt Regelrecht in. Die legt de zaak voor aan de rechter. Met succes.
donderdag 31 juli 2014
In juli heeft de Eerste Kamer de Wmo 2015 aangenomen. De verwachting is dat na het zomerreces de Tweede Kamer het wetsontwerp voor de nieuwe Wlz gaat behandelen. Ieder(in) nodigt zijn leden uit voor een informatiebijeenkomst over de stand van zaken rond de hervormingen in de langdurige zorg.
woensdag 30 juli 2014
Met de komst van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet en door alle bezuinigingen verandert het speelveld van de lokale en regionale leden van Ieder(in). Veel lokale en regionale belangenorganisaties zijn op zoek naar antwoorden. Ze willen effectief blijven opkomen voor de belangen van mensen met een beperking of een chronische ziekte. Ze kijken naar nieuwe vormen van belangenbehartiging of onderzoeken andere organisatievormen.
donderdag 17 juli 2014
maandag 14 juli 2014
De woonsituatie van mensen met een beperking is vaak onder de maat. Dat komt omdat ze maar beperkt zelf kunnen beslissen waar en hoe ze willen wonen. Dat blijkt uit zestig diepte-interviews die zijn gehouden in een gezamenlijk project van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en de PatiŽntenfederatie NPCF.
donderdag 10 juli 2014
Ieder(in) en de Oogvereniging roepen het ministerie van VWS en Transvision, de nieuwe Valys-vervoerder, op om een blijvende oplossing te vinden voor (nieuwe) gebruikers met een bijzondere indicatie. Deze gebruikers zijn aangewezen op bijzonder vervoer, maar het is onduidelijk hoe vaak Transvision tegemoet komt aan de behoeften van zijn gebruikers. Ieder(in) maakt zich zorgen over de ontstane situatie.
woensdag 9 juli 2014
De Eerste Kamer heeft gisteren na een debat met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK) de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen. 37 senatoren stemden voor. 36 senatoren stemden tegen. Deze wetten brengen voor veel mensen grote veranderingen met zich mee. Gemeenten willen bereiken dat de ondersteuning voor hun inwoners integraal, laagdrempelig en op maat toegankelijk is. Ook staat in de WMO dat gemeenten moeten investeren in de inclusieve samenleving, met als doel dat mensen zo lang mogelijk mee kunnen doen.
dinsdag 8 juli 2014
Vanavond start de Eerste Kamer met de behandeling van de WMO 2015. Maar terwijl de wet nog niet eens is goedgekeurd, zijn gemeenten nu al aan het voorsorteren.. Veel gemeenten brengen de huishoudelijke hulp, met name het schoonmaakdeel, onder in de algemene voorzieningen. Dit betekent dat mensen zelf moeten gaan betalen en dat er geen mogelijkheid meer is om het via een pgb te regelen.
dinsdag 8 juli 2014
Veel mensen met een beperking of psychische problemen krijgen vanaf 1 januari 2015 begeleiding via hun gemeente en niet langer uit de AWBZ. Ook mensen die nu begeleid wonen in een RIBW, kunnen straks terecht bij hun gemeente voor begeleiding. Aan 240 cliŽnten, familieleden en mantelzorgers is gevraagd hoe ze tegen deze veranderingen aankijken. De meeste ondervraagden geven aan dat ze nu vaak goede oplossingen hebben gevonden voor hun problemen. En ze zijn bang dat deze oplossingen zullen worden verstoord door de komende veranderingen. Bijvoorbeeld doordat ze een groter beroep moeten doen op vrijwilligers of mantelzorgers.
maandag 7 juli 2014
Het onderwijs verandert. Dit vereist ook aanpassingen in het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Inmiddels heeft de Inspectie haar toezicht vernieuwd. Het ministerie van OCW heeft een animatie gemaakt waarin ze deze vernieuwingen uitlegt.
vrijdag 4 juli 2014
Gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht om onafhankelijke cliŽntondersteuning aan te bieden binnen de nieuwe Wmo. MEE Nederland heeft deze week brandbrieven gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer, omdat veel gemeenten hierover nog geen goede afspraken hebben gemaakt. Ieder(in) vindt dit een belangrijk signaal en doet een dringend beroep op de staatssecretaris om garanties te geven dat onafhankelijke cliŽntondersteuning op 1 januari 2015 in alle gemeenten echt is geregeld.
donderdag 3 juli 2014
Met een ruime meerderheid is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Participatiewet en de Wet Maatregelen WWB. Beide wetten zijn nu aangenomen en zullen per 1 januari ingaan. Van verschillende kanten is nog geprobeerd de wetten te verbeteren, helaas zonder resultaat. Alle vier ingediende moties werden verworpen. Ieder(in) is bezorgd over de haalbaarheid van de Participatiewet en de gevolgen voor mensen uit de achterban.
woensdag 2 juli 2014
Ieder(in), Landelijk Platform GGz en PatiŽntenfederatie NPCF organiseren op 18 september 2014 de tweede bijeenkomst voor het project ĎVerduidelijken en versterken van de stem van de cliŽntí. Halverwege dit driejarige project is er een terugblik op wat er tot nu toe is gedaan en bereikt. Ook kijken we vooruit naar de tweede projectperiode.
woensdag 2 juli 2014
Na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
maandag 30 juni 2014
Gemeenten moeten de komende tijd een verordening maken voor de nieuwe Wmo die ingaat per 1 januari. Het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) heeft een handreiking gemaakt voor Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en cliŽntenraden die in hun eigen gemeente invloed willen uitoefenen op de totstandkoming van de Wmo-verordening. De handreiking geeft achtergrondinformatie en beschrijft per artikel wat er vanuit cliŽntperspectief goed geregeld moet worden.
vrijdag 27 juni 2014
Illya Soffer, directeur van Ieder(in), schreef een column voor het juli-nummer van Skipr-magazine over zelfredzaamheid. ďAls de overheid meer zelfredzaamheid van burgers verlangt, zal ze zelf ook over de brug moeten komen.Ē
donderdag 26 juni 2014
De Participatiewet is 24 juni in de Eerste Kamer behandeld en zal naar verwachting volgende week (1 juli) bij meerderheid worden aangenomen. Op 26 juni vergadert de Tweede Kamer verder over de gevolgen van de aanscherping van WWB-onderdelen en de Participatiewet. Op de agenda staat o.a. de aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Ook de toetsing van de Participatiewet aan het VN-verdrag wordt besproken. Op beide onderwerpen heeft Ieder(in) gereageerd in een brief aan de Tweede Kamer.
woensdag 25 juni 2014
woensdag 25 juni 2014
Vandaag ( 25 juni) spreekt de Tweede Kamer over de voortgang van de transitie van het Jeugdstelsel. Ieder(in) is voorstander van invoering van de wet op 1 januari 2015, maar alleen als dit zorgvuldig en verantwoord gebeurt. In een brief aan de Kamer vraagt Ieder(in) om een snelle aanpak van knelpunten.
woensdag 25 juni 2014
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurde eerder deze week de Focuslijst Wmo 2015 naar gemeenten en de Eerste en Tweede Kamer. De lijst bevat vijf onderwerpen die gemeenten minimaal dit jaar moeten regelen om continuÔteit van ondersteuning te garanderen voor de nieuwe Wmo per 2015 ingaat. Ieder(in) denkt vindt dat ook Wmo-raden en lokale belangenbehartigers de lijst goed kunnen gebruiken om met hun gemeente het gesprek aan te gaan over de voortgang van de transitie.
woensdag 25 juni 2014
De Tweede Kamer kan tot vandaag opnieuw vragen stellen aan staatssecretaris Van Rijn over het wetsvoorstel voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het wetsvoorstel is al iets aangepast maar nog steeds onvoldoende. Dit kunt u ook lezen in onze gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer waarin we pleiten voor onder andere eigen regie en persoonsvolgende bekostiging. Naar verwachting zullen de antwoorden op de nieuwe vragenronde nog voor het zomerreces naar de Kamer gestuurd worden. In september zal de Wlz besproken worden tijdens een plenaire vergadering, is de verwachting. Of de Wlz op 1 januari 2015 van kracht is of een jaar wordt uitgesteld, is nog niet bekend.
dinsdag 24 juni 2014
Het Zorginstituut Nederland heeft minister Schippers onlangs geadviseerd om de vergoeding voor zittend ziekenvervoer aan rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden per 1 mei 2015 te schrappen. De minister heeft nu laten weten dat ze het advies nog in beraad heeft. Dit betekent dat de huidige regeling voor zittend ziekenvervoer in 2015 gewoon blijft gehandhaafd. Goed nieuws dus voor rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden.
maandag 23 juni 2014
De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die per 1 januari 2015 moet ingaan, vertoont nog grote tekortkomingen. Dat schrijven cliŽntorganisaties en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Zij willen dat de wet ingrijpend wordt herzien, zodat eigen regie en keuzevrijheid van cliŽnten gewaarborgd is.
maandag 23 juni 2014
Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het intrekken van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER). De Wtcg wordt dit jaar voor het laatst uitgekeerd. De CER is vorig jaar voor het laatst uitgekeerd. Het CAK gaat iedereen die in 2013 een CER heeft ontvangen informeren over de verandering.
donderdag 19 juni 2014
Leerlingen van het speciaal basisonderwijs die instromen in het voortgezet speciaal onderwijs, (vso), hebben geen recht meer op een vergoeding in de vervoerskosten van en naar school. Tenzij het College van B&W vaststelt dat de leerling door zijn handicap niet of niet zelfstandig van en naar school kan reizen. Dit staat in de nieuwe modelverordening leerlingenvervoer van de VNG. Maar hoe stellen gemeenten vast of een leerling een handicap heeft of niet?
woensdag 18 juni 2014
Vandaag praat de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de nieuwe budgetzorgpolis. Ieder(in) is geen voorstander van de plannen van het kabinet om de vrije artsenkeuze te beperken. Wij hebben onze zorgen en bezwaren afgelopen maandag (16 juni) opnieuw geuit tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer.
dinsdag 17 juni 2014
Na de publicatie van het Informatieblad over de Participatiewet, presenteren we nu ons tweede Informatieblad over passend onderwijs.
dinsdag 17 juni 2014
Blijf Veilig Mobiel (BVM) vraagt uw medewerking voor een enquÍte over de belijning op fietspaden. De enquÍte is onderdeel van een groot landelijk onderzoek naar fietsveiligheid. Ieder(in) is partner van BVM, het project dat veilige mobiliteit van senioren, mensen met een beperking en chronisch zieken wil bevorderen.
maandag 16 juni 2014
De Special Olympics Nationale Spelen 2016 zullen in de regio Nijmegen plaatsvinden. Special Olympics Nationale Spelen is het grootste tweejaarlijkse landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking.
vrijdag 13 juni 2014
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) start een mondiaal actieplan om de kwaliteit van leven van 1 miljard mensen met een handicap te verbeteren. Het Ďglobal disability action plan 2014-2021í is eind mei in Geneve gepresenteerd. Ieder(in) vindt het goed dat er op mondiaal niveau meer aandacht en actie komen voor leefsituatie van mensen met beperkingen.
donderdag 12 juni 2014
Zes Nederlandse organisaties - waaronder het Liliane Fonds en de Leprastichting - bundelen hun krachten om de positie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden te verbeteren. Ze doen dit binnen de Alliance for Disability Inclusive Development.
woensdag 11 juni 2014
De plannen om in korte tijd voldoende geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking te realiseren, tonen te weinig ambities. Dat concludeert Ieder(in) na lezing van de brief die de minister Blok (Wonen) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) op 4 juni naar de Tweede Kamer stuurden. Ieder(in) is blij met de samenwerking tussen de twee ministeries, maar mist duidelijke doelstellingen. Ieder(in) dringt erop aan om vooral gebruik te maken van de kennis van de cliŽntenorganisaties.
dinsdag 10 juni 2014
Ieder(in) vindt dat niemand geconfronteerd zou mogen worden met een gedwongen verhuizing. Helaas komt dit momenteel wel voor. Als een gedwongen verhuizing onvermijdelijk is, dan moet die verlopen volgens een zorgvuldige procedure. Ieder(in) formuleert hiervoor een aantal strikte voorwaarden.
vrijdag 6 juni 2014
Steffie.nl heeft er een nieuw programma bij: Zo werkt IBAN. IBAN is de naam van de nieuwe bankrekeningnummers. Iedereen krijgt er vanaf 1 augustus mee te maken. Steffie legt op een makkelijke manier uit wat het is en hoe het werkt.
vrijdag 6 juni 2014
Minister Schippers van VWS heeft overeenstemming bereikt met de oppositie over een zogenaamde budgetzorgpolis. Bij deze polis hebben verzekerden beperkte keuze van specialisten en andere behandelaars. Ieder(in) is geen voorstander van deze polis. De vrije keuze van zorgverleners is een fundamenteel recht en zeker voor chronisch zieken van groot belang. Wij willen niet dat dit recht wordt aangetast. Of dat de vrije keuze van behandelaars straks alleen blijft bestaan voor mensen die het kunnen betalen.
donderdag 5 juni 2014
Vandaag is de meldactie ´Krijgt u de zorg waar u recht op heeft?´ gestart. Verzekerden kunnen via een vragenlijst hun ervaring en mening geven over hun zorgverzekering en zorgverzekeraar. Ieder(in) organiseert deze meldactie samen met de NPCF en het Landelijk Platform GGz.
maandag 2 juni 2014
Op bijzondere wijze is vandaag het startsein gegeven voor de Prokkelweek 2014: vanmorgen op de Amsterdamse Beurs met het luiden van de beursgong, vanmiddag met de Prokkelsterrenslag. Ieder(in) is partner van Prokkel en betrokken bij de activiteiten. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), was aanwezig op de beurs, een Ieder(in)-team doet mee aan de Prokkelsterrenslag.
dinsdag 27 mei 2014
Het Zorginstituut Nederland heeft geadviseerd om blinden en mensen in een rolstoel niet meer in aanmerking te laten komen voor de regeling zittend ziekenvervoer. Zij zullen dan een beroep moeten doen op de Wmo voor vervoer naar een ziekenhuis of een behandelcentrum. Ieder(in) is het oneens met dit advies omdat nog helemaal moet worden afgewacht of mensen straks echt door hun gemeente worden geholpen.
dinsdag 27 mei 2014
Ieder(in) werkt in het kader van PG werkt samen aan kwaliteitscriteria voor zorg en ondersteuning. Op basis van deze kwaliteitscriteria ontwikkelt PG werkt samen keuzehulpen en zorgstandaarden. Ieder(in) roept zijn leden op hierover mee te denken en advies te geven.
vrijdag 23 mei 2014
Binnen het sociale domein gaat er veel veranderen. Voor zorg, begeleiding, werk, dagbesteding, onderwijs, jeugd en inkomensondersteuning komen in 2014 en 2015 nieuwe wetten. Al deze veranderingen roepen veel vragen op. Wat gaat er precies veranderen? En voor wie? En wanneer?
donderdag 22 mei 2014
Ieder(in) heeft op 22 mei met minister Blok van Wonen en Rijksdienst gesproken over toegankelijkheid. De minister zei in het gesprek toe dat hij de toegankelijkheidseisen voor gebouwen zal aanscherpen.
dinsdag 20 mei 2014
Meerdere belangenorganisaties, waaronder Vereniging Inclusie Nederland en actiegroep Terug naar de Bossen, stellen dat een aantal punten uit de Participatiewet op gespannen voet staat met het VN-verdrag. In een brief aan de Eerste Kamer lichten ze de punten toe en vragen de Kamer de Participatiewet te toetsen aan het VN-verdrag.
woensdag 14 mei 2014
De gele informatieborden met aankomst- en vertrektijden van treinen blijven voorlopig op de NS-stations staan. Ieder(in) heeft samen met andere consumentenorganisaties hiervoor gepleit en is tevreden met het besluit van de NS. Voor te veel reizigers zijn de huidige digitale informatiemiddelen geen goed alternatief. Ouderen, maar ook mensen die slechtziend zijn en mensen met een verstandelijke beperking maken nog vaak gebruik van de gele vertrekstaten.
maandag 12 mei 2014
Op maandag 12 mei 2014 is de visie op de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking aangeboden aan de directeur generaal Langdurige zorg van het ministerie van VWS. Deze visie, gebundeld in een Kaartenboek, is geformuleerd door Ieder(in), LFB, MEE Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De vier organisaties hebben een samenleving voor ogen waarin de mens centraal staat en waar iedereen, ongeacht beperkingen, als vanzelfsprekend deel van uitmaakt.
maandag 12 mei 2014
De Participatiewet leidt nog steeds tot forse verschillen in de kans op ondersteuning voor arbeidsgehandicapten. Dat blijkt uit de vernieuwde rapportage van Regioplan over de gevolgen van de Participatiewet. Deze rapportage is naar de Eerste Kamer gestuurd, die zich binnenkort uitspreekt over de Participatiewet.
vrijdag 2 mei 2014
Voor het Juridisch Steunpunt Regelrecht zijn wij per direct op zoek naar een ervaren - sociaal juridisch - procesjurist voor 18 uur per week.
vrijdag 2 mei 2014
Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Veolia Transport Limburg een reizigster discrimineert omdat chauffeurs niet helpen bij het bedienen van uitklapplanken en omdat elektrische uitschuifplanken vaak niet werken. Het College heeft de staatssecretaris dringend verzocht na te gaan of dit probleem ook bij andere vervoerders voorkomt.
woensdag 30 april 2014
Op 1 januari treedt de Participatiewet in. Iedereen die kan werken, zal aan de slag moeten. Wat betekent dat? Om wie gaat het eigenlijk? De gemeente moet mensen helpen een baan te vinden, maar heeft de gemeente voldoende oog voor mensen met een arbeidsbeperking? Het zijn maar een paar van de vele vragen die er leven.
vrijdag 25 april 2014
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wmo 2015 aangenomen. Op een aantal punten zijn er duidelijke verbeteringen gerealiseerd. Zo is er meer budget beschikbaar gekomen en ook de toegang tot het pgb is beter geregeld. Wel houden we zorgen over de bezuinigingen, de manier waarop het begrip zelfredzaamheid straks zal worden uitgelegd en over de hoogte van de eigen bijdragen.
vrijdag 25 april 2014
Sinds november 2013 heeft Ieder(in) een meldpunt waar cliŽnten, familieleden van cliŽnten en cliŽntenraden kunnen ervaringen melden met reorganisaties van instellingen of gedwongen verhuizingen. Een van de vragen die bij het meldpunt naar boven komt is: wie betaalt de kosten voor een gedwongen verhuizing? Deze vraag hebben wij voorgelegd aan het Zorginstituut (voorheen CVZ). Het Zorginstituut stelt nu dat de zorginstelling deze kosten moet vergoeden.
dinsdag 22 april 2014
Illya Soffer is vanaf 1 mei de nieuwe directeur van Ieder(in). Ze heeft als campagnestrateeg en verandermanager gewerkt voor veel maatschappelijke organisaties. Vanuit een sterke maatschappelijke - en ook persoonlijke - betrokkenheid heeft ze gekozen voor het directeurschap van Ieder(in). ďIk wil er alles aan doen om mensen met een beperking een volwaardige plek te geven in onze samenleving.Ē
dinsdag 22 april 2014
Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de Wmo 2015 voor de eerste termijn. Aansluitend hierop geeft Staatssecretaris Van Rijn morgenochtend zijn reactie. De tweede termijn van de Wmo 2015 komt woensdagavond om 19.00 uur in de Tweede Kamer aan bod.
vrijdag 18 april 2014
Samenwerkingsverbanden hebben veel inhoudelijk werk verricht. Nu is het belangrijk om door te pakken, zodat vernieuwingen zoals passend onderwijs ook daadwerkelijk vorm krijgen op de werkvloer. Dit is een van de conclusies van de Onderwijsinspectie in haar Onderwijsverslag 2012/2013.
donderdag 17 april 2014
Gisteren bevestigden premier Rutte en minister Schippers dat de keuzevrijheid in de zorg blijft bestaan. Ieder(in) is er daar echter niet gerust op. Wij vrezen dat die keuzevrijheid straks slechts zal gelden voor een deel van de polissen. Daar komt nog bij dat de betaalbaarheid van zorg en ondersteuning in gevaar komt door een nieuwe regeling voor eigen bijdragen. We roepen de Kamer op om hier zeer alert op te zijn.
woensdag 16 april 2014
Ieder(in) gaat samen met de Woonbond en VACpunt Wonen onderzoeken hoe de consument structureel meer invloed kan krijgen op bouwregelgeving, zoals het Bouwbesluit of straks de nieuwe Omgevingswet. Dit gebeurt onder meer door het houden van een enquÍte.
woensdag 9 april 2014
De Stichting Onderwijsgeschillen zoekt onafhankelijke voorzitters en leden voor haar nieuwe Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal basisonderwijs ((v)so). Iets voor u?
maandag 7 april 2014
Prokkelt u dit jaar ook (weer) mee? Van maandag 2 t/m zaterdag 7 juni is het de Prokkelweek. Voor wie het niet kent: een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met een verstandelijke beperking ťn zonder. Het draait daarbij om het meedoen in de samenleving. Ieder(in) ondersteunt Prokkel van harte en is sinds dit jaar Ďfull memberí van stichting Prokkel.
vrijdag 4 april 2014
De Wet langdurige zorg (Wlz) zou per 1 januari 2015 worden ingevoerd, maar is nog niet eens in de Kamer behandeld. Tot 24 april kunnen Kamerleden zelfs nog schriftelijke vragen indienen. Zo langzamerhand moet serieus worden overwogen om invoering van de Wlz uit te stellen naar 1 januari 2016. Dit geeft gemeenten meer tijd om zich goed voor te bereiden op mensen met een intensievere zorgvraag.
donderdag 3 april 2014
Transvision is sinds dit jaar verantwoordelijk voor het Valys-vervoer. Recent zijn de pashouders van Valys door Transvision geÔnformeerd over de zogenaamde Ď bijzondere indicatiesí en het nieuwe beleid dat daarvoor gaat gelden. In de brief wordt de indruk gewekt dat consumentenorganisaties - waaronder Ieder(in) en de Oogvereniging - mede verantwoordelijk zijn voor dit beleid. Dit klopt niet!
dinsdag 1 april 2014
Ouders en leraren moeten beter geÔnformeerd worden over de veranderingen die de invoering van passend onderwijs met zich meebrengt. Dit is een van de uitkomsten van een recent gehouden monitor naar de voortgang van de invoering van passend onderwijs. In een brief roepen het ministerie van OCW, sector- en vakorganisaties en ouderorganisaties, waaronder Ieder(in), scholen dan ook op: ga vůůr 1 mei in gesprek met leraren en ouders. Ieder(in) doet ook direct een beroep op het eigen initiatief van ouders: benader de leerkracht van uw kind zelf om een afspraak te maken.
dinsdag 1 april 2014
Tros Radar besteedde gisteren aandacht aan de medische herkeuringen van het CBR. Uit onderzoek van Radar blijkt dat bijna de helft van mensen met een stabiele aandoening die medische keuring als onzinnig ervaart. Deskundigen plaatsen vraagtekens bij de zin van deze herkeuringen. Kamerlid Farshad Bashir pleit voor afschaffing van deze herkeuring. Ieder(in) sluit zich daarbij aan.
maandag 31 maart 2014
Ieder(in) zit in het zogenaamde cockpitoverleg over de langdurige zorg. In dit overleg maken de staatssecretaris van VWS, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en de PG-koepels werkafspraken over de voorgenomen hervormingen. We nemen deel aan dit overleg om te voorkomen dat mensen straks tussen wal en schip vallen en om bij te dragen aan de gewenste vernieuwing.
woensdag 26 maart 2014
De Landelijke Ouderraad (LO Raad) is op 1 januari 2014 van start gegaan. De LO Raad is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Op zaterdagmiddag 29 maart organiseert de LO Raad zijn startbijeenkomst. Bent u als ouder actief in school, betrokken bij medezeggenschap of draagt u onderwijs een warm hart toe, dan bent u welkom op deze bijeenkomst. Ieder(in) werkt nauw samen met de LO Raad.
woensdag 26 maart 2014
Het persoonsgebonden budget (pgb) wordt vanaf 2015 ook verankerd in de Zorgverzekeringswet. Vorige week gingen de zorgverzekeraars hiermee akkoord. Ieder(in) heeft hier samen met Per Saldo steeds voor gepleit en is blij met de overeenkomst. De verankering van het pgb in de Zvw versterkt de eigen regie voor mensen. Zij kunnen nu ook passende verzorging en verpleging via een solide pgb zelf regelen.
woensdag 19 maart 2014
Treinreizigers die assistentie nodig hebben bij het in- en uitstappen in de trein, kunnen dit vanaf 2015 tot een uur voor vertrek telefonisch melden. Nu is dit nog drie uur van tevoren. Een goede verbetering van de service. Toch vindt Ieder(in) dat er meer tempo moet worden gemaakt om het openbaar vervoer toegankelijk te maken.
donderdag 13 maart 2014
In het tv-programma Altijd Wat van de NCRV heeft Jo Terlouw, directeur van KansPlus zijn reactie gegeven op de onderzoeksresultaten van de GOUD-studie van het Erasmus MC. GOUD staat voor Gezond Ouder met een verstandelijke beperking. De studie stelt dat de zorg voor verstandelijk beperkte ouderen in instellingen onder de maat is.
woensdag 12 maart 2014
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Wet langdurige zorg (Wlz) op 10 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. De Wlz gaat de AWBZ vervangen en is bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die permanent zorg nodig hebben. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2015 van kracht wordt. Een eerste reactie van Ieder(in) plus een korte uitleg over de belangrijkste punten uit de wet.
woensdag 12 maart 2014
Verchip de OV-begeleiderskaart, zodat mensen met een beperking niet met drie, maar met twee kaarten kunnen reizen met het openbaar vervoer. Hiervoor pleit Ieder(in) in een brief aan staatssecretaris Mansveld van het ministerie van I & M. Volgens de plannen moeten reizigers met een beperking die samen met een begeleider reizen, nog dit jaar met drie verschillende kaarten reizen: een OV-chipkaart, een OV-begeleiderskaart en een toegangspas om de poortjes te kunnen passeren. Ieder(in) vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en roept Mansveld dan ook op om de begeleiderskaart te ´verchippen´. Dit in lijn met een toezegging van haar voorgangster uit 2010.
maandag 10 maart 2014
Ieder(in) is bezig met een onderzoek naar de OV-Chipkaart. Hebt u een verstandelijke beperking of bent u ouder van iemand met een verstandelijke beperking? Dan willen we graag van u weten of de OV-Chipkaart het zelfstandig reizen met het openbaar vervoer gemakkelijker maakt, of dat u juist beter af was met de strippenkaart of een abonnement. Loopt u misschien tegen bepaalde knelpunten op als u reist met de OV-Chipkaart en hebt u mogelijke oplossingen bedacht voor deze knelpunten?
donderdag 6 maart 2014
Minister Bussemaker van het ministerie van OC & W zal inzetten op meer banen in het onderwijs, en een betere kwaliteit van het onderwijs. Van de Ä 600 miljoen extra die in het najaarsakkoord is toegezegd, komt een deel terecht bij primair en voortgezet onderwijs, passend onderwijs en MBO. Dit staat onder meer in een brief die de minister recent aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ieder(in) vindt het een goede zaak dat er meer geld wordt geÔnvesteerd in onderwijs, maar vindt dat er meer nodig is om passend onderwijs optimaal in te vullen op de langere termijn.
woensdag 5 maart 2014
Passend onderwijs is te belangrijk om alleen aan de leerkracht en beleidsmakers over te laten. Welke rol kunnen ouders spelen binnen passend onderwijs? Wat is er nodig zodat ook ķw kind zich optimaal kan ontwikkelen? Op maandag 24 maart organiseert Ieder(in) een informatiebijeenkomst over passend onderwijs waar deze en andere belangrijke vragen aan bod komen.
woensdag 5 maart 2014
Dinsdag heeft de minister van VWS de Tweede Kamer geÔnformeerd over de premiegevolgen voor de zorgverzekering en de AWBZ door de hervorming van de langdurige zorg. Ieder(in) vindt dat de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet blijven. Ook tijdens de hoorzitting over de Wmo is benadrukt dat het beleid integraal doorgerekend moet worden om de gevolgen voor de portemonnee van mensen met een beperking helder te krijgen.
dinsdag 4 maart 2014
De Landelijke Ouderraad (LO Raad) is op 1 januari 2014 van start gegaan. De LO Raad is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Op zaterdagmiddag 29 maart organiseert de LO Raad zijn startbijeenkomst. Bent u als ouder actief in school, betrokken bij medezeggenschap of draagt u onderwijs een warm hart toe, dan bent u welkom op deze bijeenkomst. Ieder(in) werkt nauw samen met de LO Raad.
vrijdag 28 februari 2014
Drie jaar geleden hielden de CG-Raad en Kenniscentrum Welder een meldactie over de toegankelijkheid van verzekeringen. Daaruit bleek dat chronisch zieken en mensen met een beperking regelmatig problemen ondervinden bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisico- of levensverzekering. Ieder(in) wil weten of er sindsdien iets is verbeterd. Laat ons daarom weten of u zich nu wel goed kunt verzekeren.
woensdag 26 februari 2014
De Week van passend onderwijs vindt plaats van 24 t/m 28 maart. De week is bedoeld om elkaar te inspireren en om samen te bespreken wat passend onderwijs precies betekent op school en in de klas. In januari heeft Ieder(in) haar leden opgeroepen om activiteiten te organiseren in de Week. Inmiddels hebben ouderorganisaties FOSS en FODOK, en de jongerenorganisaties SH-Jong en JongerenCommissie aangekondigd op 22 maart een Themadag te organiseren over Passend Onderwijs. FOSS, FODOK en SH-Jong zijn lidorganisaties van Ieder(in).
vrijdag 21 februari 2014
Afgelopen week heeft de Tweede Kamer de Participatiewet met een aantal belangrijke amendementen en moties aangenomen. Ook heeft de staatssecretaris belangrijke toezeggingen gedaan. Verwachting is dat de wet vlot door de Eerste Kamer zal komen. Ieder(in) is positief over een aantal verbeteringen. Desalniettemin blijft het een wet met kopzorgen.
donderdag 20 februari 2014
Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Jeugdwet. Hiermee zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle hulp aan kinderen en gezinnen. Het doel is maatwerk en meer nadruk op preventie, samenhang, eigen regie en eigen kracht. Ieder(in) steunt deze uitgangspunten. Maar gezien de onduidelijkheden rond de praktische uitvoering, is het echter onmogelijk om nu al te kunnen inschatten of de nieuwe Jeugdwet de beloofde Ė en zo noodzakelijke - verbeteringen gaat brengen.
maandag 17 februari 2014
Tweedejaars geneeskundestudenten kennis laten maken met verschillende chronisch zieke patiŽnten en hun patiŽntenvereniging. Dit is ťťn van de doelen van de praktijkcursus gezondheidszorg van het VU Medisch Centrum waaraan Ieder(in) in januari, samen met een vijftigtal lidorganisaties, haar medewerking heeft verleend.
zaterdag 15 februari 2014
Veel instellingen in de gehandicaptenzorg gaan reorganiseren. Onlangs deden Ieder(in), het Landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR) en ouderorganisatie Kansplus een oproep aan cliŽnten(raden) en familie om hun ervaringen hiermee te melden. Hierop hebben 130 mensen gereageerd. Veel mensen melden gedwongen verhuizingen en verschraling van het aanbod. Opvallend is dat slechts bij 25% van de reorganisaties de cliŽntenraad betrokken is geweest.
donderdag 13 februari 2014
Vandaag publiceert Ieder(in) het rapport ´Onder de pannen?´ met daarin de resultaten van de meldactie wonen. Ieder(in) organiseerde de meldactie samen met LPGGz en NPCF. Ruim 2200 mensen met een beperking, psychische aandoening of chronische ziekte vulden de vragenlijst in. Zij gaven aan hoe zij wonen, wat zij nodig hebben en wat de knelpunten zijn. De meldactie maakt zichtbaar op welke punten verbeteringen op het gebied van huisvesting nodig zijn, zodat mensen met een beperking goed en volwaardig kunnen wonen.
donderdag 6 februari 2014
Begin 2013 zag het er even naar uit dat 2013 het laatste jaar zou zijn waarin mensen met een beperking of chronische ziekte hun zorgkosten konden aftrekken via de belastingen. Mede door de lobby van Ieder(in) is eind 2013 bekend geworden dat de aftrek specifieke zorgkosten ook over het belastingjaar 2014 blijft bestaan. Dit vinden wij goed nieuws.
donderdag 6 februari 2014
Dit jaar gaat een nieuw programma van start: In voor burgers. Het gaat mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag helpen bij het realiseren van eigen regie. Daarvoor worden ontmoetingen in het land georganiseerd voor mensen met een beperking en hun mantelzorgers. Ieder(in) is de penvoerder van het programma, waarin nauw wordt samengewerkt met andere PG-organisaties en het ministerie van VWS.
woensdag 5 februari 2014
Vindt u ook dat politici of andere beslissers te vaak besluiten nemen zonder goed te weten wat de gevolgen daarvan zijn voor mensen met een beperking? Ieder(in) wil dat dit verandert en heeft uw hulp daarbij nodig.
dinsdag 4 februari 2014
íOntmoet Autismeí is de titel van de Autismeweek die van 29 maart t/m 5 april 2014 plaatsvindt. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) - een lidorganisatie van Ieder(in) - en het AutismeFonds organiseren deze week voor het vijfde jaar. Zij vragen daarmee extra aandacht voor de circa 190.000 mensen met autisme in Nederland. Dit jaar om te stimuleren dat mensen met en zonder autisme met elkaar in contact komen en zo elkaars talenten ontdekken en benutten.
donderdag 30 januari 2014
Na de geslaagde proef onder eigen cliŽnten heeft zorginstelling Cavent besloten om de Buzz Buddy landelijk op de markt te gaan brengen. De Buzz Buddy is een apparaatje met een tracker met GPS-functie. De gebruiker van de Buzz Buddy is hierdoor te volgen en traceren. Voor een aantal mensen met een verstandelijke beperking heeft dit er al toe geleid dat zij na een goede training nu zelfstandig kunnen reizen in het openbaar vervoer en niet meer afhankelijk zijn van speciaal vervoer of van een reisbegeleider.
woensdag 29 januari 2014
Regel oproepbare hulp in geclusterde settings, zoals Fokuswonen, op dusdanige wijze dat bewoners keuzevrijheid hebben van zorgaanbieders. En regel ook dat mensen de hulp kunnen regelen met een Pgb. Dit zijn twee van de kernboodschappen van de brief die Ieder(in) en Per Saldo hebben gestuurd aan de Tweede Kamer. Al eerder heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) het voorbestaan van Fokuswonen gegarandeerd. Dit is goed nieuws.
vrijdag 24 januari 2014
Het tekort aan geschikte woningen voor mensen met een beperking neemt de komende jaren verder toe. Dit zegt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies aan minister Blok. Ieder(in) herkent het probleem. In oktober vorig jaar wees Ieder(in) de minister al op het grote tekort aan geschikte woningen en riep hem op te komen met een concreet actieplan.
vrijdag 24 januari 2014
De Wtcg-tegemoetkomingen en de Compensatie eigen risico (CER) worden definitief afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een compensatie van meerkosten door de gemeenten. Hiervoor is echter wel minder budget beschikbaar. Dit is de uitkomst van de stemmingen afgelopen week in de Tweede Kamer. Voor Ieder(in) blijft het dreigende koopkrachtverlies een punt van zorg.
woensdag 22 januari 2014
Op vrijdag 17 januari is het wetsvoorstel Quotumwet op www.internetconsultatie.nl geplaatst. U kunt hier tot 8 februari advies geven op de wet namens uzelf of uw organisatie.
dinsdag 21 januari 2014
Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs en Stichting Onderwijsgeschillen organiseren op 28 januari een extra WMS-congres. Dit in verband met de eerdere enorme belangstelling voor het jaarlijkse WMS-congres ĎMedezeggenschap en passend onderwijs - van afstemming naar instemmingí.
maandag 20 januari 2014
Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten doen voor ondersteuning niet zonder meer een beroep op buren of familie. Veel mensen met een beperking durven niet goed om hulp te vragen. Dit blijkt uit de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten, waaraan bijna zesduizend mensen met een beperking hebben meegedaan. De raadpleging is onderdeel van de cliŽntenmonitor van het programma Aandacht voor iedereen (AVI).
donderdag 16 januari 2014
De Woonbond en de FNV hebben de Tweede Kamer opgeroepen om de huurverhoging voor 2014 te matigen. Huurders gaan er met de voorgestelde huurverhoging (inflatie + 1.5%) teveel in koopkracht op achteruit. Ieder(in) deelt de zorgen van de Woonbond en de FNV en steunt de oproep om de huurverhoging te beperken.
woensdag 15 januari 2014
Gisteren is het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet bevat een aantal veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Ieder(in) - de koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking - blijft zorgen houden over de haalbaarheid en het tempo van de plannen. Bovendien is er nog steeds sprake van forse bezuinigingen.
dinsdag 14 januari 2014
Op vrijdag 10 januari hebben Ieder(in), de Landelijke CliŽntenraad en Landelijk Platform GGZ in Nieuwspoort het onderzoek gepresenteerd naar de gevolgen van de Participatiewet. Het rapport van Regioplan laat zien dat het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten dreigt te mislukken en dat er felle concurrentie tussen de verschillende doelgroepen zal ontstaan. Die conclusies kwamen vervolgens ook uitgebreid aan bod tijdens de hoorzittingen in de Kamer afgelopen maandag.
zaterdag 11 januari 2014
Roxana van Mourik, vanaf haar geboorte blind, rondt binnenkort haar universitaire studie af. Ze vreest dat de nieuwe Participatiewet haar kansen op een baan als consultant verkleint. Voor de camera van RTL Z Nieuws legt ze helder uit waarom: íIk verdien straks meer dan het minimumloon en daarom ga ik buiten de baangaranties vallení.
vrijdag 3 januari 2014
Per 1 januari zijn CG-Raad en Platform VG gefuseerd. Samen gaan we verder als ťťn organisatie onder de naam Ieder(in). Hieronder vindt u gegevens over de bereikbaarheid van Ieder(in).
vrijdag 20 december 2013
Op dinsdag 10 december Ė de Dag van de Rechten van de Mens Ė heeft minister Plasterk het Nationaal Actieplan Mensenrechten gepresenteerd. Het Actieplan beschrijft hoe de overheid invulling wil geven aan de bescherming en bevordering van mensenrechten van burgers in Nederland. De CG-Raad en Platform VG juichen dit initiatief toe, maar zien het als een gemiste kans dat er nauwelijks aandacht is voor de mensenrechtenpositie van personen met beperkingen.
dinsdag 17 december 2013
Woensdag 18 december spreekt de Kamer over de hervorming van de langdurige zorg. De verwachting is dat in het debat meer duidelijkheid gaat komen over de gevolgen van de decentralisaties voor specifieke groepen mensen met een beperking en over de mogelijkheden om eigen regie te voeren.
maandag 16 december 2013
Veel mensen met een Wajong-uitkering verliezen de komende jaren een deel van hun uitkering, omdat ze bij een partner of ouders inwonen. Het inkomensverlies kan oplopen tot wel 33%. Dit blijkt uit berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van de CG-Raad en Platform VG.
donderdag 5 december 2013
Belangrijke wetten voor onze achterban zijn in voorbereiding. Zoals de Participatiewet en Maatregelen WWB (wetsvoorstellen liggen in de Tweede Kamer) en de Quotumwet (nog in ontwikkeling). Daarnaast verwachten we op korte termijn meer resultaten van het overleg van de Werkkamer. Deze resultaten zijn ook weer van invloed op de wetgeving. Platform VG en CG-Raad geven in onderstaand overzicht en in bijgevoegde samenvattingen de actuele stand van zaken.
dinsdag 3 december 2013
Op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS, heeft de ministerraad ingestemd met de uitvoeringswet. Deze wet leidt tot aanpassing van de Wet gelijke behandeling (Wgb) op grond van handicap of chronische ziekte en de kieswet. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.
dinsdag 3 december 2013
Vandaag is het Internationale dag van mensen met een beperking. De Verenigde Naties hebben in 1992 deze dag ingesteld met als doel de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te houden. CG-Raad en Platform VG willen deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We zetten daarom drie initiatieven in het zonnetje die de participatie en gelijkberechtiging van mensen met een beperking bevorderen.
maandag 2 december 2013
Vandaag heeft staatssecretaris Klijnsma eindelijk de Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Platform VG en CG-Raad zijn erg teleurgesteld in het resultaat. Lang niet alle arbeidsgehandicapten maken kans op de 125.000 garantiebanen. Het is niet duidelijk welke arbeidsgehandicapten in aanmerking komen voor voorzieningen met name in de eerste twee jaar. Zonder die voorzieningen neemt de kans sterk af dat iemand een arbeidsplek krijgt aangeboden. Het gaat dan om een uniforme no-risk polis, loonkostensubsidie, werkplekaanpassingen en de jobcoach. Voor werkgevers en werknemers is het een must dat ze hier aanspraak op kunnen maken.
woensdag 27 november 2013
Gemeenten kunnen vanaf 2014 via de Wmo inkomenssteun gaan bieden aan chronisch zieken en gehandicapten. Dit heeft het kabinet vandaag besloten. Hiervoor wordt de nog overschietende 270 miljoen euro uit de Wtcg-pot gebruikt, die voor gemeenten was gereserveerd.
donderdag 21 november 2013
De toegankelijkheid van supermarkten is van groot belang. Om mensen met een beperking zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is de Stichting Super Supermarkt Keurmerk (Stichting SSK) een samenwerking aangegaan met AllesToegankelijk. Zo onderscheiden winkels met het SSK Keurmerk zich ook in de toegankelijkheid van hun supermarkt ťn de producten die zij verkopen.
woensdag 20 november 2013
Vanboeijen en Platform VG organiseren op 8 december 2013 voor de eerste maal de ĎDementietafelí in Assen. Een bijeenkomst bedoeld voor familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking die dementie hebben of eerste signalen vertonen. De Dementietafel stelt hen in de gelegenheid om ervaringen en kennis uit te wisselen over de zorg en ondersteuning. Dit in een ontspannen en open sfeer, zodat het prettig is om elkaar vaker op deze manier te ontmoeten. Uiteindelijk wil de Dementietafel ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning verbetert en daarmee de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
woensdag 20 november 2013
Platform VG en de CG-Raad houden een meldactie over reorganisaties in instellingen (gehandicaptenzorg). CliŽntenraden en cliŽnten/familie die hier mee te maken hebben, worden opgeroepen om hun ervaringen te melden.
maandag 18 november 2013
Dagblad Trouw heeft in de zaterdagseditie van 16 november aandacht besteed aan de nieuwe Participatiewet. Namens de CG-Raad en Platform VG waarschuwt directeur Gert Rebergen de Tweede Kamer ervoor dat de nieuwe wet tienduizenden arbeidsgehandicapten met een hoge opleiding buitenspel zet. Rebergen: ďZij zullen aan hun lot worden overgelaten.Ē
vrijdag 15 november 2013
AWBZ-instellingen zijn druk aan het reorganiseren vooruitlopend op veranderingen in het zorgstelsel. Dat betekent dat er voor de bewoners veel gaat veranderen. Locaties sluiten of worden samengevoegd en soms moeten de bewoners ook naar een andere vorm van dagbesteding. Platform VG en de CG-Raad maken zich hierover grote zorgen en vinden dat de wensen van de bewoners (en hun familie) bij deze reorganisaties heel zwaar moeten wegen.
donderdag 14 november 2013
Het standaard persoonlijk kilometerbudget (pkb) van Valyspashouders is voor 2014 vastgesteld op 600 km. Een verhoging van 150 km. Positief, al hadden de CG-Raad en Platform liever gezien dat het budget verhoogd was naar 750 kilometer, zoals dat tot 2012 het geval was. Het hoge pkb blijft net als dit jaar 2250 kilometer.
donderdag 14 november 2013
De uitkering vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de AOW wordt verlaagd als mensen samenwonen in ťťn gezin. Ook worden gemeenten verplicht om een maatschappelijk nuttige tegenprestatie op te leggen aan mensen die zijn aangewezen op een uitkering. Dit staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma van SZW dinsdag 12 november naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De CG-raad en Platform VG zijn erg verontrust over het effect van deze maatregelen, met name voor zeer kwetsbare mensen in onze samenleving.
donderdag 14 november 2013
In het ontwerpwetsvoorstel ĎGoed bestuur in de zorgí wordt de invulling van de medezeggenschap in revalidatiecentra en ziekenhuizen waarschijnlijk vrijgelaten. Het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR) uit zijn zorgen hierover in een brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS. De CG-Raad en Platform VG ondersteunen de standpunten van het LSR en verzoeken de Kamer en de minister om de standpunten te betrekken bij de uitwerking van het wetsvoorstel.
woensdag 13 november 2013
De afgelopen maanden is Passend Onderwijs op allerlei manieren geproblematiseerd. Scholen en samenwerkingsverbanden zouden er nog niet klaar voor zijn. Leraren weten niet goed wat ze te wachten staat. En dus werd er gepleit voor uitstel of op zijn minst een gefaseerde invoering. Maar uitstel is geen oplossing. Het gaat erom dat iedereen nu echt de handen uit de mouwen steekt om passend onderwijs te laten slagen.
donderdag 7 november 2013
Platform VG en CG-Raad zijn blij dat de combinatie verzorging en verpleging onder de Zorgverzekeringswet gaat vallen en de combinatie verzorging en begeleiding de verantwoordelijkheid van gemeenten (WMO) wordt. Het besluit hierover van staatssecretaris Van Rijn van VWS staat in de brief over de langdurige zorg die hij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Maar de cliŽntenorganisaties maken zich daarnaast ook zorgen over de stijging van het eigen risico en over hoe de maatregelen uitpakken voor enkele specifieke doelgroepen, zoals doofblinden.
woensdag 6 november 2013
Voor goed opgeleide arbeidsgehandicapten verslechteren de kansen op de arbeidsmarkt de komende jaren dramatisch. Dit blijkt uit de tekst van de Participatiewet die is uitgelekt en nu op internet circuleert. Bovendien dreigt er een groep kanslozen te ontstaan, die geen uitkering heeft en nauwelijks kans op werk.
woensdag 6 november 2013
Meer dan 80 lokale en regionale acties, 3 inspirerende netwerkbijeenkomsten met 180 deelnemers en effectief samenwerken met een groeiende groep landelijke organisaties, dat is het resultaat van de Week van de Toegankelijkheid in 2013. De Week van de Toegankelijkheid liep dit jaar van 7 tot 12 oktober. Onder het motto ĎMeer dan welkom!í vroegen gehandicaptenplatforms, Wmo-raden en andere organisaties aandacht voor toegankelijkheid en klantvriendelijkheid.
maandag 4 november 2013
Fonds Verstandelijk Gehandicapten organiseert ook dit jaar weer het Knoop Gala. Net als de vorige twee keren belooft het een groot feestelijk spektakel te worden. Anders dan voorgaande jaren is dat het gala ook toegankelijk is voor het grote publiek. Het gala is op dinsdag 17 december 2013 in het AFAS Circustheater in Scheveningen.
maandag 4 november 2013
Op 21 november vindt het derde Kracht Ontbijt plaats. Dit keer in Heerenveen. Kracht Ontbijt is een informele bijeenkomst waar mensen met een verstandelijke beperking, ondernemers, woningbouwvereniging, overheid, (sport)verenigingen en zorgaanbieders uit Heerenveen elkaar ontmoeten en spreken. Het doel van het ontbijt: betere integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de lokale samenleving.
maandag 4 november 2013
Iedereen dacht dat in het Herfstakkoord was afgesproken dat er 25 miljoen extra op de cliŽntondersteuning zal worden bezuinigd. Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS liet de staatssecretaris weten dat het anders ligt. Deze bezuiniging betreft het hele sociale domein waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn en is niet specifiek op de cliŽntondersteuning gericht.
vrijdag 1 november 2013
Bij de overheveling van taken naar gemeenten wordt de privacy van persoonsgegevens niet gewaarborgd. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) trekt hierover aan de bel in een brief aan de minister. Zo krijgen gemeenteambtenaren bij de overheveling van persoonlijke dossiers toegang tot veel meer persoonsgegevens dan nodig, zoals medische en strafrechtelijke persoonsgegevens. Dit is in strijd met de Europese privacywetgeving.
donderdag 31 oktober 2013
Platform VG en de CG-Raad en hebben tijdens de internationale conferentie ĎBorders to Crossí in Amsterdam samen met de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) een presentatie gegeven. In de presentatie benadrukten zij het belang van goede toegankelijkheid van gezondheidscentra in de wijk en gaven aan hoe dit kan worden bereikt.
dinsdag 29 oktober 2013
Het is hard nodig dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken komt met een overkoepelde visie op de komende decentralisaties binnen het sociale domein. Dit schrijven de CG-Raad en Platform VG in een brief aan de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Als het vertrekpunt overal hetzelfde is, kunnen de decentralisaties echt bijdragen aan de participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Deze overkoepelende visie ontbreekt tot nu toe.
maandag 28 oktober 2013
U bent ouder, broer of zus, mantelzorger of professionele hulpverlener van iemand met een verstandelijke beperking. Uw kind, familielid, bekende of cliŽnt is dementerend, of u heeft vermoedens dat dit zo is. U wilt uw verhaal delen of antwoorden op vragen die gaan over de zorg, ondersteuning en omgang. Ipse de Bruggen nodigt u graag uit voor de Dementietafel die wij op 21 november organiseren. De Dementietafel is een plek waar u in een ongedwongen en open sfeer elkaar kunt ontmoeten en uw ervaringen en kennis kunt delen. We praten met elkaar aan de hand van een thema. Dit onder het genot van koffie, thee, een hapje en drankje.
woensdag 23 oktober 2013
Het verdwijnen van de compensatieregelingen voor mensen met een beperking heeft de afgelopen weken veel stof doen opwaaien. Het leidde tot een aantal verzachtende maatregelen. Zoals het behoud van de fiscale aftrek. En mogelijk zal de pijn nog meer worden verzacht, door een motie die het CDA de vorige week bij de financiŽle beschouwingen heeft ingediend.
woensdag 23 oktober 2013
De herinrichting van de langdurige zorg is een feit. In de overgang van de AWBZ naar de Wmo is er sprake is van forse bezuinigingen, verdere scheiding van wonen en zorg en decentralisatie van de extramurale begeleiding. Steeds meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking blijven zelfstandig thuis wonen. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers, hun sociale netwerken en collectieve voorzieningen. Hoe kunnen organisaties hier zo goed mogelijk op inspelen? En hoe kunnen professionals omschakelen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol?
woensdag 23 oktober 2013
Er komt een groot internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de genetische oorzaken van schizofrenie. De komende vier jaar is 12 miljoen US dollar beschikbaar voor onderzoek bij mensen met VCFS (22q11.2 deletiesyndroom), van wie ťťn op de vier schizofreniekrijgt . Het UMC Utrecht en Maastricht UMC+ maken deel uit van het internationale consortium dat het onderzoek gaat uitvoeren.
woensdag 23 oktober 2013
Er worden volgens het NRC van maandag 21 oktober snoepreisjes en Ipads betaald met het pgb. Platform VG en CG-Raad vinden dit eenzijdige journalistiek. Er wordt gesuggereerd dat er sprake is van misbruik, maar dat wordt op geen enkele manier hard gemaakt. Het pgb wordt tegenwoordig vaak in een kwaad daglicht gesteld. Het zou goed zijn als er eindelijk weer eens aandacht zou zijn voor wat een pgb oplevert aan levenskwaliteit en geluk voor vele duizenden mensen.
vrijdag 18 oktober 2013
Per 1 januari 2014 gaan de CG-Raad en Platform VG verder als ťťn organisatie onder de naam Ieder-In. De nieuwe koepelorganisatie leder-In vertegenwoordigt tegen de 250 cliŽnten- en patiŽntenverenigingen die landelijk en lokaal actief zijn voor hun achterban. De achterban van Ieder-In zijn mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en chronisch zieken. Gezamenlijk met de lidorganisaties behartigt de nieuwe organisatie de belangen van meer dan twee miljoen mensen in ons land.
donderdag 17 oktober 2013
Wilt u het nieuwe gezicht worden van de beurs Support 2014? Heeft u altijd al een echte en professionele fotoshoot willen meemaken ongeacht uw leeftijd? Wacht dan niet langer en schrijf u vůůr 6 november a.s. in om kans te maken op deze geweldige prijs!
woensdag 16 oktober 2013
Platform VG en de CG-Raad willen dat er snel meer geschikte woningen komen voor mensen met een beperking. Zij roepen minister Blok voor Wonen en Rijksdienst op om zo spoedig mogelijk met een plan te komen.
dinsdag 15 oktober 2013
De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten blijft toch bestaan. Deze maatregel is onderdeel van het akkoord dat enkele oppositiepartijen (D66, Christen Unie en SGP) en het kabinet hebben bereikt over de begroting van 2014. Verder zal de Tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) voor eenverdieners blijven bestaan. Minder blij zijn Platform VG en CG-Raad met de korting op de onafhankelijke cliŽntondersteuning en de extra korting op de begroting van VWS.
maandag 14 oktober 2013
PatiŽnten- en cliŽntenorganisaties hebben een gezamenlijk reactie gestuurd naar het ministerie van VWS naar aanleiding van de consultatie van de nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ), die vanaf 2015 de AWBZ voor mensen die een zorgzwaartepakket indicatie hebben, gaat vervangen.
maandag 14 oktober 2013
Veel Wajongers die na de verplichte herkeuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard, zijn met de Participatiewet veel slechter af. Er komen wel banen bij Ė de zogenaamde baangaranties - maar het is erg onzeker wie daar voor in aanmerking komen. De kans is erg groot dat een Wajongere mťt werkvermogen uiteindelijk in de bijstand terecht komt of er helemaal buiten valt. Met alle gevolgen van dien voor zijn inkomen. CG-Raad en Platform VG vinden dat iedereen een eerlijke kans op een baan en een inkomen moet hebben en dat de Participatiewet hierop aangepast moet worden.
maandag 14 oktober 2013
De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten blijft toch bestaan. Deze maatregel is onderdeel van het akkoord dat enkele oppositiepartijen (D66, Christen Unie en SGP) en het kabinet hebben bereikt over de begroting van 2014. Verder zal de Tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) voor eenverdieners blijven bestaan. Minder blij zijn CG-Raad en PLatform VG met de korting op de onafhankelijke cliŽntondersteuning en de extra korting op de begroting van VWS.
woensdag 9 oktober 2013
Platform VG zoekt vertegenwoordigers (afgevaardigden) voor een aantal cliŽntenraden van het UWV. CliŽntenraden werken mee aan betere dienstverlening van het UWV. Aanmelden kan bij Platform VG als u lid bent van een vereniging die bij ons is aangesloten.
woensdag 9 oktober 2013
Donderdag 9 oktober bieden de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de oudervereniging Balans Digitaal de petitie Jeugdwet aan in de Tweede Kamer. Vertegenwoordigers van deze organisaties ageren tegen het voornemen van het kabinet om de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinderen en jeugdigen uit het basispakket te halen. Inmiddels hebben al ruim 50.000 ouders, professionals en betrokkenen de petitie ondertekend.
woensdag 9 oktober 2013
De OV-chip kaart werkt nog steeds niet optimaal. Bij problemen of vragen worden reizigers van het kastje naar de muur gestuurd. De Consumentenbond, ANWB en Rover willen ťťn centraal laagdrempelig loket waar iedereen terecht kan met vragen en klachten over de ov-chip kaart. CG-Raad en Platform VG pleiten ook voor ťťn loket.
woensdag 9 oktober 2013
De Nationale Ombudsman doet een onderzoek naar hoe het gaat met de mensen die nu in de WSW werken. De LFB wil u daar graag bij helpen. Platform VG en CG-Raad ondersteunen dit initiatief. De Nationale Ombudsman wil weten of de gemeenten wel doen wat ze moeten doen.
woensdag 9 oktober 2013
Wajongers hebben in de afgelopen jaren tot driemaal toe te maken gekregen met totaal tegenstrijdige maatregelen in twee regeerakkoorden en een Sociaal Akkoord. Met vergaande consequenties voor hun inkomen. Aan deze onduidelijkheid voor Wajongers moet een eind komen. Dit schrijven CG-Raad, Platform VG en LPGGz, samen met de VGN, in een brief aan de Tweede Kamer. Op 10 oktober overlegt de vaste Kamercommissie van SZW over de Participatiewet.
dinsdag 8 oktober 2013
Mensen met een beperking in AWBZ-instellingen houden nu al te weinig geld over om te kunnen participeren. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud. De CG-Raad en Platform VG vragen de Kamer daarom om verdere inkomensachteruitgang te voorkomen.
dinsdag 8 oktober 2013
´Een gezin, ťťn planí is een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe Jeugdwet. Platform VG en CG-Raad zijn positief over dit uitgangspunt. Desalniettemin bevat de wet ook zorgelijke punten. In een brief aan de vaste Kamercommissie van VWS zetten Platform VG en CG-Raad deze punten op een rij. Morgen behandelen de Kamercommissies van VWS en Justitie deze nieuwe wet.
vrijdag 4 oktober 2013
In een brief aan de Eerste Kamer dringt de Coalitie voor Inclusie erop aan het wetsvoorstel Zorg en Dwang te toetsen aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Uit een analyse blijkt dat het wetsvoorstel niet voldoet aan de internationale mensenrechtenstandaarden.De Wet Zorg en Dwang regelt de zogenaamde Ďonvrijwillige zorg´ voor mensen met een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt van de Wet Zorg en dwang is Ďnee, tenzijí. Dat wil zeggen dat Ďonvrijwillige zorgí (met vrijheidsbeperking) in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is.
donderdag 3 oktober 2013
Het kabinet heeft 700 miljoen toegezegd voor inkomensondersteuning door gemeenten. Maar er is na drie weken overleg tussen de CG-Raad, Platform VG, gemeenten en ministeries nog steeds geen zekerheid dat gemeenten dit geld echt gericht gaan inzetten voor mensen met een beperking. De CG-Raad en Platform VG vinden dit onverantwoord en pleiten daarom voor het behoud van een landelijke compensatieregeling. Zoals de belastingaftrek of een doorstart van de Wtcg.
donderdag 3 oktober 2013
Staatssecretaris Van Rijn heeft gezegd dat hij geen ĎVoor wat, hoort watí principe in de nieuwe Wmo wil opnemen. Daarmee regageert hij op de Volkskrant die meldde dat gemeenten straks mensen onder druk mogen zetten om vrijwilligerswerk te gaan doen in ruil voor zorg en ondersteuning.
donderdag 3 oktober 2013
U bent ouder, broer of zus, mantelzorger of professionele hulpverlener van iemand met een verstandelijke beperking. Uw kind, familielid, bekende of cliŽnt is dementerend, of u heeft vermoedens dat dit zo is. U wilt uw verhaal delen of antwoorden op vragen die gaan over de zorg, ondersteuning en omgang. Middin en Platform VG nodigen u graag uit voor de Dementietafel die wij op 29 oktober organiseren.
dinsdag 1 oktober 2013
De meldactie Zorg naar gemeenten loopt alleen nog deze week. Wacht daarom niet om uw ervaringen met zorg en ondersteuning te melden. U helpt zo mee om de zorg te verbeteren. U kunt meedoen aan de meldactie als u thuis zorg en ondersteuning krijgt of als u mantelzorger bent.
dinsdag 1 oktober 2013
De afgelopen dagen heeft de Kamer tijdens de algemene beschouwingen gesproken over de miljoenennota. Daarbij is ook het verdwijnen van compensatieregelingen voor mensen met een beperking, zoals de Wtcg, aan de orde gekomen. Het kabinet is bereid om met de oppositiepartijen te overleggen over een betere, gerichte besteding van het vrijkomende Wtcg-geld.
maandag 30 september 2013
Onlangs heeft staatssecretaris Klijnsma antwoord gegeven op de ruim 200 vragen die de Tweede Kamercommissie SZW over de Participatiewet had gesteld. Helaas gaven deze weinig verheldering en nieuwe informatie. Aanleiding voor de vragen waren de aanpassingen van de Participatiewet in verband met het Sociaal Akkoord. Op 10 oktober is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de brief en de antwoorden van de staatssecretaris.
dinsdag 24 september 2013
Op 8 oktober organiseert de Week van de Toegankelijkheid de netwerkbijeenkomst Meer dan welkom! in het gemeentehuis van Diever (gemeente Westerveld, Drenthe). Ondernemers, beleidsmakers van gemeenten, mensen met beperkingen, belangenbehartigers en andere geÔnteresseerden spreken met elkaar over toegankelijkheid en klantvriendelijkheid. Wat kun je doen om faciliteiten, diensten en producten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking? Wat levert het op: meer bezoekers, meer omzet of bijvoorbeeld vermindering van kosten? Maar ook: hoog zijn de investeringen eigenlijk? En hoe kun je door samenwerking meer bereiken? Kortom: hoe creŽer je een win-win situatie met toegankelijkheid?
dinsdag 24 september 2013
Vandaag begint de meldactie Goed wonen, wat is daarvoor nodig? van de CG-Raad, Platform VG, NPCF en Landelijk Platform GGz. Mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze meldactie.
donderdag 19 september 2013
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) verhoogt het kilometerbudget voor mensen die gebruik maken van Valysvervoer, voor de rest van het jaar met 150 kilometer tot 600 kilometer. Hij neemt deze maatregel, omdat er anders geld overblijft dat wel voor deze regeling bedoeld is. CG-Raad en Platform VG vinden de tijdelijke verhoging van 150 kilometer een mooie geste, maar pleiten ervoor dat gebruikers deze kilometers ook nog in 2014 op kunnen maken.
woensdag 18 september 2013
De miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Ze gaan er in 2014 vaak honderden euroís meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG. Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. Zo levert een alleenstaande met een WIA-uitkering 10% in, 948 euro per jaar. Een paar met kinderen op het minimumloon gaat er 7% op achteruit, ruim 1800 euro netto. En een alleenstaande met een klein pensioen 8%, 1680 netto per jaar.
dinsdag 17 september 2013
We zitten midden in de verandering van de klassieke verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Dat was een van de belangrijkste boodschappen in de eerste troonrede van Koning Willem-Alexander. De CG-Raad en Platform VG concluderen echter dat de plannen onvoldoende bijdragen aan het echt kunnen meedoen aan de samenleving van chronisch zieken en gehandicapten.
dinsdag 17 september 2013
De zorgen van patiŽnten- en cliŽntenorganisaties om de gevolgen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor mensen die zorg nodig hebben, zijn na Prinsjesdag verder toegenomen. Naast alle bezuinigingsmaatregelen die al bekend waren, bouwt het kabinet nu ook de zorgtoeslag af. Minder mensen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Hierdoor komt de betaalbaarheid van zorg verder onder druk te staan. Dat zeggen patiŽntenkoepels NPCF, CG-Raad, Platform VG en Landelijk Platform GGz.
donderdag 12 september 2013
Met de nieuwe brochure Toegankelijkheid: winst voor iedereen! richt Alles Toegankelijk zich op het Nederlandse bedrijfsleven. De brochure staat vol met informatie en handige tips om producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.
woensdag 11 september 2013
CG-Raad en Platform VG zijn blij met de toezegging van staatssecretaris Van Rijn (VWS) om 248 miljoen euro vrij te maken om de negatieve inkomenseffecten voor mensen in een instelling te verzachten. Afgelopen maandag luidden de CG-Raad en Platform VG de alarmbel, toen zij de cijfers van het Nibud presenteerden over de negatieve inkomenseffecten van dit kabinetsbeleid voor chronisch zieken en gehandicapten. Zij gaan er zeer fors op achteruit. Voor mensen die thuis verblijven, verandert er vooralsnog niets. Hierover gaan de organisaties nog in overleg met Van Rijn.
woensdag 11 september 2013
1,2,3 ik kook! is een praktisch kookboek, bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen die moeilijk leren. Het boek is in begrijpbare taal geschreven en er is veel beeldmateriaal gebruikt. En het staat het vol met heerlijke recepten. Met dit kookboek kunnen mensen zelf lekker, gezond en betaalbaar koken.
dinsdag 10 september 2013
De presentatie van de Nibud-cijfers over het afschaffen van compensatieregelingen heeft veel aandacht in de media gekregen. Daarnaast hebben ook politieke partijen op het rapport gereageerd.
dinsdag 10 september 2013
Op 26 september vindt in Hilversum het Kracht Ontbijt plaats. Tijdens deze informele bijeenkomst ontmoeten mensen met een verstandelijke beperking, ondernemers, woningbouwvereniging, overheid, (sport)verenigingen en zorgaanbieders elkaar. Het ontbijt levert een bijdrage aan mogelijkheden en positieve beeldvorming voor mensen met een verstandelijke beperking.
maandag 9 september 2013
Het kabinet gaat in 2014 een aantal financiŽle tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Dit heeft zeer grote inkomenseffecten, blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG. Het inkomensverlies voor inkomens onder modaal varieert van ruim 400 euro tot meer dan 1900 euro netto per jaar.
vrijdag 6 september 2013
Het fusiebestuur van CG-Raad en Platform VG heeft Gert Rebergen aangesteld als nieuwe interim-directeur. Gert Rebergen gaat de laatste fase van de fusie tussen CG-Raad en Platform VG begeleiden en de nieuwe organisatie inrichten.
donderdag 5 september 2013
Krijgt u thuis zorg of ondersteuning of bent u mantelzorger? Dan kunt u helpen om deze zorg te verbeteren. Want u weet als geen ander wat er nodig is. En u weet het beste wat u wel en niet van mantelzorgers mag verwachten. Meld daarom uw ervaringen!
donderdag 5 september 2013
Platform VG en CG-Raad zijn blij met het principeakkoord dat minister Bussemaker, staatssecretaris Dekker, werkgevers en werknemers gesloten hebben om meer tijd en geld beschikbaar te stellen voor nascholing van leraren. Dit is overeengekomen in het Nationaal Onderwijsakkoord. Platform VG CG-Raad hopen dat hiermee ook meer en betere aandacht komt voor goed onderwijs aan leerlingen met een beperking.
maandag 2 september 2013
Op 5 september begint de cliŽntenraadpleging Zorg naar gemeenten. Die richt zich op mensen die thuis zorg of ondersteuning krijgen. De resultaten worden gebruikt om de overheveling van verzorging en ondersteuning naar gemeenten per 2015 in goede banen te leiden. De raadpleging is een initiatief van tien landelijke organisaties van chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en mantelzorgers, waaronder de CG-Raad en Platform VG.
maandag 26 augustus 2013
De fusie tussen Platform VG en de CG-Raad gaat de laatste fase in. De nieuwe organisatie zal eind dit jaar worden opgericht. Voor deze laatste fase is gekozen voor ťťn fusiebestuur en ťťn gezamenlijke interim-directeur.
vrijdag 23 augustus 2013
Tijdens de Week van de Toegankelijkheid organiseren lokale belangenbehartigers overal in het land activiteiten rond toegankelijkheid. Ook meedoen? Laat u inspireren. Al een activiteit gepland? Maak zichtbaar dat u meedoet en meld uw activiteit op onze website.
vrijdag 23 augustus 2013
Platform VG en de CG-Raad hebben nog steeds grote zorgen over de hervorming van de langdurige zorg. Afgelopen woensdag voerden zij hierover overleg met staatssecretaris Van Rijn. De gemeenten krijgen de regie, maar de vraag is of zij wel op tijd klaar zijn voor hun nieuwe taken. Zeker omdat er tegelijkertijd ook fors bezuinigd wordt. Ook is er nog veel onduidelijkheid waar mensen aanspraak op kunnen maken. De angst is dat mensen tussen wal en schip vallen.
donderdag 22 augustus 2013
De CG-Raad en Platform VG hebben het ´PR-team NL voor Iedereen´ opgeleid. Het team zet de eigen kennis en ervaring in om Nederland te laten zien en horen wat het betekent om met een beperking te leven. Daarnaast kunnen de teamleden haarfijn uitleggen wat er nodig is om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. En waarom het VN-verdrag hiervoor zo belangrijk is.
donderdag 22 augustus 2013
De nieuwe Jeugdwet wordt binnenkort behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Als alles loopt volgens plan en de wet wordt nog voor het einde van het jaar aangenomen, dan kan deze ingaan op 1 januari 2015. Per die datum wordt de gemeente Ė of samenwerkende gemeenten Ė beleidsmatig en financieel verantwoordelijk voor alle zorg voor de jeugd.
dinsdag 20 augustus 2013
Platform VG organiseert samen met en/of op uitnodiging van andere belangenorganisaties voorlichtingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, ouders en vertegenwoordigers en lokale/regionale belangenbehartigers (bijvoorbeeld leden van Wmo-raden, gehandicaptenplatforms enz.).
maandag 19 augustus 2013
Platform VG en CG-Raad zijn blij dat het wetgevingsproces voor de ratificatie van het VN-Verdrag onlangs echt van start is gegaan met de bekendmaking van de concept-wetsvoorstellen van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op internet. Platform VG en CG-Raad hebben nu in een gezamenlijke brief op de voorstellen gereageerd. Ze roepen de overheid op om krachtig leiderschap te tonen in het wetgevingsproces.
vrijdag 16 augustus 2013
De handreiking Heel gewoon en toch bijzonder informeert beleidsmakers en bestuurders van gemeenten over kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Platform VG heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze handreiking.
woensdag 31 juli 2013
De Volkskrant heeft op 29 juli een artikel gepubliceerd over mensen met een verstandelijke beperking die voor overlast zorgen in woonwijken. Het ging om zes gevallen. Natuurlijk, Platform VG(verstandelijk gehandicapten) en de CG-Raad de CG-Raad ( Chronisch zieken en Gehandicapten Raad) vinden ook dat iedereen plezierig moet kunnen wonen en dat buren elkaar niet tot last moeten zijn. Wie ernstige burenoverlast veroorzaakt, moet daarop worden aangesproken. Dit geldt net zo goed voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar evengoed geldt dat overlast per geval moet worden aangepakt. Het kan en mag niet zo zijn dat een hele groep wordt weggezet als overlastveroorzakers.
vrijdag 19 juli 2013
Om de stijging van de zorgkosten te beperken gaat minister Schippers de organisatie en financiering van de zorg veranderen. Daarbij pakt ze ook de verspilling in de zorg aan. Dit staat in het zorgakkoord dat minister Schippers deze week sloot met artsen, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiŽnten. Daarnaast gaat de besparing van 1,5 miljard op het basispakket voor 80% niet door. Platform VG en CG-Raad zijn positief over deze uitkomsten.
vrijdag 19 juli 2013
Er komt voorlopig geen overkoepelende organisatie waar reizigers terechtkunnen met vragen en klachten over de OV-chipkaart. De commissie-Meijdam probeerde in opdracht van het kabinet zoín organisatie op te richten. Die poging is mislukt. Platform VG en CG-Raad vinden dit zorgelijk en pleiten Ė net als de ANBO Ė voor een tijdelijke overlegstructuur.
vrijdag 19 juli 2013
In aanloop naar de Week van de Toegankelijkheid 2013 organiseren Platform VG, de CG-Raad, de Oogvereniging en de NVVS drie inspirerende netwerkbijeenkomsten ĎMeer dan welkom!í. Iedereen die meer wil weten over het belangrijke, positieve en winstgevende verband tussen toegankelijkheid en klantvriendelijkheid is welkom. Uitnodigingen zijn verstuurd naar onder meer het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instellingen.
woensdag 17 juli 2013
Staatssecretaris van Rijn (VWS) werkt aan twee wetten die nodig zijn voor ratificatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap: de goedkeuringswet ende invoeringswet. De concept-wetsvoorstellen staan op internet. Burgers en maatschappelijke organisaties kunnen tot en met 16 augustus een reactie geven op de wetsvoorstellen. Platform VG en de CG-Raad zullen dat uiteraard doen. Ook u kunt reageren.
woensdag 10 juli 2013
De hardheidsclausule van de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt verder verruimd. Ook meerpersoonshuishoudens waarin iemand woont met een langdurige zorgindicatie voor extramurale zorg, worden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
woensdag 10 juli 2013
De Tweede Kamer heeft op 4 juli ingestemd met het wetsvoorstel Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het voorstel ligt nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer. Platform VG en CG-Raad zijn tevreden met de snelle behandeling en het resultaat. De wet erkent het recht van de patiŽnt op een laagdrempelig en bindend besluit bij geschillen in de zorg. Dit betekent een versterking van de positie van de patiŽnt.
woensdag 10 juli 2013
Vorige week werd bekend dat minister Van Rijn van VWS de 10-uursgrens in het pgb AWBZ voor huidige pgb-houders afschaft. Het kabinet had in het begrotingsakkoord 2013 opgenomen dat deze groep vanaf 2014 geen pgb meer zouden krijgen. Dit is goed nieuws voor de circa 45.000 mensen in Nederland die per week minder dan 10 uur begeleiding hebben. Deze mensen behouden in 2014 hun pgb en daarmee ook de regie over hun eigen leven. De CG-Raad en Platform VG zijn blij met dit nieuws.
dinsdag 9 juli 2013
Utrecht Onbeperkt, bewonersnetwerk voor onafhankelijk leven, zoekt met ingang van 1 september voor 16 uur in de week een ervaringsdeskundige kwartiermaker. In eerste instantie tot 1-1-2015 met mogelijkheid tot verlenging.
maandag 8 juli 2013
Een plek waar je als familie, mantelzorger en professionele hulpverlener kan praten over de zorg en ondersteuning van een familielid of bekende met een verstandelijke beperking die dementeert. In een open en ongedwongen sfeer ervaringen en kennis uitwisselen. Zorgen dat vragen die nog onbeantwoord blijven, nader worden onderzocht en uitgewerkt. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het project ĎDementietafel: delen en verbeterení, een project van Platform VG in samenwerking met KansPlus. De komende tijd wordt in iedere regio zoín plek gerealiseerd in de vorm van een Dementietafel. Dementietafels kunnen zorgen voor betere zorg en ondersteuning en dus een betere kwaliteit van leven voor mensen.
maandag 8 juli 2013
Staatssecretaris Klijnsma gaat de Participatiewet bijstellen. Aanleiding voor de bijstelling is het Sociaal Akkoord. Het Sociaal Akkoord garandeert 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (vrijwillig quotum). Over de bijstelling heeft Klijnsma een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief bevat helaas nauwelijks nieuws. Zo blijft nog steeds onduidelijk hoe en wanneer Wajongers herkeurd worden en welke gevolgen dit zal hebben voor hun inkomen.
vrijdag 5 juli 2013
Passend onderwijs kan kinderen met een beperking betere kansen bieden, maar dan moet er nu snel aandacht komen voor de zaak waar het om draait: de inhoud van het onderwijs. Dit schrijven Platform VG, CG-Raad en oudervereniging Balans in een brief aan de Tweede Kamer. De belangenorganisaties dringen erop aan dat iedereen die betrokken is bij passend onderwijs werkelijk het kind centraal gaat stellen en vanuit die benadering het onderwijs vorm gaat geven.
woensdag 3 juli 2013
Vorige week heeft de regering het conceptwetsvoorstel Wmo 2015 voorgelegd aan een aantal veldpartijen, aanbieders, PG-organisaties en uitvoerders. De CG-Raad en Platform VG onderschrijven een aantal uitgangspunten uit het voorstel Wmo 2015. Zoals het organiseren van passende zorg en ondersteuning dicht bij huis en het belang van eigen regie en maatwerk. Maar zij hebben er groot bezwaar tegen dat niet de rechten van de burger centraal staan, maar dat voor het perspectief van de uitvoerders is gekozen.
woensdag 3 juli 2013
Drie grote decentralisaties komen op gemeenten af: AWBZ-Wmo, jeugdzorg en Participatiewet (arbeid). Alle drie gaan ze in op 1 januari 2015. De vierde belangrijke ontwikkeling is de ratificatie van het VN-verdrag.
woensdag 3 juli 2013
Op 1 juli 2013 is de nieuwe Jeugdwet naar de Tweede Kamer gestuurd door de staatssecretarissen Fred Teeven (V&J) en Martin van Rijn (VWS). De wet wordt daar na het zomerreces behandeld en gaat dan naar de Eerste Kamer. Neemt de Eerste Kamer de wet aan voor het eind van het jaar, dan is het nieuwe Jeugdstelsel op 1 januari 2015 een feit. De inzet van de nieuwe wet is dat alle kinderen Ė dus ook kinderen met een beperking Ė gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk en de overheid komt in beeld als dit om welke reden dan ook niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren om het kind en het gezin te ondersteunen, behandelen, begeleiden en beschermen.
woensdag 3 juli 2013
Op 1 juli stopt het Programma Versterking CliŽnten Positie (VCP). Programma VCP was een meerjarenprogramma van Platform VG en CG-Raad dat zich richtte op ondersteuning van de lokale belangenbehartiging. Het einde van Programma VCP betekent niet het einde van de aandacht voor de lokale belangenbehartiging.
dinsdag 2 juli 2013
Eind april stuurde staatssecretaris Van Rijn van VWS zijn brief over de hervorming van de langdurige zorg (AWBZ) naar de Tweede Kamer. Daarna hebben Platform VG, CG-Raad en andere cliŽntenorganisaties op allerlei manieren aan Kamerleden uitgelegd wat zij van de plannen van de staatssecretaris vinden.
dinsdag 2 juli 2013
Vooruitlopend op een nieuwe structuur voor kennis- en informatie-uitwisseling voor alle leden van de nieuwe VG/CG organisatie zoeken wij mensen die in de komende periode mee willen meedenken over de ontwikkelingen in de langdurige zorg.
vrijdag 28 juni 2013
Het thema van de Week van de Toegankelijkheid 2013 is ´Meer dan welkom´. Bij dit thema draait het om klantvriendelijkheid ´in de breedste zin van het woord´. Met de organisatie van de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid willen CG-Raad, Platform VG en het Revalidatiefonds het belang van toegankelijkheid voor mensen met welke beperking dan ook nog eens extra benadrukken.
donderdag 27 juni 2013
Mensen die geen AOW ontvangen en in een AWBZ-instelling wonen, gaan minder eigen bijdrage AWBZ/Wmo betalen dan eerst de bedoeling was. Ook voor mensen die een eenmalige uitkering hebben ontvangen voor letselschade, komt er onder voorwaarden een aparte regeling: deze uitkering telt niet mee voor de bepaling van de hoogte van het vermogen. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft dit de Tweede Kamer woensdag per brief laten weten.
donderdag 27 juni 2013
De hardheidsclausule voor de inkomensafhankelijke huurverhoging kan eenvoudig worden uitgebreid voor mensen met een ernstige visuele beperking. De OV begeleiderskaart (B) of een verklaring van de arts dat de visus minder is dan 25% zicht of 10% gezichtsveld zijn voor verhuurders en de huurcommissie objectief toetsbare criteria. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking of autisme kan de OV begeleiderskaart als toets worden gebruikt.
vrijdag 21 juni 2013
Bij de fusie dit najaar van Platform VG en de CG-Raad ontstaat een nieuwe organisatie met een nieuw naam. Over de naam worden komende weken ook de aangeslotenen van Platform VG en de leden van CG-Raad geraadpleegd. Zij kunnen uit een lijst van vijf namen hun voorkeur aangeven.
vrijdag 21 juni 2013
Johnny de Mol komt in het najaar van 2013 met een nieuw tv-programma. De naam is nog niet bekend, maar wel bekend is dat net als in vorige programma´s van hem, mensen met een verstandelijke beperking de hoofdrol hebben. In dit programma worden hun dromen gerealiseerd.
woensdag 19 juni 2013
Het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (KKGz) is op 18 juni in de Tweede Kamer behandeld (eerste termijn). Voorafgaand aan het debat hebben zeven organisaties - waaronder Platform VG en CG-Raad Ė gezamenlijk een brief aan de Kamerleden gestuurd met aanbevelingen en aandachtspunten.
woensdag 19 juni 2013
Gerrit Jan Schep, directeur van kennis- en adviesorganisatie Stimulansz, is met ingang van 15 juni 2013 benoemd tot voorzitter van de landelijke Taskforce Integrale Vroeghulp. Integrale Vroeghulp (IVH) richt zich op het zo vroeg mogelijk signaleren en begeleiden van kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand door een beperking of een chronische ziekte. Hierdoor krijgen kinderen eerder de juiste begeleiding, waardoor veel problemen en kosten kunnen worden voorkomen.
dinsdag 18 juni 2013
Het duurt nog even, maar toch zijn de voorbereidingen voor de Week van de Toegankelijkheid 2013 al weer in volle gang. De Week van de Toegankelijkheid vindt dit jaar plaats van 7 t/m 12 oktober. Onder het motto ĎMeer dan welkomí zetten we het geslaagde thema van 2012 - klantvriendelijkheid - opnieuw centraal. Natuurlijk is iedereen overal welkom, maar soms is daar iets meer voor nodig.
maandag 17 juni 2013
maandag 17 juni 2013
Vorige week is in de Kamer gesproken over de hervorming van de langdurige zorg. De meeste partijen vinden dat de hervorming nodig is en onderschrijven de richting die de staatssecretaris kiest. Wel willen ze meer duidelijkheid over de effecten van de plannen voor cliŽnten.
maandag 10 juni 2013
Gehandicapten, ouderen en chronisch zieken leven in onzekerheid over de zorg die ze in de toekomst van hun gemeente gaan krijgen. Kunnen ze nog gebruik maken van een PGB? Kan een gemeente die krap bij kas zit, goede zorg garanderen voor een kwetsbare oudere? Vier gehandicapten- en patiŽntenorganisaties hebben vandaag een videobrief aan de Kamer aangeboden, waarin deze zorgen worden verwoord.
maandag 10 juni 2013
Minister Blok van wonen heeft gereageerd op de brief CG-Raad/Platform VG en de Woonbond aan de Tweede Kamer over de uitzonderingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten bij de inkomensafhankelijke huurverhoging. In onze brief vroegen we om de uitzonderingsregeling te verruimen, omdat veel chronisch zieken en gehandicapten ten onrechte buiten de boot vielen. De minister heeft dit verzoek voor een deel gehonoreerd: ook voor mensen die blind zijn wordt nu een uitzondering gemaakt.
maandag 3 juni 2013
Maandag 10 juni spreekt de Vaste Kamercommissie VWS over de hervormingen in de langdurige zorg. Platform VG, CG-Raad, NPCF en Per Saldo bieden tijdens de vergadering een videobrief aan waarin cliŽnten, patiŽnten en ouderen hun zorgen verwoorden over de plannen van de staatssecretaris. Vier mensen vertellen in een persoonlijk filmpje welke gevolgen de hervormingen van de langdurige zorg en de forse bezuinigingen voor hen met zich meebrengen.
woensdag 29 mei 2013
Woensdag 22 mei jongstleden heeft voorafgaand aan de ALV van de CG-Raad de ledenraadpleging langdurige zorg en participatie plaatsgevonden. Een bijzondere raadpleging, omdat op de bijeenkomst ook leden van Platform VG aanwezig waren. De fusie van de beide organisaties is hiermee weer een stapje dichterbij gekomen. Namens de beide organisaties waren zowel de directeuren Angelique van Dam en Wim Croes aanwezig als een aantal beleidsmedewerkers.
dinsdag 28 mei 2013
In 2013 wordt er voor het eerst een hele week geprokkeld. Op meer dan 300 locaties verspreid over het land zijn er activiteiten waar mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten: in gesprek gaan, sporten, muziek maken, debatteren, koken, eten en nog veel meer. Zo leren zij elkaars leefwereld en mogelijkheden kennen. Om aandacht te vragen voor arbeidsparticipatie is donderdag 6 juni uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag. De Week van het Prokkelen is van 3 tot en met 8 juni.
maandag 27 mei 2013
Voor kinderen met een beperking is het cruciaal dat de school verschillen tussen kinderen waardeert in plaats van problematiseert. Dat voorkomt dat kinderen worden gepest. Dit schrijven Platform VG, de CG-Raad en oudervereniging Balans in een brief aan de Tweede Kamer.
vrijdag 24 mei 2013
Het kabinet wil dat u voor zorg en ondersteuning meer zelf gaat betalen en vaker gaat aankloppen bij familie, vrienden en buren. Laat het kabinet u hiermee aan uw lot over of is het een redelijk uitgangspunt? Laat ons - liefst voor 10 juni - via de speciale website Rutte II, doe ik mee? weten wat u echt nodig heeft om mee te kunnen doen.
donderdag 16 mei 2013
Vandaag en morgen houdt de Tweede Kamer hoorzittingen over de plannen van staatssecretaris Van Rijn met de langdurige zorg. CliŽntenorganisaties zullen tijdens de hoorzitting onder meer wijzen op de verslechterende inkomenspositie van mensen met een beperking.
donderdag 16 mei 2013
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) organiseert op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2013 de negende editie van het NVA-autismecongres. Het congres is interessant voor zowel mensen met autisme, ouders en betrokkenen als voor professionals.
dinsdag 14 mei 2013
Soms kiest een verblijfscliŽnt (ZZP) ervoor om op zichzelf te gaan wonen, of in een groep waar wonen en zorg gescheiden zijn (SWZ). Deze cliŽnt kan een verklaring Terugkeer Naar Maatschappij (TNM) aanvragen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met deze verklaring wordt over de laatste zes maanden van het AWBZ-verblijf de lage eigen bijdrage opgelegd in plaats van de hoge. Dit levert de cliŽnt een aanzienlijk financieel voordeel op.
maandag 13 mei 2013
Ouders van een kind onder de 18 jaar met een Awbz-indicatie moeten sinds 2009 1 uur van de geindiceerde zorg per dag voor hun rekening nemen. Deze beleidsregel wordt ook wel ´eigen risico-regel´ genoemd. Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) blijkt dat het onwettig is om 7 uur bovengebruikelijke zorg per week af te trekken van de totale indicatie.
woensdag 8 mei 2013
Hebt u van uw verhuurder per 1 juli a.s. een inkomensafhankelijke huurverhoging opgelegd gekregen? Maar behoort u vanwege uw beperking of chronische ziekte tot de uitzonderingscategorieŽn voor de inkomensafhankelijke huurverhoging? Teken dan vůůr 1 juli bezwaar aan. U kunt hiervoor het (model)bezwaarschrift gebruiken.
woensdag 8 mei 2013
De uitzonderingsregeling voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) voor chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers moet worden verruimd. Dat schrijven de Nederlandse Woonbond, Platform VG en de CG-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. Veel mensen met een beperking komen financieel in de knel als zij geconfronteerd worden met een extra huurverhoging.
maandag 6 mei 2013
Juridisch Steunpunt Regelrecht heeft een nieuw telefoonnummer: 030 Ė 291 66 88. Vier keer per week is er telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur.
donderdag 2 mei 2013
Platform VG en CG-Raad hebben een fact sheet gepubliceerd over de afspraken uit het sociaal akkoord die specifiek betrekking hebben op mensen met een arbeidsbeperking. Het sociaal akkoord is de overeenkomst die de sociale partners ( werknemers- en werkgeversorganisaties) en de overheid op 11 april jl. sloten. De fact sheet kunt u downloaden via de sites van beide organisaties.
woensdag 1 mei 2013
De winnaar van de Pier de Boer-prijs 2013 is het project ABC Date van Stichting Steffie. ABCDate van Stichting Steffie is een contactbemiddelingssite in de breedste zin van het woord, gemaakt voor en door mensen met een licht verstandelijke beperking. ABCDate voorziet in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking bij het maken van een profiel, in wat wel en niet te doen bij het online contact leggen en biedt ondersteuning bij fysieke ontmoetingen.
donderdag 25 april 2013
Staatssecretaris Van Rijn zal een aantal voorgenomen bezuinigingen op de langdurige zorg verzachten. Dat lijkt goed nieuws. Maar hoe de voorstellen uitpakken voor cliŽnten, blijft onduidelijk. PatiŽnten-, gehandicapten- en seniorenorganisaties maken zich hier grote zorgen over. Er is nog steeds geen zekerheid of meer dan een miljoen mensen straks de begeleiding en verzorging krijgen die ze nodig hebben. Het mag niet zo zijn dat er straks mensen tussen wal en schip vallen.
maandag 22 april 2013
Komt mishandeling vůůr in de zorgrelatie door professionals en vrijwilligers in de zorg? Hoe ziet dat er dan uit? Hoe kunnen we het voorkůmen? En als het vůůrkomt, wat kan er dan gedaan worden? Wilt u meedenken en meepraten over deze vragen? En zo een bijdrage leveren aan de richtlijn met handvatten voor een Veilige zorgrelatie? Kom dan 21 mei naar de interactieve bijeenkomst! Deelname is kosteloos.
woensdag 17 april 2013
De Stichting Down Syndroom heeft samen met onderzoekers en zorgverleners het DOC opgericht. DOC staat voor Downteam OnderzoeksConsortium. Het DOC wil de kwaliteit van zorg voor mensen met downsyndroom verbeteren. Het werkt aan het opstellen van richtlijnen en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.
dinsdag 16 april 2013
De Tweede Kamer wil dat ouders meer zeggenschap krijgen binnen passend onderwijs. Met een ruime Kamermeerderheid is de motie Ypma aangenomen die ouders instemmingsrecht geeft voor de zorg en ondersteuning voor hun kind op school. Platform VG en CG-Raad zijn verheugd dat de wet op dit punt wordt aangepast. Samen met andere ouderorganisaties hebben zij zich zich hier de afgelopen jaren hard voor gemaakt.
maandag 15 april 2013
Het bedrijfsleven gaat komende jaren 100 duizend mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen en de overheid 25 duizend mensen. Dat staat in het sociaal akkoord dat werknemers, werkgevers en het kabinet donderdag 11 april sloten.
donderdag 11 april 2013
Volgens de Volkskrant is in het sociaal akkoord het quotum Ďuitgeruildí tegen het behoud van de WW-duur. Platform VG en CG-Raad willen dat werkgevers en werknemers toch afspraken maken over het wegwerken van de achterstand die mensen met een beperking hebben op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld binnen caoís. Met goede bedoelingen alleen komen we er niet. Harde, niet-vrijblijvende afspraken zijn nodig.
woensdag 10 april 2013
Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, heeft een bundel over grensoverschrijdend gedrag naar mensen met een beperking samengesteld. Met de bundel wil Vilans een hulpmiddel aanreiken om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Ook worden er handvatten gegeven hoe grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk voorkomen kan worden.
zaterdag 6 april 2013
Donderdag 4 april debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over de vermogensbijtelling voor eigen bijdragen in de AWBZ. Er zijn meerdere aanpassingen voorgesteld. Zoals het niet laten meetellen van het pgb en letselschadevergoeding bij het vermogen. Ook is gesproken over het verruimen van de vermogensvrijstelling voor mensen met een beperking.
dinsdag 2 april 2013
Juridisch Steunpunt Regelrecht wordt vanaf 7 mei door de vier koepelorganisaties Platform VG, CG-Raad, NPCF en LPGGz met eigen juridische medewerkers uitgevoerd. Eind april eindigt de samenwerking met Stichting De Ombudsman, die afgelopen jaren de dienstverlening uitvoerde. Het steunpunt is van 29 april tot en met 6 mei gesloten.
dinsdag 26 maart 2013
In het Regeerakkoord staat dat Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking gaat ratificeren (bekrachtigen). Daar zijn we blij mee. Maar waarom eigenlijk? Waarom is dit VN-verdrag nou zo belangrijk?
dinsdag 26 maart 2013
Op papier is alles straks netjes geregeld, maar dat brengt werkelijk passend onderwijs voor kinderen en jongeren geen stap dichterbij. Dit is een van de belangrijkste kritiek- en zorgpunten die Platform VG, CG-Raad en de Oudervereniging Balans hebben voorgelegd aan de Tweede Kamer. Waar blijft de inhoud?
dinsdag 26 maart 2013
Op 6 april organiseert de Abvakabo een grote actiebijeenkomst in Den Haag tegen de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Werknemers in de thuiszorg en cliŽnten voeren gezamenlijk actie. U kunt zich hiervoor nu al aanmelden.
vrijdag 22 maart 2013
Minister Blok heeft toegezegd bij de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging een hardheidsclausule op te stellen voor chronisch zieken en gehandicapten. Huurders met een handicap of chronische ziekte kunnen onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen van de extra huurverhoging voor inkomens hoger dan 33.614 euro.
woensdag 20 maart 2013
Als gebruiker van zorg ziet u vaak heel scherp waar onnodige kosten worden gemaakt en waar de zorg goedkoper en slimmer kan worden geregeld. Toch wordt u hier zelden rechtstreeks naar gevraagd. Dat gaat nu veranderen! De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, het landelijk Platform GGZ, Platform VG en de PatiŽntenfederatie NPCF zijn speciaal hiervoor een meldpunt begonnen. Wij willen van u weten waar er volgens u geld kan worden bespaard.
donderdag 14 maart 2013
Vakbond FNV is een onderzoek gestart naar de website Werk.nl van het UWV. FNV krijgt veel klachten over de werking van de website, ook van mensen met een beperking. Hebt u klachten over de website? Dan kunt u meewerken aan het onderzoek van de FNV.
donderdag 14 maart 2013
Dit jaar vindt voor de zesde keer de Week van het Prokkelen plaats. Van 3 tot 8 juni zal overal in het land woorden geprokkeld. Nu al zijn 45 Prokkels op de site aangemeld en er komen er elke dag bij. Voor wie nog niet bekend is met het fenomeen Prokkel: prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Dat kan het hele jaar door maar elk jaar in juni is er extra aandacht voor deze ontmoetingen.
donderdag 14 maart 2013
Vanaf dit jaar krijgen zorgaanbieders minder geld (50 % van de bijdrage in 2012) om cliŽnten van huis naar dagbesteding te vervoeren en terug naar huis. Het nieuwe tarief is voor rolstoelgebruikers (aangepast vervoer) ongeveer Ä 18,00 en voor niet rolstoelgebonden mensen Ä 9,00 per dag. In veel gevallen is de vervoersbijdrage van het Rijk niet genoeg en proberen de zorgaanbieders op andere manieren het vervoer kostendekkend te organiseren.
maandag 11 maart 2013
Een aantal zorgkantoren heeft aanvullende afspraken gemaakt met zorgaanbieders. Zo zijn er zorgkantoren die de afspraak hebben gemaakt dat iemand maximaal 28 dagen per jaar afwezig mag zijn. Als iemand meer dan 28 dagen per jaar afwezig is, ontvangt de instelling een lagere vergoeding. CliŽnten staan daardoor onder druk: minder vaak weg of inleveren directe zorg.
vrijdag 8 maart 2013
Wim Croes is onze nieuwe ad-interim directeur en werkt nu ruim een maand bij Platform VG. Hij stelt zich graag aan u voor.
donderdag 7 maart 2013
Mensen met zorgzwaartepakket VG 3 en 4 die nu in een instelling wonen, kunnen daar blijven. Dat zei staatssecretaris Van Rijn (VWS) woensdag 5 maart in het NOS Journaal van 20:00 uur. Platform VG wil precies weten wat de staatssecretaris hiermee bedoelt. Hij zegt hiermee namelijk niets over de begeleiding. Betekent het alleen dat mensen niet hoeven te verhuizen? Maar moeten zij in de toekomst wel zelf de huur betalen en gebruik maken van de Wmo? In dat geval blijft het grote bezwaar van Platform VG bestaan, namelijk dat mensen met ZZP 3 en 4 geen recht meer op AWBZ-zorg hebben. De uitspraak van Van Rijn betekent voorts dat het kabinet vasthoudt aan de extramuralisering van toekomstige cliŽnten met een zorgvraag op niveau 3 en 4. Veel van deze mensen hebben continu ondersteuning nabij nodig en horen daarom binnen de kern-AWBZ te blijven, aldus Platform VG.
woensdag 6 maart 2013
Dit jaar bestaat Stichting Downsyndroom (SDS) 25 jaar. Dit jubileumjaar wordt met een groot feest geopend op zaterdag 23 maart 2013. Al 25 jaar ondersteunt SDS gezinnen en volwassenen bij alles wat het leven brengt als je het Downsyndroom hebt. SDS heeft ervoor gezorgd dat kinderen met het Downsyndroom goede medische zorg krijgen, ouders met Early intervention werkelijk wat kunnen betekenen voor hun kind. Ook scholen zijn gestimuleerd om na te denken over integratie. En begeleid zelfstandig wonen behoort nu tot de mogelijkheden.
zaterdag 2 maart 2013
In deze informatiegids staat veel informatie die ouders kunnen gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis. De gids is gratis te downloaden of tegen verzendkosten te bestellen.
vrijdag 1 maart 2013
Een film, tafeldiscussies, speeddates, enthousiaste deelnemers en een uitgebreid ontbijtbuffet: dat waren de ingrediŽnten voor het eerste Kracht Ontbijt in Bunnik dinsdag 26 februari. Kracht Ontbijt is een informele bijeenkomst waar mensen met een verstandelijke beperking, ondernemers, woningbouwvereniging, overheid, (sport)verenigingen en zorgaanbieders elkaar ontmoeten en spreken. Kracht Ontbijt is een initiatief van Fonds verstandelijk gehandicapten. De pilot was in Bunnik/Zeist en is in samenwerking met LFB en BIGA Groep georganiseerd.
woensdag 27 februari 2013
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich grote zorgen over de bezuinigingsvoorstellen op de Wmo-voorzieningen. Dat schrijft de VNG in een brief aan staatssecreataris Van Rijn. Bovendien wil de VNG met als Platform VG en de CG-Raad en andere belangenorganisaties dat de positie van de cliŽnt beter wordt geregeld in de nieuwe Wmo.
woensdag 27 februari 2013
Voor mensen met een verstandelijke en/of visuele beperking is het zelfstandig reizen met het openbaar vervoer sinds de komst van de OV-chipkaart problematisch geworden. Het in- en uitchecken is voor hen te ingewikkeld. Dit is een van de problemen die Platform VG, de CG-Raad, ANBO, CSO, Rover en andere organisaties aankaarten in hun brief aan de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu (IenM). Op 28 februari overlegt de commissie met staatssecretaris Mansveld over de OV-chipkaart.
dinsdag 26 februari 2013
De Coalitie voor Inclusie organiseert vanaf april twaalf provinciale werkbijeenkomsten over de lokale uitvoering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (verder VN-Verdrag genoem . Het VN-Verdrag stelt dat burgers met een beperking volwaardig moeten kunnen meedoen in de samenleving. Zij moeten net als iedereen toegang hebben tot bijvoorbeeld openbaar vervoer, onderwijs, werk en vrijetijdsvoorzieningen. En zeggenschap over hun eigen leven. Dat is nu niet het geval. Mensen met een beperking zijn nog steeds vaak buitengesloten door fysieke ontoegankelijkheid of omdat ze niet welkom zijn. Ook in Nederland...
dinsdag 26 februari 2013
Betaalt u een eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf en/of Wmo aan het CAK? Door een wijziging van de wet kan vanaf 2013 een extra deel van uw vermogen meetellen bij de berekening van uw eigen bijdrage.
dinsdag 26 februari 2013
Een groot deel van de mensen met een verstandelijke handicap die volgens de nieuwe AWBZ-plannen zelfstandig moeten gaan wonen, zal dat niet redden. Een zelfstandig bestaan is niet mogelijk vanwege hun handicaps en hun slechte gezondheid. Dat concludeert prof. dr. Heleen Evenhuis, hoogleraar Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, verbonden aan het Erasmus MC, uit een wetenschappelijke analyse.
donderdag 21 februari 2013
Juist in deze tijd van de vele veranderingen, invoering participatiewet, is het erg belangrijk om de belangen van mensen met een verstandelijke beperking goed te behartigen. Platform VG heeft een vacature voor een vertegenwoordiger in de cliŽntenraad van het UWV regio´s Utrecht/Flevoland, Alkmaar-Noord-Holland Noord en Den Haag & Leiden.
donderdag 14 februari 2013
Vrijdag neemt de ministerraad een besluit over het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De CG-Raad, Platform VG, Landelijk Platform GGz en de NPCF vragen de ministerraad in een mail om een goed alternatief voor de Wtcg. Anders is het afschaffen van de Wtcg niet verantwoord, vinden zij.
woensdag 13 februari 2013
Op zaterdag 23 maart 2013 organiseert Budgethoudersvereniging Naar-Keuze een landelijke ledendag. Centraal staat de toekomst van het PGB. Deze themadag vindt plaats in Nieuwegein. De dag is bestemd voor leden van Naar-Keuze en belangstellenden die een Persoonsgebonden Budget hebben of overwegen zorg door middel van een PGB in te kopen.
dinsdag 12 februari 2013
Onder het motto Samen sta je sterker presenteerden de koepelorganisaties van patiŽnten en cliŽnten op donderdag 7 februari in Utrecht hun meerjarenprogramma PG werkt samen. In het programmaparticiperen de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), Landelijk Platform GGz, de Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie (NPCF) en Platform VG . Met subsidie van VWS zullen zij hun samenwerking komende jaren uitbreiden en werkzaamheden op verschillende terreinen integreren. Het programma PG werkt samen loopt drie jaar en eindigt eind 2015.
maandag 11 februari 2013
Wat betekent meedoen voor jezelf? Hoe ziet jouw eigen bekende wereld eruit? Hoe is het om op een onbekende plek te zijn? Wanneer voel je je ergens welkom? Wat kunnen anderen daarvoor doen? Wat kun je daar zelf voor doen? Deze en andere vragen worden gesteld in de praktische aanbevelingen en de trainingsmodules die zijn ontwikkeld op basis van het onderzoek Meedoen en Meetellen.
donderdag 7 februari 2013
Gisteren heeft het EO-programma De Vijfde Dag uitgebreid aandacht besteed aan de verhoging van de eigen bijdragen voor nsen in AWBZ-instellingen. Twee mensen uit de meldactie van Platform VG en de CG-Raad werden geportretteerd.
donderdag 7 februari 2013
Staatssecretaris Klijnsma wil gemeenten de vrije hand geven bij de uitvoering van de Participatiewet. Dat bleek dinsdag in het ingelaste debat met de Tweede Kamer. Een motie om de compensatieplicht in de Participatiewet op te nemen, werd door haar ontraden. De conclusie die helaas moet worden getrokken, is dat Klijnsma mensen met een arbeidsbeperking geen enkele rechtszekerheid wil bieden als het gaat om aanspraak op ondersteuning.
donderdag 7 februari 2013
Er is absoluut geen overeenstemming over de langdurige zorg tussen staatssecretaris Van Rijn en patiŽnten- en cliŽntenorganisaties zoals de Volkskrant (7-2-2013) suggereert.
woensdag 6 februari 2013
Het NOS journaal besteedde 5 februari zowel tijdens het Radio 1 journaal als het NOS journaal op de televisie aan aandacht aan de eigen bijdragen voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zij worden vaak onevenredig hard getroffen door de nieuwe regeling.
maandag 4 februari 2013
Momenteel zijn de Special Olympics World Winter Games 2013 bezig in Zuid-Korea. Vanaf 30 januari zijn de sporters al volop bezig met het behalen van persoonlijke records en medailles.
vrijdag 1 februari 2013
Bij Platform VG en de CG-Raad komen tientallen meldingen binnen over extreem hoge eigen bijdrage voor zorg. Soms is de eigen bijdrage zelfs hoger dan het netto maandinkomen. CG-Raad en Platform VG verzetten zich tegen het feit dat mensen die een leven lang zorg nodig hebben, hun spaargeld nu moeten inzetten voor zorg. Het gaat om mensen die geen mogelijkheid hebben een financiŽle buffer op te bouwen. CG-Raad en Platform VG pleiten voor verhoging van de heffingsvrije voet.
vrijdag 1 februari 2013
Donderdag 31 januari heeft staatssecretaris Van Rijn met patiŽnten- en cliŽntenorganisaties gesproken over de langdurige zorg. Tijdens dit gesprek hebben de organisaties hun zorgen over de toekomst van de langdurige zorg geuit. Zij presenteerden een alternatief plan voor de langdurige zorg. Het plan wordt ook ondersteund door Actiz. De komende tijd zullen de gesprekken met Van Rijn worden voortgezet.
vrijdag 1 februari 2013
De Tweede Kamer laat werkgevers en werknemers aan hun lot over en gemeenten komen financieel klem te zitten. Dat concluderen CG-Raad en Platform VG na het eerste debat dat de Tweede Kamer voerde over de Participatiewet. Op alle onderdelen van de wet is de Tweede Kamer verdeeld. De wet dreigt voor alle betrokkenen onuitvoerbaar te worden.
donderdag 31 januari 2013
Wim Croes is per 1 februari aangesteld als directeur ad interim bij Platform VG. De vacature ontstond nadat directeur van Platform VG, Wim Drooger, op 7 januari jl. onverwacht overleed. Wim Croes is momenteel ook als interim manager werkzaam bij Avelijn, zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking in Twente.
donderdag 24 januari 2013
PatiŽnten en bestuurders van de vier koepelorganisaties lieten er geen enkel misverstand over bestaan: 2013 wordt een heel zorgelijk jaar, maar de strijdbaarheid zal er niet minder om zijn. Gespreksleider Inge Diepman hoefde er woensdag 23 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de Utrechtse Jaarbeurs eigenlijk niet eens naar te vragen. Marcelis Boereboom, Directeur-Generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS, kan VWS-staatssecretaris Martin van Rijn laten weten dat het draagvlak voor het nieuwe zorgbeleid nog niet zo breed en stevig is als in Den Haag wordt gehoopt.
donderdag 24 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 telt het vermogen mee bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor de AWBZ en Wmo. Bij Platform VG en de CG-Raad komen veel vragen binnen over de regeling. Bovendien vinden veel mensen de regeling onrechtvaardig. Wij roepen u op om schrijnende gevallen te melden.
donderdag 24 januari 2013
Harry is een 83-jarige verstandelijk gehandicapte met het denkniveau van een kind van drie. Hij wordt al zijn hele leven verzorgd, de laatste jaren met behulp van het ZZP VG 4. Die wordt nu geschrapt door staatssecretaris Van Rijn (VWS). Reden om alarm te slaan.
woensdag 23 januari 2013
Woensdag 23 januari is het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs officieel geopend. Het steunpunt helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs nam de eerste brochure van het steunpunt in ontvangst tijdens de onderwijsbeurs NOT in Utrecht.
woensdag 23 januari 2013
Op donderdag 17 januari werden 6 cliŽnten van zorginstelling Odion uit Purmerend hartelijk ontvangen in politiek Den Haag door Tweede Kamerleden Otwin van Dijk (PvdA) en Renske Leyten (SP). De cliŽnten van Odion hebben hun petitie kunnen aanbieden dankzij de steun van Platform VG. Elke cliŽnt overhandigde een tros slingers met in totaal 1200 handtekeningen, om aan te geven dat zij het niet eens zijn met de voorgenomen bezuiniging op het gehandicaptenvervoer.
maandag 21 januari 2013
Jongeren met een gezondheidsprobleem of beperking moeten betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Dat zei staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vorige week op een Europese conferentie over de actieve inclusie van jonge mensen met een beperking.
donderdag 17 januari 2013
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) biedt uitgebreide informatie over belastingaftrek van zorgkosten en andere regelingen voor compensatie van meerkosten door ziekte of een beperking.
donderdag 17 januari 2013
Ouders die zelf een woonvoorziening willen opzetten voor hun verstandelijk beperkte kinderen, kunnen last hebben of krijgen van de overheidsmaatregelingen voor woningcorporaties. De corporaties moeten een verhuurdersheffing gaan betalen aan de staatskas en deze jaarlijkse heffing loopt op tot 2 miljard euro. Door de heffing blijft er minder geld over om te investeren in sociale woningbouw. Veel bouwprojecten worden daarom afgeblazen.
donderdag 17 januari 2013
Filmmaakster Eline Bodbijl (filmproductiebedrijf Eline wonders) maakt een documentaire over de invloed van een gehandicapt kind op een gezin. De broer van Eline, Martijn, heeft een verstandelijke beperking en is autistisch. In de documentaire laat Eline vanuit verschillende oogpunten zien naar welke invloed dit heeft.
woensdag 16 januari 2013
Vorige week werd bekend dat de Stichting De Ombudsman per 1 juni 2013 al haar activiteiten staakt en wordt opgeheven. Platform VG en CG-Raad, die nu hun juridische ondersteuning door de Ombudsman laten uitvoeren, zullen - op een andere wijze - gespecialiseerde juridische ondersteuning blijven aanbieden aan de leden van verenigingen en stichtingen die bij hen zijn aangesloten.
maandag 14 januari 2013
Eind vorig jaar drongen de CG-Raad en Platform VG in een brief aan de Tweede Kamer aan op een coŲrdinerende rol van minister Plasterk bij de aanstaande decentralisaties. De minister zou er met name op toe moeten zien dat deze decentralisaties bijdragen aan de totstandkoming van een inclusieve samenleving. De Kamer heeft inmiddels een motie van die strekking aangenomen, ingediend door Linda Voortman van Groen Links.
maandag 14 januari 2013
De Raad van Toezicht van Stichting De Ombudsman heeft besloten tot het beŽindigen van de activiteiten van Stichting De Ombudsman in 2013. Aanleiding daartoe zijn wegvallende subsidies van de omroepen en patiŽntenorganisaties waar geen alternatieve inkomsten tegenover staan.
vrijdag 11 januari 2013
Gemeenten krijgen veel vrijheid om zelf te bepalen welke ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking nodig hebben. Dit staat in de contourenbrief Participatiewet die staatssecretaris Klijnsma vlak voor Kerst naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
donderdag 20 december 2012
De begroting van VWS is door de Tweede Kamer behandeld en grotendeels goedgekeurd. Er is weinig veranderd in de plannen uit het regeerakkoord. Staatssecretaris Van Rijn zou voor het kerstreces nog met een uitwerking van de plannen voor de langdurige zorg komen, maar dit is verschoven naar begin 2013. Van Rijn voert over de hervormingen structureel overleg met het Ďveld´: cliŽntenorganisaties (waaronder Platform VG/CG-Raad) aanbieders, verzekeraars, en gemeenten. De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd. Platform VG noemt deze constructief.
woensdag 19 december 2012
Prokkel is afgelopen jaren een groot succes gebleken. Zo groot dat is besloten om dit jaar voor het eerst een week lang te Prokkelen. De Week van de Prokkel 2013 is van 3 tot 8 juni.
maandag 10 december 2012
We kunnen maar nauwelijks bevatten wat er precies in het regeerakkoord staat, maar duidelijk is dat het huidige kabinet hele grote wijzigingen gaat aanbrengen die gevolgen hebben voor het leven van mensen (kinderen) met beperkingen. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het organiseren van individuele begeleiding, dagbesteding (met en zonder vervoer) en persoonlijke verzorging. Daarnaast krijgen zij de taak om de nieuwe participatiewet (voorheen wet Werken naar Vermogen) uit te voeren. Deze onderwerpen zullen grote gevolgen hebben voor mensen met een verstandelijke beperking. Platform VG organiseert in samenwerking met andere organisaties in het nieuwe jaar 3 bijeenkomsten ´Wat komt er op ons af´.
donderdag 6 december 2012
De Tweede Kamer behandelt volgende week (10-14 december) de begroting 2013 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In een brief aan de Tweede Kamer wijzen Platform VG en de CG-Raad erop dat de koopkracht van mensen met een beperking en chronisch zieken onevenredig hard daalt met deze kabinetsplannen. Met klem verzoeken de organisaties de Kamer om dit te voorkomen.
donderdag 6 december 2012
Sport en bewegen zijn voor steeds meer mensen met een verstandelijke beperking die in een zorginstelling wonen een vast onderdeel van hun leefpatroon. Door het programma Zo kan het ook! van Gehandicaptensport Nederland is afgelopen drie jaar een belangrijke stap is gezet naar een structureel sport- en beweegaanbod binnen instellingen. Platform VG, dat betrokken is bij het programma Zo kan het ook!, is zeer verheugd met deze ontwikkeling. Een gezonde leefstijl is zeker ook voor mensen met een verstandelijke beperking van groot belang.
woensdag 5 december 2012
De ongeveer 300 kleinschalige wooninitiatieven in ons land, zoals ouderintitiatieven en de Thomashuizen, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze financieel in de problemen komen doordat toekomstige bewoners een lager persoonsgebonden budget (pgb) krijgen.
woensdag 5 december 2012
Loes Ypma, de nieuwe woordvoerder Jeugd van de PvdA in de Tweede Kamer, wil aanpassingen in het wetsvoorstel voor de jeugdzorg. In het huidige voorstel zijn zorg en financiŽn nog te veel versnipperd, stelt zij. Hulpverleners werken dan nog steeds langs elkaar heen en delen geen informatie. De ambitie van het kabinet Ďťťn kind, ťťn plan, ťťn regisseurí is met het huidige wetsvoorstel niet haalbaar.
woensdag 5 december 2012
Dinsdag 4 december is het landelijk steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs officieel geÔnstalleerd. In het steunpunt werken ouderorganisaties, Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), vakbonden, LAKS en sectorraden samen. Platform VG, CG-Raad en Balans vertegenwoordigen de ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
dinsdag 4 december 2012
Platform VG is het volkomen eens met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dat misbruik van pgb-geld hard moet worden aangepakt. Door oneigenlijk gebruik en fraude rigoureus aan te pakken, kunnen naar verwachting miljoenen euroís worden bespaard. En dan kan het systeem blijven bestaan voor mensen die er zelf hun zorg mee kunnen organiseren. Niet alleen kunnen mensen met een pgb zorg op maat organiseren, maar bij een juist gebruik levert het systeem ook besparingen op, aldus Platform VG. Het pgb heeft de toekomst als we de juiste maatregelen tegen oneigenlijk gebruik treffen.
dinsdag 4 december 2012
Om aandacht te vragen voor het behoud van goede dagbesteding, organiseerde Philadelphia Zorg op 3 december een flashmob op het stationsplein in Amersfoort. Clienten en medewerkers van instelling Philadephia Zorg stonden die dag letterlijk stil bij dagbesteding. Voor 1 minuut. Daarna barstte het los en dansten zij uitbundig om de aandacht van omstanders te trekken voor het behoud van zinvolle dagbesteding voor tienduizenden mensen.
vrijdag 30 november 2012
De langdurige zorg zal komende jaren voor een belangrijk deel worden overgeheveld naar de gemeenten (de decentralisatie). Platform VG en de CG-Raad zien kansen voor verbetering, maar vinden dat in de huidige voorstellen ook een aantal risico´s schuilen. In een brief aan de Tweede Kamer geven zij aan decentralisatie alleen kan als de rechtspositie van de betrokken burgers goed is gewaarborgd. Zoals het recht op een PGB. Ook maken ze zich zorgen over de grote bezuinigingen waarmee de decentralisaties gepaard gaan.
vrijdag 30 november 2012
Staatssecretaris Martin van Rijn heeft op 28 november gezamenlijk overleg gevoerd met CG-Raad/Platform VG,VNG, Actiz, VGN, Zorgverzekeraars Nederland, NPCF, GGZ Nederland en BTN over de hervorming van de langdurige zorg. Deze partijen waren voor het eerst bij elkaar om over deze hervorming te praten. De staatssecretaris heeft besloten om met deze partijen structureel bestuurlijk overleg te voeren, naast de reguliere overleggen met betrokken partijen. Er is ook afgesproken om voor de kerst tot een gezamenlijke visie op de nieuwe langdurige zorg te komen. Van Rijn zal de visie met deze partijen zorgvuldig uitwerken en implementeren.
donderdag 29 november 2012
Jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) op een laagdrempelige, beeldende manier informeren over alcohol- en cannabisgebruik. Dat is het doel van de nieuwe website Bekijkhetnuchter.nl.
woensdag 28 november 2012
De nieuwe Handreiking Ondersteuningsplannen is 27 november gepresenteerd op het symposium ´Goed werken met ondersteuningsplannen´. De handreiking is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de systematiek en kwaliteit van ondersteuningsplannen in de gehandicaptenzorg. Zij kunnen hiermee het plan op een simpele manier beperken tot de kern: de afspraken tussen cliŽnt en zorgaanbieder over wat je met de ondersteuning wilt bereiken en hoe je dat aanpakt. Het Kennisplein Gehandicaptensector organiseerde het symposium samen met In voor zorg! als afsluiting van het Leernetwerk Ondersteuningsplannen.
dinsdag 27 november 2012
maandag 26 november 2012
Ook leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PRO) zullen worden ondergebracht bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat is opgenomen in het regeerakkoord. Eerder was dat al aangekondigd voor speciaal (basis-) onderwijs. Nu krijgen deze samenwerkingsverbanden dus een nog bredere verantwoordelijkheid.
woensdag 21 november 2012
De grote korting op de vergoeding gehandicaptenvervoer die de regering wil doorvoeren, is niet onrechtmatig. Dat besliste dinsdag het Rechtshof in Den Haag. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) verloor hiermee het hoger beroep dat zij tegen de staat had aangespannen. Platform VG maakt zich zorgen over de gevolgen voor duizenden mensen die gebruik maken van dagbesteding.
dinsdag 20 november 2012
Veel jongeren in de Wajong kunnen qua gezondheid wel werken, maar slechts een beperkt deel van hen doet mee op de arbeidsmarkt. De meerderheid van Wajongers heeft te maken met complexe problematiek en mentale beperkingen die hun functioneren in werk beÔnvloeden. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ĎWat werkt bij Wajongers?í dat enkele onderzoekers van het UMCG op 22 november presenteren. Zij doen dit tijdens het symposium ďKansen op werk voor jongeren met een beperkingĒ, dat die dag in Drachten plaatsvindt.
woensdag 14 november 2012
Platform VG en CG-Raad hebben de belangrijkste punten uit het regeerakkoord op een rij gezet en hebben deze punten geplaatst naast de standpunten uit de verkiezingsprogrammaís van PvdA en VVD.
dinsdag 13 november 2012
Betrek ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking en hun familie bij het zorgbeleid. Doe dit al in een vroeg stadium. Dit leidt tot meer levensvreugde bij cliŽnten ťn tot meer werkplezier bij zorgverleners. Dat is de conclusie van het Open Podium ĎFijn ouder worden, ook als je een beperking hebtí. CliŽnten, familieleden, begeleiders en zorgmedewerkers gingen met elkaar in gesprek over zorg en ondersteuning voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking.
dinsdag 13 november 2012
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het regeerakkoord. Platform VG en CG-Raad hebben de Kamerleden per brief gevraagd om er voor te waken dat de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten niet meer achteruit gaat dan iemand in vergelijkbare situatie zonder ziekte of beperking. In de berekeningen van de koopkrachtontwikkeling 2012 -2017 die het Nibud heeft gemaakt, zijn geen aparte berekeningen gemaakt voor chronisch zieken en gehandicapten.
dinsdag 6 november 2012
De Tweede Kamer debatteert aanstaande donderdag met het nieuwe kabinet over het regeerakkoord. Platform VG en de CG-Raad hebben met het oog hierop een brandbrief geschreven aan alle Tweede Kamerleden. De organisaties wijzen op de negatieve inkomensgevolgen van de kabinetsplannen voor mensen met een beperking en chronisch zieken. Daarnaast spreken ze hun grote zorgen uit over onder meer het schrappen van de dagbesteding per 2014.
maandag 5 november 2012
Het Beeldhorloge van gehandicaptenzorginstelling Talant is gekozen als beste kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. Daarmee wint het de Jenneke van Veen-Verbeterprijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt in de gehandicaptenzorg.
donderdag 1 november 2012
Zoek je begeleiding om wat leuks te doen in je vrije tijd? Ben jij tussen de 18 en 30 jaar, heb je een beperking en wil je graag wat leuks gaan doen in je vrije tijd? Dan is dit misschien jouw kans!
woensdag 31 oktober 2012
Vorig jaar heeft een eerste masterclass plaats gevonden voor managers, hoofden financiŽle administratie en leidinggevenden over de toenemen administratieve lastendruk. Dit jaar, op 4 december a.s., wil Conquaestor opnieuw een masterclass organiseren. Daarbij wordt de nadrukt gelegd op het perspectief van de cliŽnt. Daarom worden vertegenwoordigers van cliŽntenraden/ familieraden/verwantenraden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.
woensdag 31 oktober 2012
´Samen zorgen voor goede banen´. Hiervoor staat de landelijke vereniging Mobility. Mobility vindt namelijk dat mensen met een arbeidsbeperking ook recht hebben op werk naar vermogen. Want werk is beter dan een uitkering. Mobility is er voor alle adviesraden met daarin mensen met een arbeidsbeperking die vertegenwoordigd zijn in WSW-raden, WWB-raden, en andere cliŽnten- en adviesraden.
woensdag 31 oktober 2012
Een half jaar na de lancering van de Kieswijzer ĎIk wil loeigoeie zorgí presenteren al 1460 "groene" zorgaanbieders hun onderneming op www.ikwilloeigoeiezorg.nl. De digitale Kieswijzer ondersteunt zorgvragers bij het vinden van een passende zorgboerderij. Voor zorgaanbieders dť kans om de kwaliteit en de eigenheid van de zorgboerderij zichtbaar te maken voor hun doelgroep.
dinsdag 30 oktober 2012
Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG-Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico. Ook het voornemen het VN-verdrag te ratificeren is verheugend. Maar ronduit bezorgd zijn we over het verdwijnen van compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en de ingrijpende voorstellen voor langdurige zorg.
donderdag 25 oktober 2012
De ChristenUnie wil dat Nederland voortmaakt met het ratificeren van een verdrag van de Verenigde Naties over mensen met een handicap of beperking. "Dit wordt steeds maar vooruitgeschoven, terwijl al onze buurlanden deze stap al jaren geleden hebben gezet´´, stelt ChristenUnie-leider Arie Slob woensdag.
maandag 22 oktober 2012
De Floriade in Venlo, een strandtent in Zandvoort, het Recreatieschap in Drenthe en het Nederlands Film Festival in Utrecht. Overal in het land hebben organisaties meegedaan aan de Week van de Toegankelijkheid 2012. Het thema klantvriendelijkheid heeft geleid tot ruim 70 inspirerende bijeenkomsten en activiteiten.
donderdag 18 oktober 2012
Donderdag 11 oktober vond de jaarlijkse ontbijtbijeenkomst van Platform VG met leden van de Tweede Kamer plaats. Deze keer was de locatie de Nieuwe Kerk in Den Haag. Elk jaar geeft Platform VG een andere invulling aan het programma. Nu kon iedereen die dat wilde zijn Ďminute of fameí opeisen en de zaal een boodschap meegeven. En daar is door 13 mensen gebruik van gemaakt. Daarnaast presenteerden een aantal van de aangesloten organisaties, MEE Nederland en Platform VG zich in de stands.
donderdag 18 oktober 2012
Mensen met een verstandelijke beperking leven steeds langer. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt dementie vaker voor dan bij normaal begaafde mensen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met het syndroom van Down. De eerste verschijnselen openbaren zich soms al rond het veertigste levensjaar; de ziekte ontwikkeld zich daarna snel. Van de mensen met het syndroom van Down die ouder zijn dan 40 jaar heeft ongeveer een derde dementie; boven de 60 jaar loopt dit zelfs op tot 92%.
woensdag 17 oktober 2012
In november en december organiseren Platform VG en VCP een drietal workshops over sociale media voor belangenorganisaties die zich inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking. U maakt kennis met sociale media en de mogelijkheden ervan. Met praktische voorbeelden laat VCP zien hoe u bijvoorbeeld via LinkedIn, Facebook en Twitter nieuwe vrijwilligers vindt, nieuws over de organisatie verspreidt, documenten deelt en uw achterban kunt bereiken. Wanneer u zich opgeeft wordt u vriendelijk verzocht om de plaats en de datum te vermelden.
woensdag 17 oktober 2012
De Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) heeft in een advies aan de formateurs opgeroepen meer samenhang aan te brengen in de drie decentralisatietrajecten Werk, Zorg en Jeugd (het zogenaamde ĎSociaal domeiní). Platform VG en de CG-Raad zijn ook voorstander deze samenhang, maar stellen daarnaast dat decentralisatie alleen slaagt als de rechtspositie van de burger stevig is verankerd in de wet.
woensdag 17 oktober 2012
Mensen mogen niet van de arbeidsmarkt worden uitgesloten op basis van een handicap, kostencriterium of theoretische loonwaarde. CG-Raad en Platform VG vinden het daarom onacceptabel dat de vier grote steden (G4) in een brief aan de formateurs voorstellen de Sociale Werkvoorziening alleen nog open te stellen voor mensen die een reŽle kans maken op een baan bij een reguliere werkgever.
woensdag 17 oktober 2012
Platform VG reageert op het conceptvoorstel voor de Jeugdwet dat op 18 juli 2012 werd gepubliceerd. Dit wetsvoorstel geeft uitwerking aan de voornemens in de beleidsbrief Stelselwijziging jeugd ĎGeen kind buitenspelí van 8 november 2011.
donderdag 11 oktober 2012
Ook het volgende kabinet zal doorgaan met de drie grote decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten worden verantwoordelijk gemaakt voor het organiseren van individuele begeleiding, dagbesteding en logeren. Daarnaast krijgen zij de taak om de ĎWet werken naar vermogení uit te voeren en evenals de jeugdzorg. Hoewel de wetswijziging Wmo en het wetsontwerp Werken naar vermogen controversieel zijn verklaard, gaan gemeenten daarom in een straf tempo verder met het ontwikkelen van hun beleid. De ene na de andere visienota of beleidsnota verschijnt.
dinsdag 9 oktober 2012
Het rapport ´Omringd door zorg, toch niet veilig´ van de commissie Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg, is ingeslagen als een bom. De trieste cijfers zijn voor Platform VG ook een bevestiging van de zeer kwetsbare positie van mensen met een beperking.
dinsdag 9 oktober 2012
Na een stevig debat op 2 oktober heeft de Eerste Kamer op 9 oktober ingestemd met het wetsvoorstel passend onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 vervallen het rugzakje en de landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en gaan scholen samenwerken in 150 samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden moeten ervoor zorgen dat ieder kind onderwijs krijgt dat goed past.
dinsdag 9 oktober 2012
Woensdag 10 oktober debatteert de Tweede Kamer over het extramuraliseren van ZZP´s. Platform VG stuurde de Tweede Kamer een brief waarin wordt opgeroepen om geen overhaast besluit te nemen over het extramuraliseren van ZZP VG 3. Platform VG wijst de Kamerleden erop dat voor een groot deel van de mensen die nu ZZP VG 3 krijgt, permanent toezicht zeer belangrijk is.
vrijdag 5 oktober 2012
De SER (Sociaal-Economische Raad) heeft een ontwerpadvies gepubliceerd met voorstellen voor een toekomstbestendige zorg. De voorstellen moeten de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg ook in de toekomst borgen. De SER acht ondermeer een fundamentele aanpassing van de langdurige zorg en verbeteringen in het zorgverzekeringsstelsel noodzakelijk.
donderdag 4 oktober 2012
Brief aan informateurs: Ratificeer VN-verdrag
woensdag 3 oktober 2012
Mensen die na 1 januari 2013 de indicatie ZZPís 3, LVG 1 en 2 krijgen, houden voorlopig het recht op zorg met verblijf. Het kabinet heeft meer tijd uitgetrokken voor de invoering van de extramuralisatie (zorg zonder verblijf) voor deze ZZPís. In het Lenteakkoord was afgesproken dat zorgzwaartepakketten 1,2 en 3 vanaf 2013 alleen nog maar extramurale zorg zouden bieden.
dinsdag 2 oktober 2012
Geen sterke positie van ouders binnen passend onderwijs Ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte hebben geen gelijkwaardige positie ten opzichte van leraren en scholen. Passend onderwijs zal hier weinig aan veranderen. Misverstanden tussen ouders en leraren staan effectieve samenwerking in de weg. Terwijl ouderbetrokkenheid positieve effecten heeft op de leerprestaties en het klimaat op school. Ook het feit dat ouders geen instemmingsrecht meer hebben maar alleen adviesrecht, verzwakt hun positie.
maandag 24 september 2012
Op 16 september was demissionair staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) te gast op een bijeenkomst voor cliŽntenraden van zorgorganisaties die meedoen aan de landelijke pilot regelarme zorg.
maandag 24 september 2012
CG-Raad, Platform VG, NPCF en LPGGz maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de zorgmaatregelen uit de Miljoenennota voor mensen met een chronische en/of psychische aandoening en voor mensen met beperkingen. Eigen betalingen worden verhoogd. Aanspraak op zorg wordt beperkt. De rekening wordt opnieuw neergelegd bij verzekerden en bij mensen die afhankelijk zijn van zorg. De organisaties doen een dringend appŤl op de Tweede Kamer om de effecten bij te sturen of te repareren.
maandag 24 september 2012
Voor iedereen die extra zorg of hulp nodig heeft, is het belangrijk om precies de hulp aan te vragen die nodig is. Dat is voor jongeren met een beperking niet altijd even gemakkelijk. Daarom lanceert Per Saldo een nieuwe jongerensite ´Welke zorg heb ik nodig´ met alle informatie om beslagen ten ijs te komen.
donderdag 20 september 2012
Na onder ander Willeke Alberti, Bartho Braat en Lone van Roosendaal zet ook Huub Stapel zich in om meer aandacht te vestigen op Rett, een ernstige aandoening die alleen meisjes treft. Op 22 september a.s. plant hij een boom met roze bloesems op Buitengoed de Gaard in het Limburgse Heythuysen. ĎHet wordt een roze bloesem boom. De volle bloesems lijken wel ogen, ogen die spreken, net zoals de Rett meisjesí vertelt initiatiefneemster Anja Versteeg-Peters, zelf moeder van Rett-dochter Menina.
donderdag 20 september 2012
In elke aflevering van Niks te Gek! staat een wens van iemand met een verstandelijke beperking centraal. Mensen met een verstandelijke beperking willen Ťn kunnen veel meer in onze samenleving dan algemeen wordt gedacht.
woensdag 19 september 2012
De Rijksbegroting 2013 laat, zoals verwacht, geen verrassingen zien. De maatregelen uit het Lenteakkoord zijn in de begrotingen verwerkt. De Lente-coalitie (VVD, CDA, D66, CU, GL) heeft na verdeling van de restzetels 75 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. De PvdA maakt hier geen onderdeel van uit, dus zal de begroting nog kunnen wijzigen als er een nieuw regeerakkoord ligt.
dinsdag 18 september 2012
Het blijkt dat driekwart van alle 415 Nederlandse gemeenten een inkomensgrens in de Wmo-verordening heeft opgenomen, terwijl daar gťťn wettelijke grondslag voor bestaat.Dit staat in het rapport Grenzen aan de Wmo van Stichting De Ombudsman. De Ombudsman deed dit jaar onderzoek naar inkomensgrenzen en andere financiŽle voorwaarden in het gemeentelijk Wmo-beleid.
dinsdag 18 september 2012
In de week van 23 t/m 29 september 2012 wordt de jaarlijkse inzameling voor verstandelijk gehandicapten gehouden, voor Viktor, Marijke, Frenk, Jan en Lotte. In de campagne van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten staan hun verhalen centraal.
dinsdag 11 september 2012
De verkiezingstour van de CG-Raad en Platform VG is afgelopen. Tijd voor een terugblik. Welke uitspraken en verkiezingsbeloften hebben de politici gedaan?
dinsdag 11 september 2012
Platform VG en CG-Raad doen onderzoek of mensen met een beperking zonder problemen hun stem kunnen uitbrengen tijdens de verkiezingen op 12 september. Ervaringen kunnen telefonisch, per mail, post of online worden gemeld bij het Meldpunt Toegankelijk stemmen. De organisaties zullen de resultaten aanbieden aan de Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
dinsdag 11 september 2012
De laatste bijeenkomst van de Ja, het kan! verkiezingstour van CG-Raad en Platform VG vond 7 september plaats in Den Haag, op ít Plein bij de Tweede Kamer. We spraken er met Jetta Klijnsma van de PvdA. Het PvdA-verkiezingsprogramma bevat maatregelen die voor mensen met een beperking goed kunnen uitpakken. Maar Klijnsma benoemde ook grenzen: ďJe moet ook realistisch zijnĒ.
dinsdag 11 september 2012
Televisiepersoonlijkheid Ria Bremer opent op 6 oktober 2012 het Open Podium ĎFijn ouder worden, ook als je een beperking hebtí. KansPlus - VraagRaak (aangesloten bij Platform VG) nodigt u uit om hier bij aanwezig te zijn. Om samen ideeŽn, kennis en ervaringen uit te wisselen over goede zorg en ondersteuning voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Het wordt een leuke dag met veel eigen inbreng, informatie en tips. Er zijn nog plaatsen vrij voor het Open Podium. Dus geef je nu op!
maandag 10 september 2012
ďWe moeten in Nederland niet teveel van bovenaf willen opleggenĒ, zegt Tamara Venrooy tijdens de Ja, het kan verkiezingstour van CG-Raad en Platform VG. ďGa uit van de eigen kracht van mensen. Pas als dat niet kan, moet de overheid ondersteuning bieden. Maatwerk. En dat kan de gemeente vaak het best, de gemeente staat dichtbij de burgers.Ē
woensdag 5 september 2012
De bezuinigingen op het vervoer naar de dagbesteding gaan wat ons betreft niet door.Ē Dat zei Anja Haga, kandidaat Kamerlid van de ChristenUnie, maandag tijdens de verkiezingstour van de CG-Raad en Platform VG. De bezuiniging zat in het lenteakkoord, dat ook door de ChristenUnie was ondertekend. Haga vertelde - tot enthousiasme van de omstanders - dat de partij daar bij het laatste verkiezingscongres een stokje voor heeft gestoken.
woensdag 5 september 2012
Domotica (integratie van technologie en diensten) is een veelbelovende ontwikkeling in de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking en wordt ondermeer aangewend om toezicht te houden. Denk hierbij aan bewegingsmelders, detectiechips, uitluistersystemen en camerabewaking.
woensdag 5 september 2012
De bezuinigingen op het vervoer naar de dagbesteding gaan wat ons betreft niet door.Ē Dat zei Anja Haga, kandidaat Kamerlid van de ChristenUnie, maandag tijdens de verkiezingstour van de CG-Raad en Platform VG. De bezuiniging zat in het lenteakkoord, dat ook door de ChristenUnie was ondertekend. Haga vertelde - tot enthousiasme van de omstanders - dat de partij daar bij het laatste verkiezingscongres een stokje voor heeft gestoken.
dinsdag 4 september 2012
ďOp termijn willen we helemaal af van het eigen risico. Het is een boete op ziek zijn.Ē Dit is ťťn van vergaande uitspraken die Renske Leijten op 31 augustus deed tijdens de Ja, het kan! verkiezingstour van de CG-Raad en Platform VG. Leijten was ook op andere punten niet mis te verstaan: ďMet het ratificeren van het VN-verdrag hoeven we niet te wachten tot na de verkiezingen. Dat kunnen we ook gewoon nu al doen.Ē
dinsdag 4 september 2012
Op 12 september zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Iedereen mag dan zijn stem uitbregen, ook mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk lerenden. Maar het is vaak lastig om tot een stemkeuze te komen. De website www.stemjijook.nl geeft informatie over de verkiezingen, stemmen en politiek. Het helpt je bij het vinden van antwoorden op je vragen! Ook vind je informatie over de Landelijke Kiezersdag die 25 augustus plaats vond. Deze was georganiseerd speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
donderdag 30 augustus 2012
Woensdag 29 augustus vond in Nieuwegein Het Grote Zorgdebat plaats. 23 organisaties uit de zorg (care en cure) organiseerden dit debat waaraan politici van negen landelijke politieke partijen deelnamen. Platform VG en CG-Raad waren medeorganisatoren van Het Grote Zorgdebat.
donderdag 30 augustus 2012
Iedereen met een licht verstandelijke beperking of die moeilijk lerend is kan zich via de website www.stemjijook.nl voorbereiden op de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. De website bevat praktische informatie over waarom stemmen belangrijk is, welke politieke partijen er allemaal zijn en hoe je kan stemmen. Ook zendt de NTR op zondag 9 september om 17.00 uur op Nederland 2 een verkiezingsspecial uit, met de titel Stem jij ook? In deze uitzending is te zien hoe drie hoofdrolspelers zich voorbereiden op de verkiezingen.
woensdag 29 augustus 2012
ďGa uit van de eigen kracht van mensen en van wat mensen wťl kunnen en willen. De taak van de overheid is om de obstakels weg te nemen die de persoonlijke ontwikkeling verhinderen.Ē Dat zei Paul van Meenen tijdens de verkiezingstour van CG-Raad en Platform VG. Van Meenen staat voor D66 op plaats 7 voor aankomende Tweede Kamerverkiezingen.
woensdag 29 augustus 2012
Platform VG en de CG-Raad hebben een interactieve programma-vergelijker ontwikkeld. Hiermee kunnen overzichtelijk standpunten van tien politieke partijen worden vergeleken op themaís die specifiek van belang zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken.
woensdag 29 augustus 2012
Skipr zal Het Grote Zorgdebat live uit gaan zenden op de website. Hiertoe is besloten vanwege een overweldigende belangstelling voor het debat. Er zijn inmiddels 1100 aanmeldingen. Zoín 150 belangstellenden staan daardoor op een wachtlijst. Het debat vindt vandaag van 16.00 uur tot 18.00 uur plaats.
woensdag 29 augustus 2012
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft in juli 2012 een factsheet Mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen uitgebracht.
woensdag 29 augustus 2012
Afgelopen zaterdag 25 augustus vond de 1e Landelijke Kiezersdag plaats voor mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk lerenden. In het Binnenhof in Den Haag kwamen ongeveer 130 enthousiaste deelnemers bij elkaar om zich voor te breiden op de Tweede Kamer verkiezingen van 12 september.
dinsdag 28 augustus 2012
Op woensdag 29 augustus om 10.55 uur wordt de documentaire ´Jeroen Jeroen´ herhaald op Nederland 2. Deze documentaire van Holland Doc volgt een deel uit het leven van de 15-jarige Jeroen, een autistische jongen met een verstandelijke beperking.
dinsdag 28 augustus 2012
Mensen met een verstandelijke beperking worden onevenredig hard getroffen door bezuinigingen op de AWBZ, terwijl ze niet of nauwelijks bijdragen aan de kostengroei. Dat stelt voorzitter Wim Drooger van het Platform VG in een interview met Skipr.
maandag 27 augustus 2012
Eind augustus en begin september zijn er kiezersavonden voor mensen met een beperking en voor mensen die moeilijk lerend zijn. Tijdens de avonden worden aanwezigen voorbereid op de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. Waarom is stemmen belangrijk? Hoe moet je stemmen? En op wie zou je kunnen stemmen? Mensen uit de politiek krijgen tijdens de avonden de gelegenheid om hun standpunten in begrijpelijke taal te verwoorden. U kunt tijdens een van de avonden komen luisteren, informatie verzamelen of in gesprek gaan met de politici.
maandag 27 augustus 2012
Onderling Sterk, MEE Twente en Overijssel Platform VG organiseren samen het Verkiezingscafť. Mensen met een verstandelijke beperking mogen 12 september ook stemmen voor de 2e Kamerverkiezingen. Daarom nodigen de organisaties hen uit voor het Verkiezingscafť in Enschede en Oldenzaal. Zij ontvangen deze avond o.a. informatie over hoe je stemt en op welke partijen je kunt stemmen.
maandag 27 augustus 2012
De Kinderombudsman heeft een online meldpunt geopend op www.dekinderombudsman.nl. Kinderen die niet naar school gaan, kunnen daar hun ervaringen vertellen. Ook ouders, leerkrachten, onderwijsconsulenten en andere professionals, die ervaringen hebben met een kind dat (tijdelijk) niet naar school gaat, worden uitgenodigd dit te melden. Kinderombudsman Marc Dullaert gebruikt de meldingen voor zijn onderzoek naar de toegang tot het onderwijs in Nederland. Het meldpunt blijft drie weken geopend,dus tot en met 16 september.
donderdag 23 augustus 2012
ďMensen moeten niet alles van de overheid verwachten. Ze moeten ook zelf naar elkaar omzien.Ē Dat zei Mona Keijzer, het nieuwe gezicht van het CDA, gisteren tijdens de verkiezingstour van de CG-Raad en Platform VG.
woensdag 22 augustus 2012
Gedeeltelijk arbeidsongeschikten komen ondanks een actief arbeidsmarktbeleid moeilijk aan een baan. En als ze een baan vinden, loont het vaak niet. Dit zijn enkele conclusies uit de trendrapportage ´Belemmerd aan het werk´ van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP. Schrijver en onderzoeker is Maroesjka Versantvoort.
woensdag 22 augustus 2012
GroenLinks wil dat in 2016 dubbel zoveel mensen kiezen voor een persoonsgebonden budget. Daarvoor presenteert Jolande Sap recent het plan ĎHet PGB heeft de toekomst.í Pgb-zorg moet net zo goed te regelen zijn als Zorg in Natura.
woensdag 22 augustus 2012
ďWij willen dat de mogelijkheden voor eigen regie worden uitgebreid.Ē Dat zei Linda Voortman van Groen Links gisteren tijdens de verkiezingstour van de CG-Raad en Platform VG.
woensdag 22 augustus 2012
Er is overweldigende belangstelling voor ĎHet Grote Zorgdebatí dat op 29 augustus wordt gehouden in congrescentrum Nieuwegein (NBC). Het debat is georganiseerd door 23 zorgpartijen. Er zijn inmiddels 1100 aanmeldingen. Zoín 150 belangstellenden staan daardoor op een wachtlijst. Tijdens het debat zullen de woordvoerders van negen politieke partijen met elkaar debatteren over vier stellingen. Het debat wordt geleid door het Nederlands Debat Instituut (NDI).
woensdag 22 augustus 2012
LVBíers en politiek ontmoeten elkaar in Den Haag Zeven politieke partijen gaan op 25 augustus 2012 op de Landelijke Kiezersdag voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) het debat met elkaar aan. Onder leiding van Jeltje van Nieuwenhoven (oud-voorzitter van de Tweede Kamer) gaan zij spreken in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw over themaís als Wonen, Zorg, Werk & Inkomen. De politici worden uitgedaagd hun standpunten in begrijpelijke taal te verwoorden. Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen vragen stellen aan politici. Mona Keijzer (CDA), Henk van Gerven (SP), Pia Dijkstra (D66), Jetta Klijnsma (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Herman Wegter (CU) voeren het woord namens hun partij. Aan het einde van de middag wordt de Ďbeste politicus eenvoudig communicerení gekozen.
dinsdag 21 augustus 2012
De Verkiezingstour van de CG-Raad en Platform VG heeft gisteren Zoetermeer aangedaan voor een ontmoeting met Kees van der Staaij. De SGP-lijsttrekker sprak duidelijke taal. ďWe moeten voorkomen dat mensen met een beperking worden getroffen door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen.Ē
maandag 20 augustus 2012
Steeds meer taken worden overgedragen van de landelijke overheid naar de gemeenten. Hierdoor wordt de belangenbehartiging op lokaal en regionaal niveau belangrijker. Met het project ĎWat komt er op ons af? spelen Platform VG en de aangesloten organisaties in op de veranderingen in wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij geven met het project voorlichting en ondersteuning aan betrokken partijen. Het Ďpanel lokale belangenbehartigingí vormt hierbij een belangrijke informatiebron.
donderdag 16 augustus 2012
Internet en social media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Maar in hoeverre hebben mensen met een verstandelijke beperking toegang tot deze digitale wereld? Hoe belangrijk is het om ook in de samenleving 2.0 je weg te kunnen vinden en mee te kunnen doen als je een beperking hebt?
dinsdag 14 augustus 2012
Tijdens het elfde Wereld Downsyndroom Congres in Kaapstad, Zuid-Afrika, van 14 tot 17 augustus, bespreekt SDS-onderwijsmedewerker en Ďkeynote-speakerí drs. Gert de Graaf drie internationaal aansprekende onderwerpen: 1 De ontwikkeling van zelfredzaamheid, taal en schoolse vaardigheden bij mensen met Downsyndroom; 2 Leren lezen in regulier en speciaal onderwijs: een longitudinaal onderzoek naar leerlingen met Downsyndroom; 3 De ervaringen van ouders van kinderen met Downsyndroom in Nederland met prenatale screening.
dinsdag 14 augustus 2012
Tijdens het elfde Wereld Downsyndroom Congres in Kaapstad, Zuid-Afrika, van 14 tot 17 augustus, geeft SDS-voorzitter drs. Marja Hodes twee workshops over de succesvolle soap Downistie, waarin alle sterren Downsyndroom hebben. De complete cast van Downistie is ook in Kaapstad aanwezig.
maandag 13 augustus 2012
Maandag 20 augustus start de ĎJa, het kan verkiezingstourí van CG-Raad en Platform VG. Met een speciale verkiezingsbus bezoeken CG-Raad en Platform VG prominente politici in hun woonplaats. Tijdens de tour brengen CG-Raad en Platform VG de politieke wensen van mensen met een beperking voor het voetlicht.
maandag 13 augustus 2012
Nieuwe cliŽntgroepen vanuit de AWBZ worden onvoldoende bereikt door gemeenten en Wmo-raden. Dat concludeert kennisinstituut Movisie in een rapport. Zestig procent van de Wmo-raden geeft aan dit een knelpunt te vinden bij de komende overheveling van begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo.
dinsdag 7 augustus 2012
Op 25 zaterdag augustus is er een Landelijke Kiezersdag in Den Haag voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Tijdens deze dag worden de deelnemers op praktische en informatieve wijze voorbereid op de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. Politici krijgen de gelegenheid om in een slotdebat hun standpunten in begrijpelijke taal te verwoorden. Na dit debat wordt de Ďbeste politicus eenvoudig communicerení gekozen. De Landelijke Kiezersdag is een initiatief van LFB, Platform VG, MEE Nederland en ProDemos.
dinsdag 7 augustus 2012
De (concept)programmaís van VVD, D66, PVV en Partij voor de Dieren zijn bekend. Wat kunnen chronisch zieken en gehandicapten van deze partijen verwachten?
dinsdag 7 augustus 2012
Op woensdag 29 augustus organiseren verschillende organisaties in de zorg, waaronder Platform VG , het Grote Zorgdebat. Familieleden van mensen met een verstandelijke beperking, zorgverleners, zorgverzekeraars: iedereen is vertegenwoordigd.
zaterdag 4 augustus 2012
Platform VG is verontrust door het conceptadvies van het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) om dure medicijnen voor zeldzame ziekten niet meer te vergoeden. Het solidariteitsbeginsel in ons zorgstelsel wordt hiermee losgelaten. Onwenselijk, aldus Platform VG, of het nu om dure Ė maar werkzame Ė medicijnen gaat of om langdurige zorg voor mensen met een beperking of ouderen. Veel mensen met een beperking of ziekte zijn terecht ongerust over deze kille, economische benadering.
woensdag 25 juli 2012
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het kort geding dat zij had aangespannen tegen de Nederlandse Staat verloren. Zowel op het punt van het opzeggen door de overheid van het convenant Investeringen Langdurige Zorg als het punt van de halvering van de tarieven vervoer dagbesteding heeft de rechter de VGN in het ongelijk gesteld.
maandag 16 juli 2012
Een groep Nederlandse kinderen met een verstandelijke beperking is op 10 juli 2012 de toegang geweigerd tot een groot aantal attracties in Plopsa Coo. De reden was dat de attracties niet geschikt zouden zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.
donderdag 12 juli 2012
Op 1 augustus gaat het Steunpunt Passend Onderwijs voor ouders van start. Dit steunpunt is bedoeld voor ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Het steunpunt is een samenwerking van Oudervereniging Balans, de CG-Raad en Platform VG. Het maakt deel uit van 5010, het informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs. Het steunpunt is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.
dinsdag 10 juli 2012
Voor mensen die dagbesteding of behandeling krijgen via de AWBZ, wordt ook het vervoer van en naar de locatie betaald als dit medisch noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand in een rolstoel zit of niet zelfstandig kan reizen. De vervoerskosten zijn onderdeel van het totaalbedrag dat de zorgaanbieder per cliŽnt krijgt.
woensdag 4 juli 2012
Op woensdag 4 juli hebben bestuursvoorzitters Willem de Gooijer van Platform VG en Fini de Paauw van de CG-Raad een intentieverklaring ondertekend voor een fusie van de twee organisaties. De fusie bestaat uit twee stappen: een bestuurlijke en een juridische. De bestuurlijke fusie wordt begin 2013 gerealiseerd, de juridische medio 2013. Daarna is de nieuwe organisatie een feit.
woensdag 4 juli 2012
CliŽnten met een zorgzwaartepakket (ZZP) lopen in de praktijk regelmatig tegen vragen aan. Wat zijn de mogelijkheden met mijn ZZP? Hoe vind ik een balans tussen hulp krijgen en zelfstandigheid? Op welke manier kan ik regie over mijn eigen leven voeren? Hoe kan ik actief mijn zorg (mee) invullen?
woensdag 4 juli 2012
Platform VG heeft dinsdag een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat gebeurde samen met drie bewoners van een beschermde woonvorm in een woonwijk in Amsterdam. De Kamerleden kregen een boekje met daarin persoonlijke verhalen over de drie die allen een ZZP VG3-indicatie hebben. De levensverhalen van Mariska, Seraj en Fred geven aan waarom zij een woonomgeving nodig hebben met permanent toezicht en ondersteuning. Wim Drooger, directeur van Platform VG, benadrukte dat als ZZP 3 komt te vervallen, zij niet meer zo kunnen wonen en leven als zij nu doen. "Mensen met een ZZP VG 3 hebben altijd begeleiding en zorg nodig". Hij vroeg de politiek met klem om van de plannen af te zien.
dinsdag 3 juli 2012
De Tweede Kamer debatteerde donderdag 28 juni over de pgb-voorstellen zoals deze omschreven zijn in de brief langdurige zorg. Het heeft weinig opgeleverd.
vrijdag 29 juni 2012
Platform VG, CG-Raad en NPCF bieden de Tweede Kamer dinsdag 3 juli een petitie aan tegen het laten vervallen van een groot aantal zorgzwaartepakketten vanaf 1 januari 2013 . Het gaat vooral om de ZZPís van mensen met een (licht) verstandelijke beperking: VG 1 t/m 3 en LVG 1 t/m 2.
vrijdag 29 juni 2012
Op 4 juli debatteert de Tweede Kamer over de AWBZ naar aanleiding van de voorstellen uit het Lenteakkoord. Een aantal van die voorstellen betekenen een verslechtering van de situatie voor mensen met een beperking die in een instelling wonen. Platform VG, CG-Raad en NPCF wijzen hierop in de brief die zij donderdag 28 juni naar de Tweede kamer stuurden. Volgens de drie organisaties zijn de maatregelen pijnlijk, onwenselijk en ook niet nodig: er zijn nog veel mogelijkheden om binnen de AWBZ meer doelmatigheid te bereiken en de AWBZ beter te richten op de groep waarvoor deze is bedoeld.
vrijdag 29 juni 2012
Platform VG en CG-Raad hebben de politieke wensen van mensen met een beperking of een chronische ziekte helder op een rij gezet. Een toegankelijke samenleving. …cht passend onderwijs. Gelijke kansen op werk en inkomen. Betaalbare zorg en ondersteuning voor iedereen. Wat kan de politiek daar aan doen?
donderdag 28 juni 2012
Fonds verstandelijk gehandicapten start een campagne waarin mensen met een verstandelijke beperking zelf centraal staan. Hiermee wil het fonds aan Nederland laten zien wie die mensen zijn en hoe hun leefwereld eruit ziet om zo het belang van het werk van het Fonds te laten zien. Juist in deze tijd is dat meer noodzakelijk dan ooit. Goede doelen moeten steeds meer verantwoording afleggen en laten zien hoe het geld wordt besteed. Viktor, Jan, Alan, Marijke, Frenk en Lotte zijn de nieuwe ambassadeurs met een verstandelijke handicap.
woensdag 27 juni 2012
Wat willen de partijen de komende jaren bereiken voor mensen met een beperking? Het staat te lezen in de concept-verkiezingsprogramma die de meeste politieke partijen met het oog op de verkizeingen van 12 september hebben gepublicieerd. Platform VG en CG-Raad hebben de standpunten van de verschillende partijen in een overzicht gezet zodat de programma´s eenvoudiger zijn te vergelijken. Bovendien is van de programmaís een eerste analyse gemaakt.
woensdag 27 juni 2012
Minister Schippers houdt vast aan 1,3 miljard bezuiniging op het basispakket van de zorgverzekering via de lage ziektelast. Platform VG, CG-Raad en andere belangenorganisaties vinden dit niet verstandig. Het kan uiteindelijk juist leiden tot verhoging van zorgkosten. Ook het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is kritisch. Het CVZ vindt de besparing van 1,3 miljard niet realistisch.
woensdag 27 juni 2012
Op vrijdag 29 juni reikt scheidend SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan in Utrecht de Gouden Prokkels 2012 uit. Alle 270 Prokkels van de Prokkel 3daagse 2012 (7, 8 en 9 juni) maken kans om verkozen te worden tot ĎGouden Prokkelí. Prokkels zijn prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. De Prokkel 3-daagse is een jaarlijks terugkerend evenement.
woensdag 27 juni 2012
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) start een werkgroep Ďvanuit autisme bekekení. Deze werkgroep gaat vanuit het perspectief van mensen met autisme bekijken wat er beter kan in de hulp en ondersteuning aan deze groep. De groep (ervarings)deskundigen gaat ook aanjagen dat verbeteringen daadwerkelijk in de praktijk tot stand komen. De werkgroep start zo snel mogelijk en zal tot einde 2015 actief zijn.
woensdag 27 juni 2012
De ziekenhuiszorg voor met een verstandelijke beperking blijkt vaak onvoldoende te zijn afgestemd op de specifieke behoeften van deze mensen. Platform VG Brabant, Zorgbelang Brabant en Stichting Kind en Ziekenhuis hebben een onderzoek gedaan tegen welke problemen deze doelgroep aanloopt. Wat hun eventuele wensen en eisen zijn en welke verbeterpunten mogelijk zijn. Tijdens de werkconferentie in Tilburg op 20 juni 2012 zijn de resultaten en aanbevelingen gepresenteerd. Ruim 100 aanwezigen namen deel aan deze middag, mensen van zorginstellingen, ziekenhuizen, ouders en andere geÔnteresseerden.
donderdag 21 juni 2012
Voorbereidend op de verkiezingen van 12 september 2012 organiseren LFB, Platform VG MEE Nederland en ProDemos op 25 augustus een landelijke kiezersdag in Den Haag. In ťťn dag willen we mensen met een licht verstandelijke beperking en de politiek dichter bij elkaar brengen.
woensdag 20 juni 2012
Platform VG heeft een vacature voor een vertegenwoordiger in de cliŽntenraad van het UWV regio Utrecht/Flevoland. De persoon die wij zoeken is een Wajonger met een verstandelijke beperking (ondersteund door een coach) of zijn/haar ouder of ander familielid. De Wajonger moet woonachtig zijn in de regio Utrecht/Flevoland.
woensdag 20 juni 2012
Bij de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), krijgen zorginstellingen steeds meer te maken met verslavingsproblematiek (alcohol en/of drugs). Het is vaak moeilijk om mensen op dit vlak te beÔnvloeden en het gebruik binnen veilige kaders te houden of hen te stimuleren om te minderen.
woensdag 20 juni 2012
Succesvolle kwaliteitsverbeteringen in de gehandicaptenzorg kunnen tot 31 juli worden ingestuurd voor de Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2012. Zowel zorgorganisaties, zorgprofessionals als cliŽntenraden kunnen insturen. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt door Platform VG en VGN. De prijs heeft tot doel om kwaliteitsverbeteringen in de gehandicaptenzorg te stimuleren.
woensdag 20 juni 2012
Bij de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), krijgen zorginstellingen steeds meer te maken met verslavingsproblematiek (alcohol en/of drugs). Het is vaak moeilijk om mensen op dit vlak te beÔnvloeden en het gebruik binnen veilige kaders te houden of hen te stimuleren om te minderen.
woensdag 20 juni 2012
Platform VG heeft een vacature voor een vertegenwoordiger in de cliŽntenraad van het UWV regio Utrecht/Flevoland. De persoon die wij zoeken is een Wajonger met een verstandelijke beperking (ondersteund door een coach) of zijn/haar ouder of ander familielid. De Wajonger moet woonachtig zijn in de regio Utrecht/Flevoland.
woensdag 20 juni 2012
Succesvolle kwaliteitsverbeteringen in de gehandicaptenzorg kunnen tot 31 juli worden ingestuurd voor de Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2012. Zowel zorgorganisaties, zorgprofessionals als cliŽntenraden kunnen insturen. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt door Platform VG en VGN. De prijs heeft tot doel om kwaliteitsverbeteringen in de gehandicaptenzorg te stimuleren.
woensdag 13 juni 2012
PostNL Pakketten wil de komende twee jaar 1200 banen scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om arbeidsplekken voor mensen vanuit de sociale werkvoorziening (sw-bedrijven), Wajongers en bijstandsgerechtigden. Platform VG en CG-Raad ondersteunen van harte deze ambitie van PostNL.
maandag 11 juni 2012
Palliatieve zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking is wezenlijk anders dan palliatieve zorg aan uitbehandelde oncologiepatiŽnten. De nadruk ligt hier op het verliezen van zelfregie en het steeds meer afhankelijk worden van de patiŽnt van zijn of haar omgeving. Deze afhankelijkheid vraagt een heel andere benadering en manier van zorg verlenen. StudieArena organiseert het Landelijk Congres Palliatieve Zorg, van autonomie naar afhankelijkheid.
vrijdag 8 juni 2012
De eerste nieuwsbrief van het programma ĎAandacht voor iedereení is verschenen. Aandacht voor iedereen is een programma van de landelijke patiŽnten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de Koepel van Wmo-raden. Het programma informeert en adviseert Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties over de ontwikkelingen in de Wmo.
donderdag 7 juni 2012
Netwerk ´Gewoon meedoen´ heeft een brochure ´Zag je het maar´ ontwikkeld. Deze brochure is speciaal bedoeld voor gemeenten over kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.
donderdag 7 juni 2012
Op het Kennisplein Gehandicaptensector zijn drie nieuwe producten ontwikkeld voor organisaties in de gehandicaptenzorg om cliŽnten met dementie beter te begeleiden. Het gaat om een spel voor begeleiders, een brochure voor verwanten en professionele ondersteuners en een zelfbeoordelingslijst voor zorgorganisaties.
woensdag 6 juni 2012
Kentalis start in Sint-Michielsgestel (Noord-Brabant) met een team van specialisten dat zich richt op kinderen en volwassenen met het ĎCHARGE-syndroomí. In Nederland vormen mensen met het CHARGE-syndroom een belangrijk deel binnen de groep mensen met zintuigstoornissen.
dinsdag 5 juni 2012
Prokkel 2012 vindt plaats op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 juni. Dit jaar zullen er verspreid over het land meer dan 250 Prokkels zijn.Om aandacht te vragen voor arbeidsparticipatie is donderdag 7 juni uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag. Dat Prokkel aanslaat blijkt uit de groei : van 40 Prokkels in 2008 naar meer dan 250 dit jaar. Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.
maandag 4 juni 2012
Gezocht: Twaalf kinderen met een beperking die samen met hun ouders en netwerk willen werken aan een succesvolle carriŤre op een gewone school in de buurt.
donderdag 31 mei 2012
De Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport overlegde gisteren over de controversiŽle gezondheidszorgonderwerpen. In dit artikel een overzicht van de controversieel verklaarde onderwerpen. Het gaat onder andere om private investering, overheveling begeleiding en de beginselenwet AWBZ zorg.
zondag 27 mei 2012
Nederland-Denemarken (EK-voetbal) kijken met de buurt - Stage lopen en/of dineren bij Resto VanHarte - 22 regionale Prokkelstage netwerkbijeenkomsten . Drie voorbeelden van Prokkels die dit jaar met veel enthousiasme worden georganiseerd.
zaterdag 26 mei 2012
Vrijdag 25 mei is het definitieve Lenteakkoord ĎVerantwoordelijkheid nemen in crisistijdí gepresenteerd. Platform VG heeft dubbele gevoelens over dit akkoord. Enerzijds zijn er wel een aantal pijnlijke maatregelen teruggedraaid, anderzijds staan er nog steeds veel maatregelen in staan die grote negatieve gevolgen hebben voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Maar het is vooral teleurstellend dat het voornamelijk om bezuinigen gaat en niet om hervormen.
donderdag 24 mei 2012
Best Buddies Nederland laat momenteel door het Verwey-Jonker Instituut onderzoek uitvoeren onder Turkse en Marokkaanse jongeren met een licht verstandelijke beperking in Nederland. Best Buddies wil weten of deze jongeren behoefte hebben aan maatjes. En als dat zo is, hoe Best Buddies het beste in deze behoefte kan voorzien. Best Buddies Nederland is een organisatie die vriendschap tussen jongeren met en zonder een verstandelijke beperking stimuleert door maatjesprojecten.
donderdag 24 mei 2012
De maatregel op grond waarvan mensen met een IQ tussen de 70 en 85 geen extra zorg meer zouden krijgen, is door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in hun begrotingsakkoord geschrapt.
dinsdag 22 mei 2012
MOVISIE heeft een toolkit en een Ďtrain-de-trainerí ontwikkeld ter preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Aandacht voor dit onderwerp is hard nodig, maar vooral praktische hulpmiddelen voor binnen de organisaties zelf. Die zijn nu voorhanden. Platform VG is betrokken geweest bij de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal voor ouders en vertegenwoordigers.
maandag 21 mei 2012
Mensen met een verstandelijke beperking die gebruik maken van de diensten van een zorginstelling, worden steeds ouder. Met het ouder worden, veranderen de mogelijkheden en behoeften van deze mensen. KansPlus/ VraagRaak ontwikkelde een drietal producten waarmee familieleden en vertegenwoordigers kunnen bekijken hoe de zorg en ondersteuning is voor hun ouder wordende familielid of bekende. Met de aandachtspunten kunnen zij in gesprek met de zorgorganisatie, bijvoorbeeld over het zorg- of ondersteuningsplan. CliŽntenraden kunnen de signalen gebruiken voor een advies aan de zorgorganisatie. De producten zijn vanaf nu te downloaden en te gebruiken op de website van KansPlus en van VraagRaak.
maandag 21 mei 2012
Platform VG en de CG-Raad hebben een brief aan de programmacommissie van de politieke partijen geschreven en geven advies voor de komende verkiezingen.
woensdag 16 mei 2012
Op 7 juni kunnen mensen met een verstandelijke beperking stage lopen bij bedrijven. Het is dan de nationale Prokkel-stage-dag. Heel veel bedrijven en organisaties doen mee.
vrijdag 11 mei 2012
Platform VG heeft samen met zeven andere patiŽnten/cliŽntenorganisaties een brief naar de Tweede kamer gestuurd met de vraag om het wetsvoorstel Wet CliŽntenrechten Zorg niet controversieel te verklaren. De organisaties willen dat de Kamer het wetsvoorstel WCZ zo spoedig mogelijk in behandeling neemt.
donderdag 10 mei 2012
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) publiceert voor de tweede maal de inkoopgids voor AWBZ-zorg. De AWBZ-inkoopgids 2013 is bedoeld als leidraad en ondersteuning voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij de jaarlijkse zorginkoop en heeft specifiek betrekking op de inkoop van de naturazorg bij zorginstellingen. Met de zorginkoopgids streeft ZN naar een eenheid van taal voor zorgverzekeraars, aanbieders en cliŽnten om daarmee te komen tot meer eenduidigheid en wederzijds begrip binnen de AWBZ-zorg. De inkoopgids is met een vertegenwoordiging van deze partijen afgestemd.
donderdag 10 mei 2012
De Eerste Kamer verklaart geen enkel wetsvoorstel controversieel. Dus ook het wetsvoorstel passend onderwijs niet. Dat betekent dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel in behandeling neemt. De Eerste Kamercommissie van OCW heeft inmiddels kritische vragen gesteld aan Minister van Bijsterveldt. CG-Raad en Platform VG vinden de kritische opstelling van de Eerste Kamer terecht. Zij zijn ook niet positief over het wetsvoorstel.
donderdag 10 mei 2012
Met ingang van 9 mei 2012 moeten bussen en metroís in Nederland toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dit is vastgelegd in gewijzigde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Hiermee krijgt de gelijke behandeling van mensen met een functiebeperking steeds meer vorm. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) gaat discriminatieklachten over ontoegankelijke bussen en metroís beoordelen.
woensdag 9 mei 2012
Gebruik eenvoudige taal. Dan snapt iedereen het veel beter. Dat is de boodschap van ´Totaal onbegrijpelijk´. ´Totaal onbegrijpelijk´ richt zich op organisaties die brieven, folders en andere officiŽle teksten verspreiden.
donderdag 3 mei 2012
Afgelopen week heeft Platform VG een nieuw deel in de serie Informatiemappen gepubliceerd: de Jeugdzorg naar de gemeenten. De map is te downloaden via de website van Platform VG; op de homepage van de website staan alle verschenen mappen onder de banner Informatiemappen.
donderdag 3 mei 2012
Voor werkers en beleidsmakers in de verstandelijk gehandicaptenzorg heeft stichting Agora (ondersteuningspunt palliatieve zorg) een wegwijzer en brochure ontwikkeld over de zorg voor cliŽnten die dodelijk ziek zijn.
dinsdag 1 mei 2012
Platform VG heeft weer verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over alle veranderingen op het vlak van zorg en begeleiding, onderwijs en werken. Dit doet Platform VG samen met en/of op uitnodiging van andere belangenorganisaties. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, ouders en vertegenwoordigers en lokale/regionale belangenbehartigers (bijvoorbeeld leden van Wmo-raden en gehandicaptenplatforms).
dinsdag 1 mei 2012
Er is een streep gezet door de afschaffing van het pgb. Een meerderheid van de Tweede Kamer - GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD en CDA - kwam vorige week tot een akkoord waarin het pgb in 2013 wordt geherintroduceerd.
dinsdag 1 mei 2012
Seksueel misbruik komt in de Nederlandse jeugdzorg ´schokkend vaak´ voor. Met name jongeren met een lichte verstandelijke beperking die uit huis zijn geplaatst, zijn zeer vaak slachtoffer: tot tien keer vaker dan thuiswonende jongeren. Maar ook voor andere jongeren die uit huis zijn geplaatst is die kans groot, namelijk twee tot vier keer groter. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Leiden.
zaterdag 28 april 2012
De bezuinigingen op passend onderwijs zijn van de baan. VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen Unie hebben een akkoord gesloten om de overheidsfinanciŽn op orde te brengen. Onderdeel van dit akkoord is het ongedaan maken van de bezuiniging op passend onderwijs. Dat betekent dat de stelselherziening niet gepaard gaat met de geplande bezuiniging van 100 miljoen in 2013, 200 miljoen in 2014 en 300 miljoen vanaf 2015. Platform VG is zeer verheugd dat deze bezuiniging is geschrapt.
vrijdag 27 april 2012
Heeft uw kind ook te maken gehad met seksueel misbruik? Dan wil de commissie Samson graag met u in gesprek komen. De commissie Samson doet in opdracht van de overheid onderzoek naar seksueel misbruik binnen instellingen en bij pleeggezinnen. Het onderzoek moet ertoe bijdragen dat er een betere aanpak komt om het misbruik van uit huis geplaatste kinderen tegen te gaan en te stoppen. Door mee te doen aan dit onderzoek, kunt u dus ook helpen.
woensdag 25 april 2012
De val van het kabinet in deze moeilijke economische tijden is nadelig. Maar Platform VG ziet ook wat voordelen: bepaalde regelingen kunnen nog terug worden teruggedraaid of verbeterd. Zoals de Wet werken naar vermogen, de Wmo en de plannen voor passend onderwijs.
dinsdag 24 april 2012
Voor jongeren, en hun ouders, is het bij het aanvragen van zorg niet altijd eenvoudig in te schatten waarbij ze precies hulp nodig hebben en hoeveel. Daarom heeft Per Saldo een website gemaakt die jongeren hierbij ondersteunt. Per Saldo lanceert tijdens de Supportbeurs in Utrecht op zaterdag 12 mei www.welkezorghebiknodig.nl.
vrijdag 20 april 2012
Platform VG ziet niets in verplichte anticonceptie voor mensen met een verstandelijke beperking. Gelijke rechten van mensen zijn in het geding met dit voorstel. Verplichte anticonceptie is bovendien praktisch heel lastig uitvoerbaar; hoe regel je dat? Het belangrijkste argument is echter dat heth eel onverstandig is en averechts kan werken: verplichte anticonceptie leidt ertoe dat een deel van de mensen zich onttrekt aan begeleiding en uit beeld raakt van ondersteuners en begeleiders. Platform VG is voorstander van intensieve voorlichting over Ď goed ouderschapí en het werken aan bewustwording van de eigen beperkingen en mogelijkheden.
donderdag 19 april 2012
De gezamenlijke cliŽntenorganisaties hebben een e-mailbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over de wetswijziging Wmo. Donderdag 19 april zal de Kamer het debat over de Wmo voortzetten (derde termijn). De organisaties vragen de politiek expliciet steun voor zes amendementen/moties die het wetsvoorstel verbeteren en de positie van kwetsbare groepen sterk verbetert.
donderdag 19 april 2012
Scholen en leraren zijn volgens de onderwijsinspectie nog onvoldoende toegerust voor de invoering van passend onderwijs. Dat staat in het onderwijsverslag 2010/2011 dat deze week verscheen. Leraren hebben onvoldoende vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen met een beperking. Scholen werken nog niet of nauwelijks planmatig aan extra onderwijszorg en begeleiding.
donderdag 19 april 2012
Deze week behandelt de Tweede Kamer de Wet werken naar vermogen (Wwnv) ťn is er een vervolgdebat (derde termijn) de wetswijziging van de Wmo. Over de samenhang van deze twee stelselwijzigingen heeft de Landelijke CliŽntenraad(LCR) een brief naar de vaste Tweede Kamercommissies van SZW en VWS gewezen. De vrees is dat mensen tussen wal en schip raken en nergens aanspraak op kunnen maken. Platform VG maakt deel uit van de LCR.
woensdag 18 april 2012
Het hoofdkantoor van Philips Electronics Nederland in Eindhoven biedt vanaf 17 april ruimte aan kunstwerken van talentvolle kunstenaars. De kunstenaars zijn de winnaars van het ĎWajong Kunstcongresí, dat vorig jaar voor de tweede maal is georganiseerd door UWV, in het KrŲller-MŁller Museum. De expositie wordt officieel geopend door Hans Dijkman, directeur HR van Philips Electronics Benelux en zal de komende drie maanden in Eindhoven te zien zijn. Daarna verhuist de expositie naar het hoofdkantoor van KPN in Den Haag.
dinsdag 17 april 2012
Zorgorganisaties, zorgprofessionals en cliŽntenraden in de gehandicaptenzorg kunnen vanaf nu hun succesvolle kwaliteitsverbeteringen nomineren voor de Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2012. De prijs, die dit jaar wordt uitgereikt door Platform VG en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), heeft tot doel om kwaliteitsverbeteringen in de gehandicaptenzorg te stimuleren. Tot 30 juni 2012 kunnen voorbeelden van een kwaliteitsverbetering worden ingestuurd.
dinsdag 17 april 2012
Televisiepresentatrice en actrice Annette Barlo gaat zich inzetten voor Fonds verstandelijk gehandicapten. Annette heeft een oudere broer met het syndroom van Down en voelt zich daardoor betrokken bij het werk van het Fonds. ďDit ambassadeurschap past precies bij mij en komt op het juiste moment. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen meedoen. Afhankelijk van hun eigen mogelijkheden en wensen natuurlijk. Het Fonds steunt landelijke projecten, maar ook vooral lokale en regionale activiteiten, dichtbij de mensen om wie het gaat. Dat spreekt me ontzettend aan.Ē
dinsdag 17 april 2012
Platform VG wil dat bij de aanbesteding van Valys het uitgangspunt is dat mensen met een mobiliteitsbeperking optimaal gebruik kunnen (blijven) maken van het bovenregionaal vervoer. De Tweede Kamercommissie voor VWS bespreekt donderdag 19 april de brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten over de nieuwe Europese aanbesteding Valys. Per 1 april 2013 moet Valys een nieuwe vervoerder hebben. Het budget voor Valys is voor komende jaren gefixeerd op circa 60 miljoen euro.
vrijdag 13 april 2012
Programma ĎAandacht voor iedereení organiseert 24 informatiebijeenkomsten over de overgang van de extramurale AWBZ-begeleiding naar de Wmo. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en leden van cliŽntenraden van AWBZ-instellingen.
donderdag 12 april 2012
Evenals afgelopen maanden organiseert Platform VG de komende maanden samen met en/of op uitnodiging van andere belangenorganisaties voorlichtingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, ouders en vertegenwoordigers en lokale/regionale belangenbehartigers (bijvoorbeeld leden van Wmo-raden, gehandicaptenplatforms enz.).
woensdag 11 april 2012
Platform VG heeft op 5 april schriftelijk gereageerd naar het ministerie van VWS over de nota over de Beginselenwet AWBZ-zorg. Deze nota verscheen naar aanleiding van eerdere reacties op het ingediende wetsontwerp Beginselenwet AWBZ-zorg. Ook daarop had Platform VG gereageerd.
woensdag 11 april 2012
Vorige week heeft Platform VG een nieuw deel in de serie Informatiemappen gepubliceerd: de Wet werken naar vermogen. De map is te downloaden via de website van Platform VG; op de homepage van de website staan alle verschenen mappen onder de banner Informatiemappen.
dinsdag 10 april 2012
Op 4 en 5 april debatteerde de Tweede Kamer over de decentralisatie van begeleiding en kortdurend verblijf naar de WMO. Het was een stevig debat. Er zijn veel moties en amendementen ingediend door zowel de oppositie- als coalitiepartijen. Er was veel aandacht voor het deel gehandicaptenzorg in de wetswijziging.
dinsdag 10 april 2012
Om zijn dienstverlening te verbeteren onderzoekt het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) of klanten er behoefte aan hebben, dat het CIZ buiten reguliere werktijden bereikbaar is. Het onderzoek wat loopt van 10 april t/m 6 juli spitst zich toe op het telefonisch contact op werkdagen met het CIZ buiten kantoortijd: van 08.00 Ė 08.30 uur en van 17.00 Ė 18.30 uur.
woensdag 4 april 2012
De Nationale Ombudsman heeft op 2 maart het rapport ĎGeen gehoor bij de IGZí aangeboden aan minister Schippers. Het is een uiterst kritisch rapport over de werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
dinsdag 3 april 2012
Op 10 april as. verschijnt deel 5 van de Fenomena serie. Daarmee is KLOS-TV, al 25 jaar hťt productiehuis dat films maakt voor mensen met een verstandelijke beperking, weer helemaal terug in beeld.
maandag 2 april 2012
Wat zijn uw rechten en plichten als benoemd familiementor, -curator of -bewindvoerder? Ervaart u de samenwerking met de (zorg) organisatie als moeizaam? Ondervindt u problemen in het omgaan met andere familieleden? Op 8 juni 2012 wordt er een informatiemiddag gehouden voor familiementoren, -bewindvoerders en curatoren.
maandag 2 april 2012
Onder de naam Juridisch Steunpunt Regelrecht zetten Platform VG en de CG-Raad vanaf 2 april gezamenlijk hun juridische dienstverlening voort. Stichting de Ombudsman voert - net als voorheen - de dienstverlening uit.
woensdag 28 maart 2012
Heeft u een goed idee waardoor mensen elkaar ontmoeten? En heeft die ontmoeting een positieve uitwerking op de gezondheid en het welzijn van mensen? Stuur uw idee dan in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. De prijs is een initiatief van ZonMw en VSBfonds. Insturen kan tot 18 april 2012 via www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl. De winnaar krijgt Ä 75.000 om zijn idee uit te voeren.
woensdag 28 maart 2012
Seksueel misbruik komt helaas voor, ook bij kinderen die in een instelling zijn geplaatst. Bij seksueel misbruik heeft een volwassene seksueel contact met een kind. De volwassene zet het kind onder druk of dwingt het kind. Ook seksueel contact van groepsgenoten tegen de wil van het kind is seksueel misbruik.
woensdag 28 maart 2012
Het platform Zorgzame Zorg organiseert op Europese Dag van de Rechten van de PatiŽnt een inspiratiemiddag over Zorgzame zorg (18 april). Zorgzame zorg is een gezamenlijk initiatief van zorgverzekeraar CZ en vijf Zorgbelangorganisaties. Het doel van Zorgzame zorg is het verbeteren van de kwaliteit van de relatie tussen zorgverlener en patiŽnt. Hierbij werken zowel zorgvrager, zorgverlener, wetenschap als zorgverzekeraar met elkaar samen om dit gezamenlijke doel te bereiken.
maandag 26 maart 2012
De Stichting Downsyndroom (SDS) heeft met verbazing kennisgenomen van het artikel van Thecla Rondhuis in de rubriek Opinie & Debat in de Volkskrant van 21 maart. Het artikel bevat twee feitelijke onjuistheden.
maandag 26 maart 2012
Op 21 maart, de internationale anti-discriminatiedag van de Verenigde Naties, hebben de Amsterdamse wethouder Andrťe van Es en een groep jonge ambtenaren laten zien wat diversiteit voor hen betekent. Hiermee werd het startschot gegeven van Diversity Day NL, een landelijke wedstrijd met een finale tijdens de Uitmarkt in Amsterdam. Jongeren kunnen laten zien wat diversiteit voor hen betekent met een act in vijf categorieŽn: dans; music&voice; rap&poetry; foto, film&animatie of theater&performance.
woensdag 21 maart 2012
Platform VG heeft een Informatiemap ontwikkeld over Extramurele begeleiding naar de Wmo. In deze map treft u feitelijke informatie, de standpunten van Platform VG en adviezen voor belangenbehartigers.
dinsdag 20 maart 2012
21 Maart is het Wereld Downsyndroom Dag. Deze dag is in 2006 in Nederland geÔntroduceerd. De Stichting Downsyndroom (SDS) en Platform VG zijn er trots op dat een Nederlands initiatief nu wereldwijd erkend is door de VN.
maandag 19 maart 2012
KansPlus/VraagRaak en het LSR kunnen terugkijken op een uiterst succesvol verlopen sysmposium. Het symposium vond op 14 maart plaats in Soesterberg.De belangstelling voor het onderwerp was bijzonder groot. Het onderwerp zorgplannen ťn medezeggenschap leeft in de verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicaptensector.
vrijdag 16 maart 2012
De wet Passend onderwijs is donderdag door de Tweede Kamer aangenomen. Ook de bezuiniging van 300 miljoen gaat door. Minister Bijsterveldt is nauwelijks tegemoet gekomen aan de bezwaren van de oppositie en heeft hun voorstellen grotendeels terzijde geschoven. Het wetsvoorstel werd gesteund door regeringspartijen VVD en CDA, gedoogpartner PVV en de SGP.
donderdag 15 maart 2012
De decentralisatie van begeleiding, vervoer en kortdurend verblijf naar gemeenten is een grote uitdaging voor het lokale bestuur. De transitie start 1 januari 2013 met de nieuwe aanvragen. Een jaar later zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen die begeleiding nodig hebben. Het jaar 2013 is een overgangsjaar voor bestaande cliŽnten van AWBZ-begeleiding.
donderdag 15 maart 2012
Op 10 maart in Utrecht vond de zeer geslaagde landelijke informatiedag Passend onderwijs plaats. Platform VG organiseerde deze samen met de BOSK, NVA, Balans en CG-Raad. Ruim 200 ouders, leerkrachten, ambulant begeleiders en geÔnteresseerden (waaronder Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier van het CDA), waren aanwezig.
woensdag 14 maart 2012
Wat komt er op ons af? is een nieuw project van Platform VG. Het doel is om direct betrokkenen en belangenbehartigers uitgebreid te informeren en kennis te delen over de vele komende veranderingen in zorg en onderwijs. Zoals decentralisatie van begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en de jeugdzorg naar de gemeente, de Wet werken naar vermogen en Passend onderwijs.
woensdag 14 maart 2012
Dinsdag 6 en donderdag 8 maart debatteerde de Tweede Kamer met minister Bijsterveldt over het wetsvoorstel Passend onderwijs. Platform VG staat net als vele anderen zeer kritisch tegenover het wetsvoorstel. Een van onze bezwaren is dat de samenwerkingsverbanden (van scholen) teveel de regie krijgen, en dat de positie van de ouders te zwak is en dat zij daardoor weinig inbreng hebben over het onderwijs voor hun kind.
dinsdag 13 maart 2012
Vrijdagmiddag 9 maart 2012 vond in het bijzijn van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner de lancering van het Beeldhorloge plaats. Het Beeldhorloge is speciaal ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met klokkijken en hulp kunnen gebruiken bij het zich oriŽnteren in de tijd. VGN-instelling Talant was betrokken bij de ontwikkeling van het Beeldhorloge.
dinsdag 13 maart 2012
Platform VG vindt het belangrijk dat de standpunten die het naar buiten brengt weloverwogen, deskundig en breed gedragen zijn. Daarom wil Platform VG meer met klankbordgroepen werken. Een klankbordgroep bestaat uit mensen die met ons meedenken en -praten over een bepaald onderwerp. Uiteraard altijd vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en vertegenwoordigers. Mensen met een beperking, ouders, medewerkers van cliënten/ouderorganisaties en andere betrokkenen kunnen zich voor deelname aanmelden.
zaterdag 10 maart 2012
De SER (Sociaal Economische Raad) heeft 390 reacties ontvangen naar aanleiding van de oproep van Alexander Rinnooy Kan aan burgers en organisaties om via de SER-website hun visie te geven op de toekomstbestendigheid van de zorg. Het gaat hierbij vooral om de betaalbaarheid van de zorg en de knelpunten op de arbeidsmarkt in deze sector. De consultatie is inmiddels gesloten.
vrijdag 9 maart 2012
Op 5 maart zijn staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en twintig ambtenaren van het ministerie in een hotel in Nijkerk gesprek gegaan met 100 mensen die gebruik maken van langdurige zorg. In een-op-een gesprekken vertelden zij over de ondersteuning die zij nodig hebben en hoe zij die organiseren, wat hun zorgen zijn en welke adviezen zij voor de regering hebben.
donderdag 8 maart 2012
Mensen met een IQ tussen 70 en 85 hebben behoefte aan ondersteuning om zich staande te houden in onze ingewikkelde samenleving. Wordt de ondersteuning geschrapt, zoals de regering wil dan zal een groot deel van deze groep kwetsbare burgers (op termijn) in problemen komen en een beroep doen op andere sectoren, zoals jeugdzorg of de ggz.
donderdag 8 maart 2012
Op 8 maart publiceerde SCP het rapport De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht. Mede op verzoek van het ministerie van VWS heeft het SCP ook analyses gemaakt van de invloed van het IQ van verstandelijk gehandicapten op de zorgindicatie.
donderdag 8 maart 2012
Ongeveer honderd cliŽnten hebben maandag hun persoonlijke verhaal aan staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) verteld. In een hotel in Nijkerk uitten zij hun zorgen en gaven hun adviezen.
woensdag 7 maart 2012
Gisteren heeft Balans mede namens Platform VG, de CG-Raad en de NVA het manifest instemmingsrecht ouders in het onderwijs overhandigd aan de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tijdens de staking van de onderwijsbonden tegen de bezuinigingen. Het manifest is ondertekend door meer dan tweeduizend mensen.
woensdag 7 maart 2012
De overheveling van begeleiding-AWBZ naar de Wmo geeft gemeenten een nog grotere verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers. Gemeenten hebben echter nog weinig ervaring met de nieuwe groep burgers die door deze decentralisatie onder de Wmo gaat vallen. Daarom gaan landelijke organisaties hun kennis inzetten voor gemeenten en lokale belangenorganisaties. De organisaties bundelen hun krachten in het Programma ĎAandacht voor iedereení.
dinsdag 6 maart 2012
Eind februari promoveerde medisch ethica Elisa Garcia Gonzalez aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar proefschrift ĎIn search of good motherhoodí bevat een aantal onderzoeken naar de morele afwegingen van aanstaande moeders bij de beslissing of zij al dan niet deelnemen aan prenatale screening. Een belangrijke bevinding is dat Downsyndroom op zichzelf door zwangere vrouwen in Nederland niet gezien wordt als een reden voor abortus, ook niet door degenen die wel laten screenen.
maandag 5 maart 2012
Het aantal jongeren tot 27 jaar met een Wajong-uitkering is in de eerste helft van 2011 verder toegenomen. Het aandeel volledig arbeidsongeschikten onder de jonge Wajongers is wel afgenomen. Ruim 80 procent van de Wajong-uitkeringen aan jongeren is verstrekt als gevolg van een psychische aandoening of gedragsstoornis.
donderdag 1 maart 2012
Volgende week wordt in de Tweede Kamer het Wetsvoorstel passend onderwijs besproken. Platform VG, CG-Raad en Balans hebben een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer geschreven waar zij hun zorgen uiten over dit wetsvoorstel.
donderdag 1 maart 2012
Zijn er binnen uw instelling de afgelopen twee jaar onderzoeken uitgevoerd of kennisproducten ontwikkeld die bijdragen aan verbetering van de zorgpraktijk en/of professionalisering? Kijk dan of ze in aanmerking komen voor de Gehandicaptenzorgprijs. Is dit het geval? Vul dan voor 16 mei 2012 het aanmeldformulier in. De winnaars ontvangen elk een geldprijs van Ä 10.000,- en een sculptuur.
dinsdag 28 februari 2012
Sinds 1 januari 2012 moeten cliŽnten een eigen bijdrage betalen voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Deze eigen bijdrage geldt voor behandeling en kan per individu variŽren van minimaal 100 tot 200 euro per jaar. Ook geldt de eigen bijdrage voor verblijf en dan kunnen de kosten oplopen tot circa 2000 euro per jaar.
donderdag 23 februari 2012
Staatssecretaris mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) heeft haar beleid bekendgemaakt om seksueel geweld tegen mensen met een beperking tegen te gaan. Het valt onder een brede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
donderdag 23 februari 2012
Landelijk Platform GGZ is een juridische procedure gestart, waarin de rechter gevraagd wordt een oordeel te geven of het gerechtvaardigd is om de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheid in te voeren. De uitspraak kan ook van belang zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.
donderdag 23 februari 2012
Medewerkers van de stichting ZML TWOG (Twente Oost-Gelderland) fietsen op tandems naar het binnenhof. Met deze actie willen zij een duidelijk signaal afgeven richting de Tweede Kamer: De bezuinigingen op Passend onderwijs zijn desastreus voor leerlingen in het Speciaal Onderwijs. Het starschot valt op 5 maart en het peloton zal op 6 maart op het Binnenhof finishen. Hiermee sluiten zij aan op de landelijke protestactie.
woensdag 22 februari 2012
De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil bij de decentralisatie van AWBZ-begeleiding vasthouden aan de afgesproken voorbereidingstijd: een jaar tussen het aanpassen van de Wmo en de invoering van de nieuwe taak voor de gemeente. Dit zei de vereniging in een overleg met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten op donderdag 16 februari.
woensdag 22 februari 2012
Special Olympics Nederland heeft de afgelopen week besloten het voorgenomen Bid op de organisatie van de Special Olympics 2019 niet door te zetten. Nu een Bid definitief indienen zou strategisch onverstandig en financieel onverantwoord zijn. Gekozen is voor een gefaseerd lange termijn programma waar het versterken van de maatschappelijke waarde en betekenis van sport door en voor verstandelijke gehandicapten de basis van vormt. Het organiseren van aansprekende evenementen voor deze doelgroep blijft zeer belangrijk.
dinsdag 21 februari 2012
Vanaf 1 januari vorig jaar is beroep op kortdurend verblijf alleen mogelijk voor mensen die door hun gedragsproblemen, beperking of aandoening, permanent toezicht nodig hebben, met actieve observatie op regelmatige en onregelmatige momenten.
dinsdag 21 februari 2012
Op 9 april start de 12e editie van de Jaarbeurs Utrecht Marathon. Er zal een echt Battle marathon gehouden worden. Naast deze marathon zijn er ook diverse andere afstanden. Zo wordt er speciaal voor mensen met een (verstandelijke) beperking een loop van 1 of 2 km georganiseerd (Abrona Run).
dinsdag 21 februari 2012
Begin maart bespreekt de Tweede Kamer de voorstellen van de regering om te komen tot een volledige herstructurering van de ondersteuning binnen het primair en het voortgezet onderwijs onder de naam ĎPassend onderwijsí. Ook de voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen op deze ondersteuning komt dan aan de orde. De BOSK heeft grote bezwaren bij deze voorstellen ťn is groot tegenstander van de bezuiniging. Zij heeft dat in het verleden al meermalen kenbaar gemaakt en doet dat in een laatste poging opnieuw, nu met een digitale demonstratie.
donderdag 16 februari 2012
Medewerkers in de sociale werkvoorziening gaan donderdag 22 maart in Den Haag actie voeren tegen het wetsvoorstel Werken naar vermogen (WMNV). De Tweede Kamer behandelt de WWNV eind april. Met nieuwe wet voegt het kabinet de sociale werkvoorziening, de bijstand en de Wajong samen. Het moet een bezuiniging van 1,8 miljard opleveren. Veel mensen die nu nog in de SW-bedrijven werkzaam zijn zouden aan de slag moeten bij reguliere werkgevers. Platform VG deelt de zorgen van de SW-bedrijven en de vakbonden dat veel mensen niet in het bedrijfsleven aan het werk kunnen gaan, maar in de bijstand terecht zullen komen. Ook de terugval van inkomen - van 75% naar 70% van het wettelijk minimum loon - is een punt van kritiek. Besprekingen van de bonden met staatssecretaris Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) zijn op niets uitgelopen.
woensdag 15 februari 2012
Zit u met vragen over uwpersoonsgebonden budget? Of overweegt u te gaan werken met een pgb? Of wilt u weten wat de ingrijpende maatregelen van het kabinet betekenen voor uw situatie? Dan kunt u bij Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, terecht voor een cursus of een bijeenkomst.
woensdag 15 februari 2012
Op 3 februari is het wetsvoorstel Werken naar vermogen naar de Tweede Kamer gestuurd. Platform VG krijgt van veel mensen de vraag of zij (of hun zoon/dochter) straks te maken krijgen met de Wet werken naar vermogen (WWNV) of onder de Wet Wajong vallen. Ook zijn er vragen over een eventuele herkeuring. In het kort komt het op het volgende neer. Wajong vanaf 2013 (eerste aanmelding)
woensdag 15 februari 2012
Bewoners van zorginstellingen met een laag inkomen hebben maandelijks te weinig vrij te besteden. Van Ä 290 zak- en kleedgeld moeten zij onder andere aanvullende ziektekosten, wassen van kleding, kapper en uitjes betalen. Het kost bewoners grote moeite om hun totale maandelijkse kosten te betalen, geld voor eens iets Ďextraís Ď is er meestal helemaal niet. Betaal de was voortaan uit de AWBZ of verhoog het zak- en kleedgeld, luidt het advies van LOC Zeggenschap in zorg. Platform VG ondersteunt het advies. Platform VG en CG-Raad hebben eerder al aangegeven dat het vrij besteedbaar inkomen van veel bewoners van zorginstellingen te laag is.
donderdag 9 februari 2012
"Als je thuis blijft dan word je eenzaam, dan blijf je altijd alleen.Ē Het NIVEL heeft een boekje uitgebracht door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Het boekje gaat over meedoen in de samenleving. Meedoen door werk, hobbyís of het ontmoeten van vrienden. Maar bijvoorbeeld ook door wonen in een wijk.
donderdag 9 februari 2012
Tot komende week woensdag hebben de Tweede Kamerleden de tijd om schriftelijke vragen over het wetsvoorstel WMO dat eind vorig jaar naar de Tweede Kamer is verzonden, bij de staatssecretaris in te leveren.
dinsdag 7 februari 2012
Waar Platform VG er lange tijd vanuit ging dat alle mensen die nu een Wajong-uitkering hebben opnieuw gekeurd zouden moeten worden, lijkt dit toch anders te liggen. Het wetsvoorstel Werken naar vermogen en de memorie van toelichting gaan ervanuit dat mensen die langer dan 4 jaar een Wajong-uitkering hebben, geen arbeidsvermogen hebben. Deze groep mensen hoeft niet te worden herkeurd. Deze groep behoudt het recht op een Wajong-uitkering (75 % van het wettelijk minimum loon).
dinsdag 7 februari 2012
Het kabinet heeft de SER (Sociaal Economische Raad) gevraagd te adviseren over de toekomstbestendigheid van de zorg. Het gaat over de betaalbaarheid van de zorg en het dreigende personeelstekort in deze sector.
woensdag 1 februari 2012
Vandaag is het Wetsvoorstel werken naar vermogen (Wwnv) in de ministerraad besproken. Voordat de behandeling in de Tweede Kamer begint, vragen de CG-Raad en Platform VG aandacht voor de talloze jongeren met een beperking die straks nergens meer aanspraak op kunnen maken. Niet op een uitkering en niet op begeleiding.
woensdag 1 februari 2012
Er zijn meer dan een miljard mensen in de wereld die een handicap hebben. Dat staat in het allereerste wereldrapport over beperkingen, opgesteld door de Who (Wereld gezondheidsorganisatie) en de Wereldbank. Mensen met beperkingen hebben een slechtere gezondheid, ze zijn lager opgeleid, hebben minder economische mogelijkheden en zijn gemiddeld armer dan mensen zonder handicaps.
woensdag 1 februari 2012
Stripverhalen zijn makkelijker te begrijpen dan verhalen met pictogrammen. Ze zijn ook leuker, waardoor het motiveert om te lezen. Dit blijkt uit onderzoek naar de meerwaarde van informatieoverdracht via stripverhalen aan mensen met een verstandelijke beperking.
woensdag 1 februari 2012
Mensen die zorg nodig hebben, kunnen ervoor kiezen om dit rechtstreeks van een instelling te ontvangen of om de zorg zelf te regelen met behulp van een pgb. Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, vindt het belangrijk dat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken tussen deze twee mogelijkheden en heeft hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld: de pgb-test.
dinsdag 31 januari 2012
Vijftigplussers met een verstandelijke beperking zijn eerder Ďoudí dan hun leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Hun kwetsbaarheid komt overeen met gezonde personen van vijftien jaar ouder.
dinsdag 31 januari 2012
Het is nog steeds onduidelijk op wat voor manier het kabinet de IQ-maatregel wil invullen. Vragen van D66 hierover aan staatssecretaris Veldhuijzen vanZanten (VWS) hebben niet tot nieuwe feiten geleid.
maandag 30 januari 2012
De Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) is een nieuwe regeling die 1 januari 2012 is ingegaan. Het kan gebeuren dat de zorg die het zorgkantoor regelt (zorg in natura) niet past bij de zorg die u nodig heeft en dat u ook geen persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen. Dan kunt u in sommige gevallen in 2012 geld krijgen uit de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg. U kunt met het geld zelf uw zorg inkopen, net als bij het pgb. U moet zelf bijhouden welke zorg u heeft gekocht en wat de kosten zijn. Deze administratie moet u aan uw zorgkantoor laten zien. Het zorgkantoor beslist of u recht heeft op VPZ.
donderdag 26 januari 2012
Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Zorg en Dwang (zie ook onze berichtgeving van 25 januari). Na een lang debat Ė van 18.30 tot circa middernacht Ė werd de vergadering gesloten. Staatssecretaris Velthuijzen van Zanten gaf aan meer tijd nodig te hebben om alle gestelde vragen te kunnen beantwoorden. Het vervolgdebat dat voor vandaag stond gepland, is daarom uitgesteld tot 1 februari. Het wetsvoorstel leidde gisteren tot veel discussie over ingewikkelde ethische knelpunten als zelfbeschikking en eigen regie, maar ook over praktische problemen zoals toetsing en controle.
donderdag 26 januari 2012
Platform VG organiseert samen met de BOSK, NVA, Balans en CG-Raad op 10 maart in Utrecht een informatiedag over Passend onderwijs. Deze dag is bedoeld voor ouders van leerlingen met een beperking.
woensdag 25 januari 2012
De Tweede Kamer debatteert 25 en 26 januari over het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Het gaat om de toepassing van dwang en onvrijwillige zorg bij mensen met een verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische stoornissen (meestal dementie). De nieuwe wet biedt mensen meer rechtsbescherming. Die bescherming geldt niet alleen in instellingen, maar bijvoorbeeld ook in kleinschalige woonvormen en thuis.
woensdag 25 januari 2012
Minister Schultz van Haegen heeft gisteren met de CG-Raad / Platform VG en met ervaringsdeskundigen een werkbezoek aan het spoor gebracht. De minister kon zo zelf ervaren waarom de OV-chipkaart voor veel mensen met een beperking onbruikbaar is en hoe het staat met de toegankelijkheid van het spoor. Ze gaf duidelijk aan dat daar snel iets aan moet gebeuren.
woensdag 25 januari 2012
Platform VG en VraagRaak nodigen u uit voor een werkbijeenkomst voor cliŽntenraden. Tijdens de bijeenkomst staan twee onderwerpen centraal: Zorgzwaartepakketten en Vrijwillige eigen betalingen.
maandag 23 januari 2012
Hoe hou je als werkgever Wajongers in dienst? En welke route volg je als Wajonger naar werk? Om daarop antwoord te geven heeft UWV WERKbedrijf de informatie op www.wajongwerkt.nl uitgebreid.
maandag 23 januari 2012
De website zorgzwaarte-pakket.nl is vernieuwd. U wordt geÔnformeerd over wat zorgzwaartepakketten zijn. En wat kunnen verschillende zorgaanbieders bieden voor een zorgzwaartepakket. Ook leest u er ervaringen die andere mensen met een zorgzwaartepakket hebben.
woensdag 18 januari 2012
Kenniscentrum Vilans heeft ruim vijftig alternatieven voor vrijheidsbeperking gebundeld. Het resultaat is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel bij het afbouwen van vrijheidsbeperking, zo stelt het kenniscentrum.
dinsdag 17 januari 2012
In 2006 volgde filmmaker Rob Hof artsen, patiŽntjes en hun ouders op de afdeling Neonatologie van het academisch ziekenhuis Maastricht. Op deze afdeling worden dagelijks zware en ingrijpende beslissingen genomen. Beslissingen over leven en dood van te vroeg geboren babyís. Het ziekenhuis vraagt de ouders vijf jaar na het kwetsbare begin terug te komen om te kijken hoe het nu met die kinderen gaat.
dinsdag 17 januari 2012
De Nationale Ombudsman en het TROS consumentenprogramma Radar hebben een meldpunt geopend voor klachten over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In de uitzending van maandagavond 16 januari liet Radar zien dat de Inspectie op veel punten steken laat vallen.
maandag 16 januari 2012
Volgend jaar staat Knoop in je zakdoek met 18 afleveringen in het teken van wensen. langgekoesterde wensen van mensen met een verstandelijke beperking. Presentator Johan Overdevest helpt de kandidaten om deze wensen in vervulling te laten gaan.
maandag 16 januari 2012
Op zondag 29 januari 2012 vindt de KPN Schaatsvriendendag! plaats op de ijsbaan FlevOnice in Biddinghuizen.
donderdag 12 januari 2012
Het onlangs failliete Zonnehuizen is overgenomen door zorgondernemer Loek Winter. Zonnehuizen is daarmee de eerste AWBZ-instelling die overgaat in private handen. Het is natuurlijk fijn dat de bewoners in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Maar of de wissel die met deze overname is omgezet in het belang is van cliŽnten van zorginstellingen is zeer de vraag.
donderdag 12 januari 2012
De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) bereiken vragen over de ingangsdatum van de decentralisatie van de Begeleiding van AWBZ naar Wmo.
donderdag 12 januari 2012
Ouders en hulpverleners van licht verstandelijk gehandicapten boden vanmiddag een witboek aan bij het ministerie van Volksgezondheid. Ze zijn tegen de afschaffing van de extra steun aan mensen met een IQ tussen 70 en 85.
woensdag 11 januari 2012
Begin december is de Beginselenwet AWBZ-zorg naar Tweede Kamer gestuurd. Later dit jaar zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandelen. Er is nog geen datum bekend.
vrijdag 6 januari 2012
Nederland wil graag de Special Olympics Wereld Spelen van 2019 organiseren. Om de internationale organisatie te overtuigen heeft Special Olympics Nederland een boekje samengesteld (bid-questionnaire). Hierin staat wat Nederland te bieden heeft om de spelen voor mensen met een verstandelijke beperking succesvol te organiseren.
dinsdag 3 januari 2012
Veilige en passende internettoegang voor mensen met een verstandelijke beperking: dat is de doelstelling van de Stichting in oprichting ´Theo is Online´. Voor te veel mensen met een verstandelijke beperking is anno 2012 de toegang tot internet beperkt of niet mogelijk, terwijl er al zoveel kansen en mogelijkheden zijn!
vrijdag 30 december 2011
De pgb-maatregelen van het kabinet gaan definitief door op 1 januari 2012. Het debat over het pgb op donderdag 22 december in de Tweede Kamer veranderde daar niets aan. Het pgb is grotendeels opgeheven en voor de huidige budgethouders zonder verblijfsindicatie stopt het pgb in 2014.
maandag 26 december 2011
In de week tussen kerst en oud-en-nieuw zendt de NOS een serie reportages uit over medewerkers van de LFB. De reportages zijn dagelijks tussen 15.30 en 18.30 uur te beluisteren op Radio 1.
donderdag 22 december 2011
Verstandelijk gehandicapten boven de 50 jaar zijn sneller oud dan mensen zonder beperking. Dat concludeert het Erasmus Medisch Centrum in een studie die woensdag is gepubliceerd.
donderdag 22 december 2011
Minister Schippers (Volksgezondheid) neemt een inkomensgrens op in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG). De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met deze maatregel die 250 mln. moet opleveren.
woensdag 21 december 2011
Met 7761 stemmen is ´Het was druk op het plein´ met zeer ruime meerderheid van stemmen op de eerste plaats geŽindigd. Dit maakt ´de demonstrant´ ook in Nederland tot persoon van het jaar.
woensdag 21 december 2011
Op 8 december won Lotje&co de Mercur voor Lancering van het jaar 2011. Lotje&co is het tijdschrift voor gezinnen met een zorgintensief kind. De prijs werd in ontvangst genomen op het Tijdschriftengala in Amsterdam en werden door de vakjury beloond met prachtige woorden.
woensdag 21 december 2011
SGP en D66 willen de bezuiniging op chronisch zieken en gehandicapten verzachten. Het kabinet wil de tegemoetkoming voor die groep voortaan laten afhangen van het inkomen.
woensdag 21 december 2011
In de zorg zijn de individuele ondersteuningsplannen van de cliŽnten het instrument om vraaggerich≠te zorg te realiseren. In maart 2009 is de officiŽle status van de zorgplannen in de Staatscourant gepubliceerd. Platform VG, VraagRaak-KansPlus, het LSR en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zijn doordrongen van de belangrijke plek die het ondersteuningsplan in de zorg en ondersteuning aan cliŽnten inneemt. Op 14 maart 2012 wordt er een symposium georganiseerd.
donderdag 15 december 2011
Donderdag 22 december 2011 debatteert de Tweede Kamer voor de laatste keer over de voorgestelde pgb-maatregelen van het kabinet. Uiteraard is het mogelijk om dit debat bij te wonen op de tribune! Het debat is gepland van 14.00 tot 17.00 uur. Waarschijnlijk is er diezelfde avond nog een voortgezet algemeen overleg (VAO). Dan kunnen Kamerleden moties indienen. Later die avond (of zelfs nacht) stemt de Tweede Kamer over de moties.
donderdag 15 december 2011
Er zijn steeds meer bedenkingen tegen het wetsvoorstel om de WWB (Wet werk en bijstand) aan te scherpen. FNV, LCR en CG-Raad hebben een ´perverse prikkel´ ontdekt rondom de arbeidsparticipatie van Wajongers. Wajongers vallen - als de wet wordt aangenomen, niet onder de huishoudtoets. Zodra ze gaan werken valt hun loon daar wel onder.
donderdag 15 december 2011
Vanaf januari 2012 gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ook van start met bezoeken in de gehandicaptenzorg door mystery guests. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zet mystery guests in om haar te ondersteunen in haar toezicht. Mystery guests zijn mensen die zich voordoen als gewone Ďklantení en niet zich zeggen dat zij voor een organisatie (in dit geval IGZ) onderzoek zoek.
donderdag 15 december 2011
Tijdens de demonstratie Stop de Stapeling demonstreerden duizenden mensen tegen de stapeling van maatregelen van dit kabinet waardoor mensen met een beperking en chronische zieken onevenredig hard worden getroffen. Door de maatregelen gaat hun koopkracht meer dan van de meeste andere mensen achteruit.
donderdag 15 december 2011
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft ĎAanspraak op AWBZ-zorgí gepubliceerd. Deze kwartaalrapportage geeft een overzicht van de totale aanspraak op AWBZ-zorg die door het CIZ is geÔndiceerd. De gegevens van Bureaus Jeugdzorg vallen dus buiten deze rapportage.
donderdag 15 december 2011
Hoe breng je als ervaringsdeskundige het perspectief van de patiŽnt of cliŽnt goed naar voren in een richtlijn, cliŽntenraad of advies voor wetenschappelijk onderzoek? Truus Teunissen ontwikkelde een praktisch hulpmiddel en houvast voor patiŽntvertegenwoordigers: de criteriawaaier.
maandag 12 december 2011
De demonstratie ´Het was druk op het plein´ is een van de twaalf genomineerde televisiefragmenten van de NOS voor het politieke moment van het jaar 2011. De gezamenlijke cliŽntenbeweging organiseerde de demonstratie tegen de afbraak van het persoonsgebonden budget. Duizenden mensen met en zonder beperking stonden op 23 juni het Plein in Den Haag. Een emotionele demonstratie waarin zij kabinet en Tweede Kamer opriepen om het persoonsgebonden budget te behouden voor mensen die hun AWBZ-zorg zelf willen regelen.
donderdag 8 december 2011
Prokkelen, prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Drie dagen in het jaar, in 2012 op 7, 8 en 9 juni, komen allerlei mensen in actie en gaan samen Prokkelen. Scholieren, studenten, politici, ondernemers, pr ofessionals uit de wereld van zorg, welzijn en sport, buurtbewoners, ouders, horecaondernemers, fondsmedewerkers, journalisten en tal van anderen hebben afgelopenjaren ervaren hoe verrijkend Prokkelen kan zijn. Een van de hoogtepunten is donderdag 7 juni, die is uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag.
donderdag 8 december 2011
De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft een toolkit (map met materialen) ontwikkeld waardoor huisartsen en hun praktijkmedewerkers beter en eerder laaggeletterdheid bij patiŽnten kunnen herkennen.
donderdag 1 december 2011
Met de Wet CliŽntenrechten zorg (Wcz) wil de overheid de rechten versterken van mensen die aangewezen zijn op langdurige zorg. Platform VG staat in principe positief tegenover het voorstel. Het betekent een grote verbetering voor de rechtspositie van betrokkenen ten opzichte van de huidige situatie. Platform VG noemt nog wel een aantal belangrijke verbeterpunten. Zo zou de Wcz ook moeten gelden voor de Wmo. De medezeggenschap en de bevoegdheden van cliŽntenraden zouden verder moeten worden uitgewerkt.
woensdag 30 november 2011
De minister van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft deze week het langverwachte wetsvoorstel voor Passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. De Raad van State die het wetsvoorstel bestudeerde, is zeer kritisch en vindt dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor goed onderwijs met deze wet niet kan waarmaken. Die verantwoordelijkheid rust op drie pijlers: een samenhangend onderwijsstelsel, goede kwaliteit van onderwijs en voldoende financiering. Wat de Raad van State aangeeft is ook waar Platform VG samen met de andere ouderorganisaties al tijden voor waarschuwt.
dinsdag 29 november 2011
Het kabinet wil de Wtcg (Wet tegemoetkoning chronisch zieken en gehandicapten) vanaf 2012 inkomensafhankelijk maken. Platform VG en andere cliŽntenorganisaties willen een beter en eenvoudiger systeem van compensatieregelingen dan nu is voorgesteld. Zij vragen daarom om uitstel van de invoering van de regeling met minimaal een jaar.
maandag 28 november 2011
Platform VG is bezorgd over de uitkomsten van het onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft uitgevoerd naar het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen bij mensen met een verstandelijke beperking. Nog steeds grijpen Nederlandse zorginstellingen te vaak naar vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals langdurige separatie, de Zweedse band en medicatie, en is de communicatie onder de maat. Ontoelaatbaar, vindt Platform VG. Het rapport van IGZ hierover verscheen maandag 28 november.
maandag 28 november 2011
Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken trekt 5 miljoen euro uit om gemeenten en hun sociale diensten te helpen bij het doorvoeren van strengere regels voor de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten.
woensdag 23 november 2011
Het gaat minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) nog niet snel genoeg met de aanstelling van rijksambtenaren die op eigen kracht niet zo gemakkelijk een baan vinden. De bedoeling is dat een op de 100 ambtenaren mensen zijn die bij een sociale werkplaats zouden kunnen werken of jonggehandicapt zijn. Donner zegt nog niet tevreden te zijn met de resultaten.
woensdag 23 november 2011
Gisteren heeft de Eerste Kamer de wetgeving over de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens vastgesteld. Nederland krijgt daarmee het langverwachte nationale mensenrechteninstituut. Dit College zal de rol van waakhond vervullen op het gebied van mensenrechten in Nederland. Alle taken van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) gaan bij wet over naar het College voor de Rechten van de Mens, dat in 2012 zijn deuren zal openen. De CGB treedt in de voorbereiding op als kwartiermaker.
woensdag 23 november 2011
Het kabinet zegt het onderwijs te sparen bij de bezuinigingen. Maar leerlingen die extra zorg nodig hebben op school worden extra hard getroffen. De bezuinigingen op passend onderwijs, het persoonsgebonden budget (pgb) en het leerlingenvervoer gaan ten koste van de kwaliteit van onderwijs aan zorgleerlingen.
vrijdag 18 november 2011
Platform VG vindt het belangrijk dat de standpunten die het naar buiten brengt weloverwogen, deskundig en breed gedragen zijn. Daarom wil Platform VG meer met klankbordgroepen werken. Een klankbordgroep bestaat uit mensen die met ons meedenken en -praten over een bepaald onderwerp. Uiteraard altijd vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en vertegenwoordigers. Mensen met een beperking, ouders, medewerkers van cliënten/ouderorganisaties en andere betrokkenen kunnen zich voor deelname aanmelden.
donderdag 17 november 2011
Platform VG is een enquÍte gestart over SW-bedrijven. Platform VG ontvangt namelijk zorgelijke verhalen over de manier waarop SW-bedrijven (sociale werkplaatsen) zich voorbereiden op de Wet werken naar vermogen en op de bezuinigingen.
woensdag 16 november 2011
Er is een gedragscode opgesteld voor medewerkers van zwembaden. Daarin is bepaald dat personeel de plicht heeft bezoekers te beschermen tegen onder meer machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Verder moet er altijd overleg met de ouders zijn als een medewerker ťťn-op-ťťn-contact met een kind heeft. Dat heeft het Nationaal Platform Zwembaden bekendgemaakt. De code wordt vandaag officieel gepresenteerd.
woensdag 16 november 2011
Staatsecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft besloten dat het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers gratis wordt. Platform VG heeft hiervoor gepleit. Voor vrijwilligersorganisaties waren de kosten namelijk een reden om geen VOG van vrijwilligers te vragen.
dinsdag 15 november 2011
In een gesprek tussen staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten en de Coalitie voor Inclusie is uitgebreid stil gestaan bij de verschillende manieren om de samenleving vanuit Inclusie te laten denken en handelen. Het verspreiden van goede praktijken is daarvoor behulpzaam en de Coalitie wil dat daarbij de uitgangspunten van het VN-verdrag het referentiekader blijven vormen.
maandag 14 november 2011
Het eerste Nederlandse onderzoek naar seksueel misbruik onder mensen met een verstandelijke beperking laat schokkende cijfers zien. Ruim 60% van de vrouwen en bijna 25% van de mannen heeft te maken met seksueel misbruik. Dat is veel meer dan onder de algemene bevolking.
maandag 14 november 2011
De Stichting Downsyndroom (SDS), aangesloten bij Platform VG, is heel blij met het besluit van de Verenigde Naties om 21 maart te erkennen als Wereld Downsyndroomdag. Dit is werkelijk groot, belangrijk nieuws. Het besluit betekent een krachtige ondersteuning voor het integratieproces van mensen met Downsyndroom in de samenleving en voor hun rechtspositie, met name in ontwikkelingslanden. Downsyndroom-organisaties wereldwijd noemen het VN-besluit een mijlpaal voor alle mensen met Downsyndroom.
donderdag 10 november 2011
Woensdag 9 november vond in de Tweede Kamer een voortgezet Algemeen Overleg over het persoonsgebonden budget (pgb) plaats. Voorafgaand aan dit debat ontving de Tweede Kamer de uitwerking van de nieuwe vergoedingsregeling die per 1 januari 2013 zou moeten ingaan.
woensdag 9 november 2011
We kondigden u zes netwerkbijeenkomsten aan over de op handen zijnde wijzigingen op lokaal en regionaal gebied. Gebleken is dat enkele van deze bijeenkomsten samenvallen met andere lokale activiteiten. Om die reden is besloten om een drietal bijeenkomsten over de feestdagen heen te tillen.
woensdag 9 november 2011
De helft van de mantelzorgers kampt met financiŽle problemen, en als het kabinet de bezuinigingsplannen doorzet, worden dit er alleen maar meer. Dat vreest de vereniging voor mantelzorgers, Mezzo. De organisatie pleit voor een speciaal beleid voor mantelzorgers en overhandigde dinsdag een petitie hierover aan het parlement.
woensdag 9 november 2011
Zondag 13 november 2011 is er bij COC Amsterdam, Rozenstraat 14 een landelijke bijeenkomst voor verstandelijk gehandicapten met homoseksuele gevoelens. Cafť Okť is de werkgroep van COC Amsterdam van en voor homoís en lesboís met een verstandelijke beperking, die iedere tweede zondag van de maand bijeen komen.
dinsdag 8 november 2011
Wouter Bos, voormalig minister van FinanciŽn, is gekozen tot nieuwe voorzitter van de BOSK, de vereniging van mensen met een motorische beperking. Wouter heeft een broer gehad met de motorische beperking spina bifida (open rug)en hij is momenteel adviseur zorg bij KPMG. Hoewel hij naar eigen zeggen geen ďpolitieke of financiŽle tovenaarĒ is, wil Wouter er als voorzitter hard aan trekken om de sociale en financiŽle positie van lichamelijk gehandicapten te verbeteren.
maandag 7 november 2011
De VVD wil het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg, compleet afschaffen. Volgens Tweede Kamerlid Tamara Venrooy zorgt het centrum voor onnodige bureaucratische rompslomp voor patiŽnten.
woensdag 2 november 2011
De cliŽnten- en patiŽntenorganisaties Platform VG, CG-Raad, NPCF, LPGGz, Mezzo, CSO en Per Saldo vragen zich af of de aanvullende verzekering voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft, nu het basispakket verkleind wordt. Komen de zaken die uit het basispakket worden gehaald straks terug in aanvullende verzekeringen? En belemmert het mensen om te veranderen van zorgverzekeraar omdat ze bang zijn niet geaccepteerd te worden?
dinsdag 1 november 2011
Volgende week Ė op 8, 9 en 10 november zal de Tweede Kamer de begrotingsvoorstellen van VWS bespreken. De gezamenlijke patiŽntenorganisaties CG-Raad, NPCF, platform GGZ en Platform VG hebben op 1 november een brief geschreven naar de Tweede Kamer om hun bezwaren tegen de voorstellen kenbaar te maken.
dinsdag 1 november 2011
De overschrijding van 900 miljoen euro bij het persoonsgebonden budget (pgb) die staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS voorzag voor 2015 valt lager uit. VWS gaat nu uit van een overschrijding van 700 miljoen euro. Dit is gebaseerd op cijfers tot en met afgelopen zomer die laten zien dat er, wellicht door alle ophef, minder vraag is naar het pgb waarmee mensen zorg op maat kunnen regelen.
dinsdag 1 november 2011
Op 25 oktober heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) met CG-Raad, en diverse ouderorganisaties overlegd over de invoering van Passend onderwijs. Platform VG kon helaas op het laatste moment niet aanwezig zijn bij dit overleg, maar deelt de zorgen over de komende bezuiniging, net als veel inhoudelijke kritiekpunten en aangedragen verbeteringen.
dinsdag 1 november 2011
Zorgvoorelkaar.com is een nieuwe website. Het is een digitale marktplaats voor vraag en aanbod van vrijwillige hulp en professionele zorg voor ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. Zorgvragers, vrijwilligers en zorgaanbieders kunnen elkaar daar voortaan gemakkelijker vinden. Vanaf 2012 moet de website landelijk een bemiddelende rol kunnen spelen, nu is het nog beperkt tot een aantal gemeenten. Mezzo en Actiz ondersteunen Zorgvoorelkaar.
maandag 31 oktober 2011
Wat staat er de komende twee jaar op de (lokale en regionale) agenda? Platform VG vindt het belangrijk dat u goed bent geÔnformeerd over de op handen zijnde wijzigingen. Daarom heeft Platform VG aan Programma VCP gevraagd om te ondersteunen bij het organiseren van zes netwerkbijeenkomsten waar u informatie krijgt en uw ervaringen kunt delen met andere belangenbehartigers.
maandag 31 oktober 2011
Van 2 tot en met 11 november is de fototentoonstelling ´Bijzondere werknemers´ te zien in de Tweede Kamer. De tentoonstelling vertelt het persoonlijke levensverhaal van werknemers uit de sociale werkvoorziening. Over de stappen die zij hebben moeten overwinnen om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven.
maandag 31 oktober 2011
Moleculair neurobioloog Nael Nadif Kasri (UMC St Radboud) heeft ontdekt hoe veranderingen in een eiwit ernstige verstandelijke beperkingen veroorzaken. De ontdekking is belangrijk om syndromen zoals het fragiele X-syndroom beter te begrijpen en om therapieŽn te kunnen ontwikkelen.
dinsdag 25 oktober 2011
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil dat zorgverleners het vastleggen en uitwisselen (delen) van medische gegevens van patiŽnten verbeteren. Alle disciplines (veldpartijen) binnen de zorg moeten hieraan meewerken. Platform VG is het eens met de conclusies uit het rapport ´De Staat van de gezondheidszorg´ dat gisteren door de IGZ werd gepresenteerd. Platform VG wijst erop dat het rond de zorg van mensen met een verstandelijke beperking van groot belang is dat informatie wordt uitgewisseld.
maandag 24 oktober 2011
Het CAK heeft onlangs de brieven verstuurd naar mensen die over het jaar 2010 een Wtcg-uitkering zullen ontvangen. Volgens verschillende media zijn er mensen die wel tot de doelgroep behoren maar niks krijgen maar ook mensen die onterecht geld krijgen. De criteria voor de Wtcg zijn dit jaar al wel verder verbeterd, maar blijkbaar nog niet voldoende. Platform VG wil daarom, net als de CG-Raad, dat de regeling verder wordt verbeterd. Beide belangenorganisaties benadrukken overigens dat het merendeel van het geld wťl bij de juiste mensen terechtkomt.
maandag 24 oktober 2011
Vorige week was de week van de We Care Foundation. De stichting die zich inzet voor gastvrijheid voor mensen waar dit niet vanzelfsprekend is. Zodat ook zij de kans krijgen om hun gastvrijheid te tonen en te professionaliseren.
maandag 24 oktober 2011
De Dutch Career Cup is een landelijk voetbalprogramma dat bijdraagt aan de re-integratie van Wajongers. Binnen dit programma zetten voetbalclubs hun faciliteiten en contacten in om werkzoekenden aan een baan te helpen. Het programma is een vervolg op het project Niemand Buitenspel, dat zijn oorsprong kent in Heerenveen, waar CWI, voetbalclub en gemeente in samenwerking met Stichting Meer dan Voetbal een eerste pilot hebben ontwikkeld.
donderdag 20 oktober 2011
Met een zaak die goed bereikbaar is en een product dat iedereen zonder problemen kan gebruiken, bedien je meer klanten. Dat levert extra winst op! De verbeterde website www.AllesToegankelijk.nl helpt ondernemers hun producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking (15% van de samenleving). De nieuwe website toont meer tips, checklists en praktische voorbeelden van en voor ondernemers.
dinsdag 18 oktober 2011
Begin november zal het kabinet de wetswijziging van de Wmo presenteren. Wetswijziging is nodig om de begeleiding van de AWBZ naar de Wmo te kunnen overhevelen.
dinsdag 18 oktober 2011
Vanaf 3 november kunnen reizigers in bus, tram, metro en trein alleen nog met de OV-chipkaart betalen. Studie toont echter aan dat de OV-chipkaart voor veel mensen met beperkingen onbruikbaar is en dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Zolang de aanpasingen niet zijn gemaakt, wil de Christenunie (vanaf 3 november) een tijdelijke regeling voor mensen met beperkingen.
dinsdag 18 oktober 2011
´s Heeren Loo, regio Apeldoorn, is verkozen tot Sportiefste Zorginstelling 2011 van Nederland. De zorginstelling mag daarom een Cruyff Court in de buurt laten aanleggen.
vrijdag 14 oktober 2011
De tegemoetkoming die chronisch zieken en gehandicapten krijgen voor de extra kosten die zij maken, wordt vanaf 2012 inkomensafhankelijk. De ministerraad heeft ingestemd met aanpassing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
donderdag 13 oktober 2011
Als de plannen van het kabinet doorgaan zal het kilometerbudget van Valys in 2012 nog maar 450 kilometer zijn. Nu is dat 750 kilometer. Platform VG is tegen de maatregel. De mobiliteit van mensen met een beperking wordt hierdoor ernstig belemmerd.
donderdag 6 oktober 2011
Per 1 juni 2012 is Willem de Gooyer de nieuwe voorzitter van Platform VG. Willem de Gooyer neemt het voorzitterschap over van Jaap Zwitser die eind juni 2011 is afgetreden. Platform VG is de koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers.
donderdag 6 oktober 2011
De Wajong-uitgaven zijn in 2010 minder snel gegroeid dan in het jaar ervoor. De uitgaven namen met 6,1 procent toe terwijl een jaar eerder nog sprake was van een stijging van 10,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind 2010 ontvingen ruim 205.000 mensen een Wajong- uitkering. De nieuwe Wajong (sinds 2010 van kracht) stelt strengere eisen aan het recht op een uitkering. Nieuwe Wajongers ontvangen vaker een gedeeltelijke Wajong-uitkering in plaats van een volledige uitkering.
woensdag 5 oktober 2011
Vilans en Skipr organiseerden op 28 september een live programma over mensen met een verstandelijke beperking die soms letterlijk aan banden worden gelegd. Een compilatie van deze uitzending, aangevuld met extra interviews, is nu te bekijken.
woensdag 5 oktober 2011
De participatie van mensen met een beperking en ouderen aan de samenleving sinds 2006 niet toegenomen. Dat blijkt uit de Participatiemonitor van onderzoeksbureau NIVEL. De Participatiemonitor laat ook zien dat mensen met een beperking en ouderen wel graag meer zouden willen deelnemen aan de samenleving. Van de mensen onder de veertig jaar bijvoorbeeld geeft 37 procent aan meer betaald werk te willen doen. Dit vraagt volgens het NIVEL om aanpassingen, zoals werk dicht bij huis, flexibele werktijden, aanpassingen op de werkplek.
woensdag 5 oktober 2011
CliŽntenondersteuning is voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verwanten erg belangrijk. Dat benadrukte de Tweede Kamer tijdens het debat op 29 september met staatssecretaris Velthuizen van Zanten (VWS) over de komende veranderingen in de Wmo en de cliŽntenondersteuning. De Tweede Kamer wil waarborgen dat bij de overheveling van het budget de cliŽntenondersteuning niet verloren gaat. Als in 2015 het budget van MEE wordt overgeheveld naar de gemeenten, moeten gemeenten de plicht hebben om cliŽnten met een hulpvraag deskundig te (laten) ondersteunen, vindt de Tweede Kamer.
woensdag 5 oktober 2011
De Centrale Raad van Beroep heeft recent drie uitspraken gedaan die duidelijk maken dat begeleiding voor het ontmoeten van mensen en het aangaan van sociale verbanden valt onder de compensatieplicht van de Wmo. Een gemeente kan een aanvraag voor een dergelijke voorziening niet zomaar afwijzen. Deze uitspraken zijn belangrijk: bij de overheveling van de AWBZ naar de Wmo zullen gemeenten met deze uitspraken rekening moeten houden.
maandag 3 oktober 2011
Zaterdag 1 oktober begint de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid. Tijdens de Week vragen overal in het land mensen met beperkingen aandacht voor toegankelijkheid. Onder het motto ´Naar buiten!´ letten zij dit jaar extra op de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Hoe toegankelijk zijn straat en steeg, park en plein, strand en bos?
donderdag 29 september 2011
donderdag 29 september 2011
Op woensdag 12 oktober 2011 vindt in Tiel een thema-avond plaats over veiligheid. Onderwerpen die deze avond aan de orde komen zijn: Hoe kun je veilig internetten? Wat zijn de gevaren van alcohol en drugs? Hoe herken je ďLoverboysĒ en hoe bescherm je je daartegen? Deze avond is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar met een beperking en voor de ouders/verzorgers van deze jongeren.
woensdag 28 september 2011
Online hulp verbetert de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvg). Zo kunnen zij online op elk moment van de dag een beroep doen op hulp. Een snel contact tussen cliŽnt en hulpverlener kan voorkomen dat problemen erger worden en zwaardere hulp nodig is. Tegelijkertijd zorgen de mogelijkheden van online hulp voor meer zelfredzaamheid van cliŽnten. Voldoende redenen om een digitale hulpomgeving te realiseren, vinden vier hulporganisaties in Noord- en Oost-Nederland: Ambiq, Driever´s Dale, MEE Friesland en Tjallingahiem. Zij werken samen in een in meer dan ťťn opzicht bijzonder project.
woensdag 28 september 2011
Rapport naar aanleiding van de inventarisatie die de VGN gedaan heeft onder haar leden om een beeld te verkrijgen van de wijze waarop de cliŽntenvertrouwenspersoon (CVP) binnen de gehandicaptenzorg gepositioneerd is.
maandag 26 september 2011
donderdag 22 september 2011
Een veranderende zorgvraag kan aanleiding zijn om bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een aanvraag in te dienen voor uitbreiding van zorg. Als dat nodig is geeft het CIZ een indicatie voor verblijf in een zorginstelling, een zogenaamde Ďindicatie verblijfí. Met een indicatie verblijf kunnen mensen kiezen waar zij die zorg ontvangen. Zij kunnen naar een zorginstelling verhuizen of thuis zorg krijgen. Bij zorg thuis bestaat de keuze uit het gebruik maken van de diensten van een zorginstelling voor verpleging en verzorging (dit heet Volledig Pakket Thuis, oftewel VPT), of het zelf inkopen van de zorg met een Persoonsgebonden Budget (PGB).
donderdag 22 september 2011
VCP en Platform VG presenteren de handreiking ´Samen aan de slag´. In deze handreiking staan concrete suggesties hoe mensen met verstandelijke beperkingen betrokken kunnen worden bij toegankelijkheidsbeleid.
woensdag 21 september 2011
Duizenden mensen met een (verstandelijke) beperking en chronisch zieken trokken op 19 september naar het Malieveld in Den Haag om hun stem te verheffen tegen de vele slechte kabinetsmaatregelen die hen treffen. Op ludieke wijze lieten zij zien dat zij het niet eens zijn met het kabinet.
dinsdag 20 september 2011
Maandag 19 september heeft Platform VG in Den Haag gedemonstreerd tegen de stapeling van bezuinigingen die mensen met beperkingen en chronische ziekten hard treffen. Maandagochtend vroeg werden de laatste voorbereidingen op kantoor getroffen samen met de medewerkers van de LFB. Reporter Joris van de Kerkhof van Radio 1 journaal was erbij en maakte een mooie reportage.
zondag 18 september 2011
De gezamenlijke cliŽntenorganisaties Platform VG, landelijk platform GGZ, CG-Raad en NPCF zijn ontevreden over de voorstellen in de Miljoenennota 2012. De cliŽntenbeweging maakt zich ernstig zorgen over de stapeling van maatregelen voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte en ook ouderen.
vrijdag 16 september 2011
De toezegging van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) dat pgb-houders de zorg behouden die ze nu hebben, kan zij toch niet waarmaken. Dat bleek donderdag tijdens het debat in de Tweede Kamer. De oppositie was boos, maar desondanks werd een motie tegen staatssecretaris verworpen.
donderdag 15 september 2011
De minister van OCW bereidt een nieuwe wet voor: de Wet op het passend onderwijs. De schoolbesturen krijgen met deze wet vanaf 2012 de plicht om elke aangemelde leerling een ´passend onderwijsarrangement´ te bieden. Voor kinderen die een speciaal onderwijsaanbod nodig hebben, hoeft dat niet te gebeuren op de school waar het kind is aangemeld. Het kan ook op een school waarmee wordt samengewerkt. Instemming van de ouders is daarbij niet nodig, heeft de minister laten weten.
maandag 12 september 2011
In Den Haag sprak afgelopen vrijdag, 9 september, staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten zo´n 80 cliŽnten, over de zogeheten persoonsgebonden budgetten. Het kabinet wil hierop honderden miljoenen euro´s besparen.
donderdag 8 september 2011
Het kabinet krijgt te maken met een forse tegenvaller. Als mensen hun persoonsgebonden budget kwijt raken en zorg via de zorginstellingen ontvangen (zorg in natura´, oftewel ZIN) levert dat geen bezuiniging op. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau. Het bevestigt hetgeen de cliŽntenorganisaties altijd al hebben gezegd: zorg die mensen zelf via hun PGB inkopen is goedkoper dan zorg die zorginstellingen kunnen leveren. Platform VG wil dat het kabinet inzet op een solide pgb-regeling waarin keuzevrijheid en eigen regie het uitgangspunt vormen.
dinsdag 6 september 2011
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten trekt 852 miljoen euro per jaar extra uit voor de langdurige zorg door zorginstellingen. Maandag tekenden de brancheorganisaties en beroepsverenigingen* met VWS een overeenkomst over de verdeling van het bedrag. Een derde van het bedrag (zo´n 280 miljoen) is bestemd voor de gehandicaptenzorg. De regeling gaat per 1 janauri 2012 in.
woensdag 31 augustus 2011
Het kabinet wil snijden in de Wtcg-vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten die veel geld kwijt zijn aan medicijnen en specialisten. De Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten kent afhankelijk van de leeftijd tegemoetkomingen tussen 153 en 510 euro. Het kabinetsplan is voortijdig uitgelekt. De oppositie heeft geschokt gereageerd.
dinsdag 23 augustus 2011
In de gehandicaptenzorg is een nieuw verbeterprogramma van start gegaan. CBO/TNO, VGN, Vilans en verschillende andere partners organiseren voor de sector onder andere leernetwerken, werkplaatsen, bijeenkomsten en andere activiteiten.
woensdag 17 augustus 2011
Het eisenpakket voor het keurmerk voor pgb-bureaus is onlangs definitief vastgesteld. Vanaf dit moment is het mogelijk voor pgb-bureaus om het keurmerk aan te vragen bij het Keurmerkinstituut.
donderdag 11 augustus 2011
Veel mensen zullen de komende jaren hun pgb kwijtraken als het aan dit kabinet ligt. Per Saldo en de CG-Raad zijn een enquÍte begonnen onder pgb-houders om de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Doe hieraan mee, en laat de Haagse politiek weten wat de ingreep in het pgb voor u gaat betekenen! U kunt de enquÍte tot 17 augustus invullen.
donderdag 11 augustus 2011
Er blijft onduidelijkheid bestaan over de verwachte groei van het persoonsgebonden budget (pgb). Tussen de berekeningen van het ministerie vanb VWS en belangenorganisatie Per Saldo zit een verschil van 26.000 mensen. VWS gaat uit van 156.000 mensen met een pgb eind 2011, Per Saldo van 130.000 mensen.
woensdag 10 augustus 2011
Platform VG roept iedereen op om op 19 september naar Den Haag te komen om te protesteren tegen het kabinetsbeleid. Belangenorganisaties, waaronder Platform VG, en vakbonden organiseren de actie. Door het kabinetsbeleid worden mensen met een beperking en/of chronische ziekte onevenredig hard getroffen. De opeenstapeling van (bezuinigings-)maatregelen maakt het voor velen van deze groep mensen onmogelijk om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Met het protest willen we het kabinet en de Tweede Kamer ervan overtuigen dat het anders kan en moet.
maandag 1 augustus 2011
Vanaf 1 augustus is Angelique van Dam interim-directeur bij de CG-Raad. Angelique van Dam, 46 jaar, heeft ruime ervaring en heeft in verschillende functies, o.a. als directeur, bij diverse lidorganisaties van de CG-Raad gewerkt. Sinds 1 mei is zij werkzaam als interim-programmadirecteur bij de CG-Raad.
dinsdag 26 juli 2011
Is de zorg onnodig duur? Kan de zorg goedkoper en zo ja, hoe? De Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie (NPCF) is benieuwd naar uw ervaring en mening. Daarom start de NPCF vandaag de meldactie ĎZuinig met Zorgí om zo in beeld te brengen in hoeverre mensen ervaringen hebben met ondoelmatige zorg. Misschien heeft u wel eens onnodige medicijnen of hulpmiddelen gekregen of moest u onnodig vaak terugkomen bij een arts of zijn er wel eens overbodige fotoís gemaakt.
donderdag 14 juli 2011
De indicatiestelling door het CIZ is de toegangspoort om (langdurige) zorg te kunnen ontvangen. Omdat het CIZ de kwaliteit van de indicatiestelling serieus neemt, wil het aan de hand van een vragenlijst de ervaringen meten van mensen die voor hun indicatie te maken hebben (gehad) met het CIZ. Die vragenlijst moet uiteraard aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Het CIZ wil daarom eerst uitgebreid met mensen met een beperking en/of hun vertegenwoordigers spreken over hun ervaringen met de indicatiestelling.
donderdag 14 juli 2011
Voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) durft het hardop te zeggen: dagbesteding en begeleiding via de Wmo zullen beter zijn dan nu via de AWBZ. Gemeenten kunnen veel beter maatwerk leveren omdat ze dichtbij de burger staan. Jorritsma (tevens burgemeester van Almere) doet haar uitspraken in het julinummer van Markant.
donderdag 14 juli 2011
Mensen met een verstandelijke beperking gaan minder vaak naar de huisarts dan verwacht. Zij hebben vaak zelf niet door dat een bezoek nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel (instituut dat onderzoek doet naar de gezondheidszorg).
donderdag 14 juli 2011
De Algemene Rekenkamer verkent of en hoe administratieve lasten een hindernis zijn voor ondernemers die Wajongers in dienst willen nemen.
donderdag 14 juli 2011
Het Reizigersoverleg Brabant heeft samen met Amarant een informatie informatiefilm gemaakt over de OVĖChipkaart voor mensen met een verstandelijke beperking. De film vertelt in beelden en met tekst hoe je een OV-chipkaart koopt, hoe je de OV-chipkaart kan opladen en hoe je ermee reist in de trein en in de bus en tram.
donderdag 14 juli 2011
Twintig gemeenten klagen de Staat aan, omdat zij vinden dat een bezuiniging van ruim 150 miljoen euro op de sociale werkvoorziening (WSW) teruggedraaid moet worden.
donderdag 14 juli 2011
Alle arbeidsregio´s krijgen de komende twee jaar een Werkschool. Het kabinet heeft daar onlangs het groene licht voor gegeven. Via de Werkschool moeten jongeren die nu moeilijk aan de slag komen naar een baan geleid worden. Nieuw daarbij is dat ook de werkgevers nauw bij het project betrokken zijn. In september gaat de eerste Werkschool van start in Eindhoven.
woensdag 13 juli 2011
Organisaties van mensen met een chronische aandoening en/of met een beperking (lichamelijk, verstandelijk of psychiatrisch) - kortweg aangeduid als de PG-organisaties - vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Zij geven informatie en voorlichting aan een breed publiek over de aandoening waar zij verstand van hebben en over de behandelmogelijkheden. De PG organisaties zijn trots om u te laten zien wat er zoal wordt gedaan en bereikt door hun organisaties.
woensdag 13 juli 2011
Voor mensen met een visuele beperking is een speciaal OV-chipkaart reisproduct ontwikkeld, het zogenaamde Viziris abonnement* . Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten zij beschikken over een begeleiderskaart B.
woensdag 13 juli 2011
Een collectieve belangenbehartiger behartigt de belangen van zijn achterban, bijvoorbeeld mensen met een beperking of chronische ziekte. Maar wat heeft hij of zij nodig om deze bijzondere en soms zware taak goed uit te kunnen voeren? En waar moet een belangen- of cliŽntenorganisatie op letten als deze nieuwe belangenbehartigers wil werven en vasthouden?
woensdag 13 juli 2011
Over de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is een aantal voorlichtingsmiddelen verschenen. De tegemoetkoming wordt in het najaar van 2011 voor de tweede maal uitgekeerd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Mensen hoeven hier zelf niets voor te doen. Wie aan de voorwaarden voor de Wtcg voldoet, ontvangt de tegemoetkoming automatisch op zijn of haar bankrekening. De voorwaarden om een Wtcg tegemoetkoming te ontvangen zijn in 2011 veranderd. Dat kan gevolgen hebben voor iemands recht op een tegemoetkoming. Het bijgevoegde voorlichtingsmateriaal biedt hier meer informatie over.
maandag 11 juli 2011
PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SGP gaan het Centraal Planbureau (CPB) vragen de effecten van het kabinetsplan voor het persoonsgebonden budget (Pgb) door te rekenen. De brief naar het CPB is inmiddels verzonden.
maandag 11 juli 2011
Gemeenten die werk maken van de hervorming van de sociale werkplaatsen, kunnen rekenen op steun van het Rijk als zij geld tekort komen. Het kabinet kort 100 miljoen op de gemeenten, maar wil dat bedrag toch inzetten als ze in de problemen komen.
dinsdag 5 juli 2011
Er start een grootschalig onderzoek in Nederland naar de omvang en aard van seksueel misbruik onder kinderen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek moet een beeld geven van slachtoffers, plegers en de omstandigheden waarin het misbruik plaatsvond. Ook moet het aanbevelingen opleveren om seksueel misbruik binnen de jeugdzorg verder te beperken.
dinsdag 28 juni 2011
Aanstaande donderdag (30 juni) vindt de afronding van het algemeen overleg over de Programmabrief langdurige zorg plaats. In de aanloop naar deze afronding geven elf landelijke organisaties aan dat zij het pgb als ultieme vorm van eigen regie te zien.
dinsdag 28 juni 2011
Met verbijstering heeft Platform de brief ĎBundel je kracht, samen sterkí van de Minister en Staatsecretaris van VWS van 25 mei jl. gelezen. Volgens de brief zijn PGO-organisaties van blijvende maatschappelijke waarde, maar de diep ingrijpende bezuinigingen spreken deze uitspraak tegen. Met het voorgestelde budget per organisatie is het vervullen van de maatschappelijke functies voor onze bij Platform VG aangesloten organisaties niet of nauwelijks meer mogelijk. Platform VG heeft een brief geschreven als reactie op de brief ´Bundel je kracht, samen sterk´.
dinsdag 28 juni 2011
Platform VG is geschrokken van het plotseling overlijden van Ronald Mingels. In Ronald verliezen we een betrokken en integer samenwerkingspartner.
dinsdag 28 juni 2011
donderdag 23 juni 2011
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de ingrepen in de persoonsgebonden budgetten. Het kabinet wil dat voortaan veel minder mensen een pgb krijgen, omdat de regeling anders onbetaalbaar wordt.
donderdag 23 juni 2011
Staatssecretaris Velthuijzen van Zanten (VWS) wil dat gemeenten de verantwoordelijkheid voor cliŽntondersteuning krijgen inclusief de volledige zeggenschap over het budget hiervoor . Er zouden dan geen separate (aparte) organisaties meer voor het bieden van cliŽntondersteuning meer nodig zijn. Concreet betekent dit dat de MEE-organisaties op termijn zouden komen te verdwijnen. Platform VG maakt zich zorgen en vraagt zich af gemeenten wel voldoende expertise hebben om deze rol goed op te pakken. Garanties voor goede - en onafhankelijke - lokale cliŽntondersteuning zijn absoluut noodzakelijk, aldus Platform VG.
woensdag 22 juni 2011
Bent u als gemeente, instelling, cliŽnten- of Wmo-raad geÔnteresseerd in de ontwikkelingen in het sociale domein? Of wilt u meer weten over het nieuwe samenspel tussen burgers/cliŽnten, gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties dat daarbij nodig is? Kom dan op 27 september 2011 naar het congres CliŽntenparticipatie 2.0! in Utrecht.
woensdag 22 juni 2011
Dinsdag 21 juni is in de Tweede Kamer een motie van het CDA (Sabine Uitslag) aangenomen over de LFB. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal met de LFB in gesprek gaan over de inbedding en continuÔteit van de belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking.
dinsdag 21 juni 2011
De LFB, belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking wordt wegbezuinigd door het ministerie van VWS. Als protest hiertegen biedt de LFB de Tweede Kamer vanmiddag om 13.45 uur een petitie aan.
maandag 20 juni 2011
donderdag 16 juni 2011
Donderdag 16 juni wordt een belangrijke dag, dan vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek en een bijzondere procedure plaats over de aangekondigde bezuinigingen op de langdurige zorg en de cliŽntenbeweging. De ChristenUnie lanceert die dag om 13.00 uur op Plein de actie ´Rutte, take care!´
woensdag 15 juni 2011
In 2011 wordt voor de eerste keer de Jenneke van Veen Verbeterprijs uitgereikt. Deze prijs is een jaarlijkse prijs ter stimulering van kwaliteitsverbeteringen in de sector verpleging, verzorging en zorg thuis (VVT) en in de gehandicaptenzorg. In 2011 gaat de prijs naar een instelling in de ouderenzorg en in 2012 naar een instelling in de gehandicaptenzorg. Tot 15 september kunnen kandidaten in de VVT-sector zich aanmelden.
donderdag 9 juni 2011
Donderdag 9 juni starten de acties van de gezamenlijke cliŽntenorganisaties tegen het huidige kabinetsbeleid waar het gaat om de cumulatie van maatregelen die mensen met een beperking treffen zoals, afschaffing van PGB voor hele grote groep budgethouders, overheveling begeleiding naar de Wmo en daarmee gepaarde budgetkorting, beleidsvrijheid van gemeenten, gevolgen voor wajongers van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen enz. Platform VG roept zoveel mogelijk mensen op om mee te doen aan de acties.
donderdag 9 juni 2011
Vanavond is het spoeddebat over de opeenstapeling van maatregelen die de zwaksten van de samenleving treffen wanneer het huidige regeer- en gedoogakkoord volledig wordt uitgevoerd. Platform VG maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van deze maatregelen voor haar achterban.
woensdag 8 juni 2011
Gemeenten hebben woensdag niet ingestemd met het hele bestuursakkoord. Het omstreden onderdeel over de sociale werkvoorziening werd afgewezen. Volgens minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken zijn nu alle gemaakte afspraken uit het akkoord van de baan. ĎNiet helemaal is helemaal niet.í
dinsdag 7 juni 2011
Voorkom afschaffen pgb voor 117.000 ťn nieuwe budgethouders. Het pgb in de AWBZ dreigt voor 90% verloren te gaan. Daarmee verliezen mensen met een beperking de regie over hun eigen leven. De plannen van het kabinet brengen hen terug naar afhankelijkheid en bevoogding. Daarnaast veroorzaakt dit een fors verlies van innovatieve vormen van zorg.
dinsdag 7 juni 2011
Donderdag 9 juni start Per Saldo de acties tegen de afschaffing van het pgb tijdens het spoeddebat om 19.30 uur in de Tweede Kamer. Die avond debatteert de Tweede Kamer over de opeenstapeling van maatregelen voor mensen met een handicap (speciaal onderwijs, Wsw, Wajong, pgb).
donderdag 2 juni 2011
90% van de huidige budgethouders Ė dat zijn meer dan 115.000 mensen Ė verliest zijn persoongebonden budget (pgb). Alleen mensen met een verblijfindicatie komen nog in aanmerking voor een pgb. Dit staat in de visiebrief Langdurige zorg van het kabinet, die woensdag 1 juni in de ministerraad is besproken en goedgekeurd. Voor Platform VG zijn de voorstellen onacceptabel. Dit beleid pakt desastreus uit voor vele tienduizenden mensen, aldus Platform VG. Met de maatregelen verdwijnt voor heel veel mensen de mogelijkheid om zorg op maat te regelen en de regie over hun leven te voeren. Bovendien leveren de voorstellen volgens Platform VG geen bezuiniging op. In tegendeel; het maakt de zorg alleen maar duurder. Onderzoeken wijzen dat de tarieven die zorginstellingen rekenen veel hoger liggen dan de tarieven die pgb-houders voor hun zorg betalen. Platform VG werkt samen met andere cliŽntenorganisaties aan de voorbereiding van landelijke acties om het kabinet en Tweede Kamer tot andere plannen te dwingen.
woensdag 1 juni 2011
Per Saldo en andere patiŽnten- en belangenorganisaties hebben gezamenlijk een persbericht uitgegeven over de berichtgeving dat het kabinet van plan is om het persoonsgebonden budget (pgb) in de AWBZ vrijwel volledig (voor 90%) af te schaffen. Deze maatregel gaat de kosten voor de AWBZ met minstens 650 miljoen opdrijven. Morgen, woensdag 1 juni, beslist de ministerraad hierover.
maandag 30 mei 2011
Op 16 mei 2011 vond in Utrecht de bijeenkomst ĎDe Kanteling Wmoí plaats. Het was een zeer geslaagde avond. Deze was georganiseerd door het project De Kanteling van Programma VCP en Platform VG.
donderdag 26 mei 2011
De Tweede Kamer heeft woensdag 25 mei in een algemeen overleg (AO) over de hoofdlijnenbrief Wet Werken naar Vermogen besproken. Tien maatschappelijke organisaties, waaronder Platform VG, hebben voorafgaand aan het AO de Tweede Kamer een brief gestuurd om met argumenten hun zorgen kenbaar te maken over de haalbaarheid van de uitvoering van de kabinetsvoorstellen.
donderdag 26 mei 2011
Subsidiekraan LFB na 2014 grotendeels dicht De LFB, de belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking, is een van de organisaties die gekort wordt. In drie jaar tijd wordt de subsidie afgebouwd tot 10% van het huidige subsidiebedrag. De kans is groot dat de LFB dit niet overleeft en zich moet opheffen. De LFB laat het er echter niet bij zitten en voert komende tijd op verschillende manieren actie.
donderdag 26 mei 2011
Alle gemeentebesturen van ons land hebben een brief ontvangen van Platform VG en Landelijk Platform GGz. In de brief doen de belangenorganisaties gezamenlijk een dringend beroep op de bestuurders om op 8 juni tegen het voorliggende bestuursakkoord te stemmen. Het akkoord wordt op 8 juni tijdens de ledenvergadering van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) goed- of afgekeurd. Het bestuursakkoord bevat de afspraken tussen rijk en gemeenten over de uitvoering van het kabinetsbeleid, inclusief de financiering. Volgens het akkoord zullen gemeenten een aantal taken overnemen van het rijk (decentralisatie). Dat kan gunstig zijn, maar over de voorwaarden waaronder de gemeenten dit beleid moeten uitvoeren, bestaan grote zorgen.De angst is dat kwetsbare burgers, zoals mensen met een verstandelijke beperking, het zeer zwaar zullen krijgen en nog maar weinig kans op maatschappelijke participatie.zullen hebben als met dit akkoord wordt ingestemd..
donderdag 26 mei 2011
Platform VG heeft geschokt gereageerd op de bezuinigingsvoorstellen voor de cliŽntenbeweging die het kabinet heeft gepresenteerd. Veel aangesloten organisaties van Platform VG (koepelorganisatie voor belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking) worden drastisch gekort op hun subsidie. Enkele organisaties raken hun subsidie zelfs volledig kwijt, hun voortbestaan is daarmee onzeker geworden. Platform VG vreest dat als de plannen van het kabinet doorgaan, het steeds moeilijker zal zijn om lotgenotencontact, informatievoorziening en individuele ondersteuning voor kwetsbare burgers goed te organiseren.
donderdag 26 mei 2011
EenVandaag besteedt aandacht aan misstanden bij de sociale werkplaats Pantar Amsterdam, voor mensen met een beperking. Medewerkers klagen over een klimaat van intimidatie en onveiligheid.
donderdag 19 mei 2011
OPsterk zoekt nieuwe vrijwilligers voor het begeleiden van Opsterk-bijeenkomsten. Het doel van de OPsterkbijeenkomsten is om cliŽnten en/of hun vertegenwoordigers te versterken zodat zij een goede (prominente) rol kunnen vervullen bij de totstandkoming van hun ondersteuningsplan.
donderdag 19 mei 2011
Eind mei/begin juni stuurt de staatssecretaris van VWS haar visiebrief over de toekomst van de langdurige zorg (AWBZ) naar de Tweede Kamer. Voor het zomerreces zal over deze brief worden gedebatteerd. Het kabinet is van plan extramurale begeleiding en kortdurend verblijf (logeren) naar de gemeenten te decentraliseren met een korting van 5 procent. Dat heeft grote gevolgen voor onze achterban met een extramurale indicatie, dus mensen die geen ZZP-indicatie hebben. Daarnaast wil het kabinet de IQ-maatregel invoeren. Platform VG nodigt u uit voor een bijeenkomst n.a.v. deze visiebrief.
donderdag 19 mei 2011
De ECPO (Evaluatiecommissie Passend Onderwijs) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Passend onderwijs dat de minister van plan is na de zomer bij het parlement in te dienen.
woensdag 18 mei 2011
Het Antonia Wilhelmina Fonds stelt in 2011 Ä 25.000 beschikbaar voor een werkplaats op het kennisplein met het thema: íOvervraging onder de loep; balans tussen uitdaging en overvragingí. Professionals die ervaring hebben met overvraging van kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking en hier een beproefde aanpak voor hebben ontwikkeld kunnen tot uiterlijk 18 juni hun idee indienen.
woensdag 18 mei 2011
De IQ-maatregel die per 1 januari 2012 moet ingaan, is niet uitvoerbaar. Dat concludeert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in een rapport over de geplande maatregel die voor 250 miljoen euro aan besparingen in de langdurige zorg moet gaan opleveren. De maatregel zou onverantwoorde gevaren creŽren voor de doelgroep licht verstandelijk beperkte mensen.
donderdag 12 mei 2011
Elf landelijke organisaties, waaronder Platform VG, dringen er bij staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) op aan Ďeigen regie´ een belangrijke plek te geven in haar toekomstvisie op langdurende zorg. De elf belangenorganisaties, verenigd in de maatschappelijke coalitie ĎEigen Regie´, stellen dat dit een voorwaarde is om te komen tot een toekomstbestendige en duurzame langdurende zorg.
donderdag 12 mei 2011
Met de handreiking Seksualiteit en seksueel misbruik biedt de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) handvatten waarmee instellingen hun eigen beleid onder de loep kunnen nemen en zo nodig kunnen actualiseren. De VGN wil bereiken dat handelingsverlegenheid op het complexe terrein van seksualiteit en seksueel misbruik wordt overwonnen.
donderdag 12 mei 2011
Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is het rapport De opmars van het pgb verschenen. Het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) is explosief gestegen: in 1998 ontvingen 13.000 mensen een pgb, in 2011 zijn dat er meer dan 160.000. Het bedrag dat er mee is gemoeid was in 2010 2,4 miljard euro.
donderdag 12 mei 2011
Op 31 mei wordt in Den Haag de aandachtsactie Wajong gehouden. Deze is georganiseerd door de FNV (vakbond), Wajongers Centraal en de CG-Raad. Platform VG ondersteunt de manifestatie en roept iedereen op om die dag (11.30 -14.30 uur) naar het Lucent danstheater in Den Haag te komen.
woensdag 11 mei 2011
De groei van het pgb is te beteugelen door het pgb te zuiveren van oneigenlijk gebruik. Dat verklaart Aline Saers, directeur Per Saldo, in reactie op het SCP-rapport ´De opmars van het pgb´.
dinsdag 10 mei 2011
De groei van het aantal zorgleerlingen is sterk overdreven. Het aantal kinderen dat als zorgleerling wordt aangemerkt is sinds 2003 niet met 65 procent, maar met vijftien procent toegenomen. Dat schrijft minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) aan de Tweede Kamer, meldt de Volkskrant dinsdag.
dinsdag 10 mei 2011
Het bestaan van een handicap mag geen reden zijn voor vrijheidsbeperking, maar wel het gedrag dat iemand vanwege zijn aandoening of beperking vertoont en het ernstige nadeel dat dit gedrag kan veroorzaken. Dat benadrukt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS in het wijzigingsvoorstel van de Wet Zorg en Dwang. Hiermee sluit het wetsvoorstel volgens haar ook aan op het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap.
dinsdag 10 mei 2011
De verwachte krapte op de arbeidsmarkt kan voor een deel opgevangen worden door meer jonggehandicapten aan het werk te helpen.
dinsdag 10 mei 2011
Het aantal mensen met een persoonsgebondenbudget (pgb) kan bij ongewijzigd beleid doorgroeien naar 191.000, heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) becijferd. Het SCP adviseert het kabinet de toegang tot de AWBZ te verscherpen.
maandag 9 mei 2011
Woensdag 29 juni zal het congres ďDe zorgconsument centraal; Zelfmanagement en de Wet cliŽntenrechten zorgĒ plaatsvinden.
woensdag 4 mei 2011
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet bij toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen frequenter en diepgaander contact met instellingen houden. Dat heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten verklaard in antwoord op vragen van Kamerleden Wolbert en Bouwmeester.
maandag 2 mei 2011
KansPlus lanceert een unieke spelmethode waarmee CliŽntgericht Sturen en SamenWerken op het gebied van de zorgzwaartepakketten mogelijk wordt! ďZZP, wat kan de woning ermeeĒ. Een uniek spel over de mogelijkheden van zorgzwaartepakketten (ZZP) vanuit het cliŽntperspectief!
maandag 2 mei 2011
De denktank complexe zorg is begonnen met zijn werkzaamheden. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) was daarbij aanwezig. De denktank is door de bewindsvrouw ingesteld om oplossingen aan te dragen voor een van de moeilijkste problemen in de zorg: het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen.
dinsdag 26 april 2011
De handtekening onder het bestuursakkoord over de Wet Werken naar Vermogen is amper gezet en ondertussen zijn UWV en SZW (ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ook nog bezig te bezuinigen op de jobcoaching zo meldt BoaBorea de branchevereniging van re-integratiebedrijven.
dinsdag 26 april 2011
Afgelopen week is het bestuursakkoord tussen de rijksoverheid en VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) gepresenteerd evenals de hoofdlijnenbrief van het ministerie van Sociale zaken over de toekomst van onder andere de werknemers in de sociale werkvoorziening als Wajongers. In het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over het overhevelen om extramurale begeleiding (indicatie in functies en klassen) en kortdurend verblijf (logeren) vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe zorgvragers door de WMO te laten uitvoeren en voor bestaande zorgvragers met een geldige indicatie vanaf 1 jan. 2014. Platform VG vindt dit geen goede ontwikkeling.
dinsdag 26 april 2011
Het Kabinet heeft vorige week donderdag de plannen bekend gemaakt voor de opzet van een nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) waarin de Wajong, de sociale werkvoorziening (WSW) en de bijstandswet tot ťťn regeling worden samengevoegd.
dinsdag 26 april 2011
Dinsdag 18 april zijn de resultaten gepresenteerd van een proef in Drenthe met persoonsvolgende bekostiging. Persoonsvolgende bekostiging (pvb) zou een alternatief moeten zijn voor ´zorg in natura´ en het persoonsgebonden budget (pgb) in de langdurige zorg.
dinsdag 26 april 2011
Sinds 18 april mogen indicatiestellers van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) en Bureau Jeugdzorg stabiele zorgvragen indiceren voor de duur van maximaal 15 jaar. Dit was 5 jaar. Met de maatregel wil de overheid overbodige herindicaties vermijden. Nu is het nog vaak zo dat er een herindicatie plaatsvindt omdat de geldigheidstermijn is verlopen, terwijl het zorginhoudelijk niet nodig is.
donderdag 21 april 2011
Platform VG wil de kennis over mensen met een verstandelijke beperking en de breedheid van de groep vergroten. Een van de instrumenten daarbij is de Kennisdatabank die in december 2010 operationeel is geworden. Doel van de kennisdatabank is het beschikbaar stellen en uitwisselen van kennis over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aan alle aangesloten organisaties van Platform VG, regionale en lokale belangenbehartigers.
donderdag 21 april 2011
Momenteel werken ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Vws) aan een goedkeurings- en invoeringswet voor het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Dat heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.
donderdag 21 april 2011
Platform VG werkt mee aan een onderzoek van het NIVEL over diabetes bij mensen met verstandelijke beperkingen. Onder de titel "Nooit meer chocola" is onderzocht wat de ervaringen zijn van mensen met een verstandelijke beperking die diabetes hebben en naar de ervaringen van hun naasten.
woensdag 20 april 2011
Veel mensen met een verstandelijke beperking, beginnende dementie of autisme kunnen niet overweg met de OV-chipkaart. Voor hen moet er een tijdelijke kaart komen, zegt de Tweede Kamer in een motie. De minister wordt opgeroepen om te bevorderen dat er zoín tijdelijke regeling komt.
dinsdag 19 april 2011
De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft 612 meldingen ontvangen over zorgkantoren. De ombudsman opende in maart een meldpunt waar burgers hun positieve en negatieve ervaringen met zorgkantoren konden melden. Van de meldingen was tachtig procent negatief, de overige reacties waren positief.
maandag 18 april 2011
Platform VG en Landelijk Platform GGZ dringen er bij het ministerie van VWS op aan dat de toegang tot kortdurend verblijf voor alle kinderen en jeugdigen mogelijk blijft.
maandag 18 april 2011
De website www.ikhebdat.nl van het Erfocentrum is uitgebreid met 22 nieuwe beschrijvingen van ziekten. De site richt zich op kinderen van 8 tot 12 jaar met een erfelijke ziekte of met een erfelijke ziekte in hun omgeving.
woensdag 13 april 2011
De bezuinigingen op het passend onderwijs worden een jaar uitgesteld. Dat schreef Onderwijsminister Van Bijsterveldt vandaag aan de Tweede Kamer.
dinsdag 12 april 2011
Bij bezuinigingen op de bijstand moet rekening worden gehouden met gezinnen, waarbij (licht) gehandicapte meerderjarige kinderen nog thuis wonen en mantelzorg krijgen van hun ouders. Tweede Kamerlid Mirjam Sterk zei dit eind maart in een debat met staatssecretaris De Krom van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
dinsdag 12 april 2011
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Tweede Kamer geÔnformeerd over de kabinetsreactie op de Landelijke manifestatie wat betreft de gelijke rechten voor mensen met een beperking.
dinsdag 12 april 2011
De ontwikkeling in de vraag naar verstandelijke gehandicaptenzorg is ťťn van de pijlers waarop de huisvesting van cliŽnten wordt gebaseerd. In opdracht van het ministerie van VWS onderzocht TNO de vraagontwikkeling in de verstandelijk gehandicaptenzorg tot 2020. TNO beschrijft in haar rapport twee scenarioís: een Hands-on scenario en een Continu scenario.
dinsdag 12 april 2011
Er zijn ongeveer 18.000 mensen die thuis wonen met een verblijfsindicatie. Ongeveer 13.500 personen hiervan ontvangen huishoudelijke hulp van de gemeente. Dat zijn mensen die soms nog bij ouders wonen, maar soms ook met elkaar in een wooninitiatief wonen, zelf huur- en levensonderhoud betalen en de zorg regelen (in natura) via een erkende zorgaanbieder. Er is dan sprake van extramurale zorg.
maandag 11 april 2011
Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Zwangere vrouwen hebben in Nederland de mogelijkheid om voor de geboorte hun kind te laten onderzoeken. Zij kunnen onder andere laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kind met Downsyndroom. Bij dit onderzoek kunnen ook andere aandoeningen worden gevonden. Dit onderzoek maakt deel uit van prenatale screening.
maandag 11 april 2011
Kleur, kinder- en jeugdzorg (onderdeel van Dichterbij) wil graag uw interesse en behoefte peilen voor een arrangement dat zij wil gaan aanbieden voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of kinderen met een vorm van autisme en hun ouders/verwanten/ broertjes/zusjes.
maandag 11 april 2011
Platform VG heeft een factsheet over de nieuwe Wajong ontwikkeld.
donderdag 7 april 2011
Het kabinet is bereid gemeenten een jaar uitstel te geven bij de invoering van de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Wet werken naar vermogen. In de nieuwe regeling worden de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn, samengevoegd.
woensdag 6 april 2011
Regelhulp.nl is vanaf nu ook te vinden op Twitter en LinkedIn. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste gebeurtenissen, volg dan Regelhulpnl (zonder punt) op Twitter. Via de Regelhulp LinkedIngroep kunt u actief meedenken en praten over de ontwikkeling van Regelhulp.nl.
maandag 4 april 2011
Het is onduidelijk hoeveel cliŽnten de langdurende zorg telt met een dermate extreme zorgvraag dat een menswaardig bestaan in het geding is. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten meldde de Tweede Kamer onlangs dat er in Nederland veertig ĎBrandonsí zijn, maar volgens directrice Alice Padmos van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) gaat het hierbij alleen om de gevallen die bij het CCE gemeld zijn.
maandag 4 april 2011
Woningcorporaties nemen dit jaar zo´n tachtig jonggehandicapten (Wajongers) in dienst. Deze afspraak staat in het cao-akkoord dat CNV Vakmensen op 24 januari heeft bereikt voor de 30.000 werknemers bij de woningcorporaties.
donderdag 31 maart 2011
Zowel via de mail als telefonisch ontvangen budgethoudersverenigingen Naar-Keuze en Per Saldo veel klachten van leden over hoe ze behandeld worden door het zorgkantoor. De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is een een onderzoek gestart naar de kwaliteit van de zorgkantoren. U kunt tot 7 april bij een speciaal meldpunt uw positieve en negatieve ervaringen met uw zorgkantoor melden.
donderdag 31 maart 2011
CliŽnten die in zorginstellingen wonen ervaren nog niet de beloofde effecten van zorgzwaartepakketten. Het zorgzwaartepakket beschrijft per doelgroep welke zorg iemand nodig heeft. CliŽnt en zorgaanbieder maken vervolgens afspraken over de specifieke invulling van de zorg, opdat die past bij de persoonlijke voorkeuren van de cliŽnt. Lang niet alle cliŽnten hebben in de praktijk de regie.
donderdag 31 maart 2011
Platform VG is verhuisd. Daarmee is ook VG netwerken verhuisd. We zijn terug op de Maliebaan. Nu naar het kantoorpand op nummer 87.
dinsdag 29 maart 2011
Tot verbazing en grote teleurstelling van 1300 deelnemers aan de Manifestatie voor gelijke rechten van mensen met een beperking heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS een dag tevoren haar komst en toespraak afgezegd.
woensdag 23 maart 2011
KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, en de Menzis Zorgkantoren zien er scherp op toe dat zorginstellingen geen zorg in rekening brengen als Ďluxeí terwijl de cliŽnten er gewoon recht op hebben vanuit de AWBZ.
woensdag 23 maart 2011
Steeds minder mensen vinden een langdurige oplossing voor het wegvallen van hun begeleiding uit de AWBZ.
dinsdag 22 maart 2011

realisatie: christiaanhoogeveen.nl